Архив избори:
03.04.2021

Съобщение

Председателят на РИК - Разград свиква на заседание членовете й на 03.04.2021 г. от 17:30 ч. 

02.04.2021

Съобщение

Председателят на РИК - Разград свиква на заседание членовете й на 02.04.2021 г. от 17:30 ч. 

01.04.2021

Съобщение

Председателят на РИК - Разград свиква на заседание членовете й на 01.04.2021 г. от 17:30 ч. 

31.03.2021

Съобщение

Председателят на РИК - Разград свиква на заседание членовете й на 31.03.2021 г. от 17:30 ч. 

31.03.2021

Съобщение ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ РАЗГРАД

 

Методически указания за СИК /кратък вариант/

 1. Линкове към обучителните он-лайн срещи за съответните дни и часове, както следва:

 

За срещата днес-31.03. в 19:00 ч.:

           

Microsoft Teams meeting

Join on your computer or mobile app

Click here to join the meeting

Learn More | Meeting options

 

За срещата на 01.04. в 19:00 ч.:

 

Microsoft Teams meeting

Join on your computer or mobile app

Click here to join the meeting

Learn More | Meeting options

 

За срещата на 02.04. в 19:00 ч.:

           

Microsoft Teams meeting

Join on your computer or mobile app

Click here to join the meeting

Learn More | Meeting options

 

 1. Инструкция за вход към обучителната среща в приложения файл: „Инструкция за работа с Майкрософт Тиймс“. 
 2. Инструкция за попълване на теста след обучението в приложения файл: „Инструкция за попълване на теста“.

Изпитен тест.

/Тестът е предназначен за представителите на СИК.  Състои се от 20 въпроса. За успешното преминаване на теста са необходими над 90% (18 точки). Тестът може да се попълва многократно до постигане на необходимия минимум./

 1. Контактите на Вашия обучител за днес-31.03. са:

Димитър Допчев - Обучител

Тел.: + 359 889 797 697

Ел. поща: [email protected]

29.03.2021

Съобщение

Председателят на РИК - Разград свиква на заседание членовете й на 29.03.2021 г. от 17:30 ч. 

27.03.2021

ОПОВЕСТЯВАНЕ на мерки, позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден на територията на РИК-18 Разград в изборите за народни представители на 4 април 2021г.

Районна избирателна комисия Разград, оповестява предприетите мерки позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден на изборите за народни представители за Народно събрание на Република България на 04 април 2021г. на територията на Осемнадесети изборен район – Разградски по общини, както следва:

Община Разград:

Във връзка с насрочените на 4 април 2021 г. избори за народни представители и в изпълнение на Решение № 2148-НС от 01.03.2021 г. на Централната избирателна комисия, Община Разград уведомява, че избирател с увредено зрение, с увреден слух, затруднения в придвижването или с друго увреждане, което не му позволява да упражни правото си на глас, освен в секцията си по постоянен адрес или секцията по настоящ адрес (в случай, че е подал заявление и е бил вписан в избирателния списък по настоящия си адрес), може да гласува:

 • в секция специално оборудвана за гласуване на лица с увредено зрение и затруднения в придвижването;
 • в избрана от него подходяща секция в съответния изборен район;
 • с придружител;
 • с подвижна избирателна кутия;
 • да се ползва от създадената организация за транспортиране в деня на изборите.

Нуждаещите се от транспортиране могат да подават заявки както следва:

дата

телефон и адрес за връзка

час

от 29.03.2021 г.

до 02.04.2021 г. включително

084 618 218; 084 618 146

Разград, бул. „Бели Лом“ № 37А

от 9:00 ч. до 12:00 ч.

и от 14:00 ч. до 17:00 ч.

на 03.04.2021 г.

084 618 218; 084 618 146

Разград, бул. „Бели Лом“ № 37А

от 9:00 ч. до 12:00 ч.

и от 14:00 ч. до 17:00 ч.

на 04.04.2021 г.

084 618 218; 084 618 146

Разград, бул. „Бели Лом“ № 37А

от 7:00 ч. до 18:00 ч. непрекъснато

От заявителите се изисква да посочат: адрес, от който да бъдат взети; телефон за връзка; номер на секция, в която ще гласуват и дали се придвижват с помощни средства.

 

Община Исперих:

В изпълнение на т.19 от Решение №2148-НС/01.03.2021г. на ЦИК, във връзка с насрочените на 4 април 2021г. избори за народни представители, Община Исперих е предприела мерки, които да спомогнат на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването да се придвижват и да гласуват в изборния ден:

Избирател с увредено зрение или със затруднения в придвижването, освен в секцията си по постоянен адрес или секцията по настоящ адрес (в случай, че е подал заявление и е бил вписан в избирателния списък по настоящия си адрес), може да гласува:

 • в секция, специално оборудвана за гласуване на лица с увредено зрение и затруднения в придвижването -  Избирателна секция №181400015 с адрес гр. Исперих, ул. „Васил Левски“ №71, исторически музей – изложбена зала и Избирателна секция Секция № 181400010 – гр. Исперих, ул. „Васил Левски“ , №72 - ОУ „Васил Априлов“ ;
 • в избрана от него подходяща секция;
 • с придружител;
 • с подвижна избирателна кутия, ако в населеното място е назначена подвижна СИК в сроковете по чл. 37 от ИК и Решение № 2117-НС/22.02.2021г. на ЦИК;
 • да се ползва от създадената организация за транспортиране в деня на изборите;

Нуждаещите се от транспортиране могат да подават заявки както следва:

Дата

Час

Телефон за връзка

Адрес

От 22.03.2021г. до 03.04. 2021г. вкл.

09:00 часа до 16:00 часа

084312006, 0895824493

Град Исперих, ул. „Дунав“ №2

04.04.2021г.

06:00 часа до 19:00 часа

084312006, 0895824493

Град Исперих, ул. „Дунав“ №2

От заявителите се изисква да посочат: адрес, от който да бъдат взети; телефон за връзка; номер на секция, в която ще гласуват и дали се придвижват с помощни средства.

 

Община Завет:

Във връзка с произвеждането на избори за Народно събрание на 04.04.2021 г. и съгласно Решение № 2148-НС от 01.03.2021 г. на Централната избирателна комисия, в Община Завет е създадена организация за транспортиране в деня на изборите на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването. Нуждаещите се могат да подават заявки както следва:

Дата

Телефон за връзка

Час

на 03.04.2021 г.

08442/ 20 70; 0877 208 481

от 9:00 ч. до 16:00 ч

на 04.04.2021 г.

08442/ 20 70; 0877 208 481

от 8:00 ч. до 16:00 ч.

 

Заявителите трябва да посочат: 1. адреса, от който да бъдат взети; 2. номера на секцията, в която ще гласуват; 3. дали се придвижват с инвалидна количка. Няма избирателни секции, разположени на втори етаж. Пространствата пред сградите, в които са разположени изборните помещения са достатъчно обширни, което не налага предварително обозначаване на места за паркиране на автомобили, превозващи гласоподаватели с увреждания.

 

Община Лозница:

Във връзка с произвеждането на  избори за народни представители за Народно събрание на 04.04.2021 г. e създадена организация за транспортиране в деня на изборите на гласоподаватели с увреждания на опорно-двигателния апарат или на зрението в Община Лозница по следния начин:

ОБЩИНА ЛОЗНИЦА - нуждаещите се могат да подават заявки на телефоните до 04.04.2021г. както следва: тел. 08475 2551; тел. 0886 100 699.

От заявителите се изисква да посочат: адреса, от който да бъдат взети, номер на секцията, в която ще гласуват.

 

Община Кубрат:

В изпълнение на т. 19 от Решение №2148-НС/01.03.2021г. на ЦИК, във връзка с произвеждането на избори за Народно събрание на 4 април 2021 г. насрочени с Указ № 9 от 14.01.2021г. на Президента на Република България, в Община Кубрат е създадена организация за транспортиране в деня на изборите на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването

Нуждаещите се могат да подават заявки на:

Дата

Телефон за връзка

Час

До 03.04.2021 г. включително през работните дни

0848 72020

08:00 ч. – 12:00 ч. 13:00 ч. – 17:00 ч.

на 04.04.2021 г.

0848 72020

07:00 ч. – 19:00 ч.

 

Или на място: гр. Кубрат, ул. „Княз Борис I“ №1, стая 29. Заявителите трябва да посочат: - адреса, от който да бъдат взети; - номера на секцията, в която ще гласуват; - дали се придвижват с помощни средства. На територията на Община Кубрат няма избирателни секции, разположени на втори етаж. В близост до сградите, в които са разположени изборните помещения има достатъчно паркоместа, което не налага предварително обозначаване на места за паркиране на автомобили, превозващи гласоподаватели с увреждания.

 

Община Цар Калоян:

Във връзка с произвеждането на избори за избиране на Народни представтели на 04 април 2021г. и съгласно Решение №2148-НС от 01.03.2021г. на Централната  избирателна комисия,  Община Цар Калоян уведомява, че  избирател с увредено зрение или затруднения в придвижването може да се ползва от създадената организация за транспортиране в деня на изборите.

Нуждаещите се от транспортиране могат да подават заявки както следва:

Дата

Телефон за връзка

Час

от 29.03.2021 г.

до 02.04.2021 г. включително

08424 23 16

от 9:00 ч. до 12:00 ч.

и от 14:00 ч. до 17:00 ч.

на 03.04.2021 г.

08424 23 16

от 9:00 ч.

до 17:00 ч.

на 04.04.2021 г.

08424 23 16

от 7:00 ч. до 17:00 ч. непрекъснато

От заявителите се изисква да посочат: адрес, от който да бъдат взети; телефон за връзка; номер на секция, в която ще гласуват и дали се придвижват с помощни средства.

 

Община Самуил:

Във връзка с произвеждането на избори за Народно събрание на 04.04.2021 г. и съгласно Решение № 2148-НС от 01.03.2021 г. на Централната избирателна комисия, в Община Самуил е създадена организация за транспортиране в деня на изборите на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването.

Нуждаещите се могат да подават заявки както следва: на тел.: (08477) 20-20, Факс: 084 266 030,  електрона поща:  [email protected]

 Заявителите трябва да посочат:

 1. адреса, от който да бъдат взети;
 2. номера на секцията, в която ще гласуват;
 3. дали се придвижват с инвалидна количка.

Няма избирателни секции, разположени на втори етаж.

Пространствата пред сградите, в които са разположени изборните помещения са достатъчно обширни, което не налага предварително обозначаване на места за паркиране на автомобили, превозващи гласоподаватели с увреждания.

 

26.03.2021

Съобщение

Председателят на РИК - Разград свиква на заседание членовете й на 26.03.2021 г. от 17:30 ч. 

23.03.2021

Съобщение

Председателят на РИК - Разград свиква на заседание членовете й на 23.03.2021 г. от 17:30 ч. 

23.03.2021

Съобщение

Секции на територията на Област Разград, в които ще се произведе машинно гласуване. 

18 РАЗГРАД 181100001 УЛ."Н.Й.ВАПЦАРОВ" №4-КМЕТСТВОТО 6481 с.Брестовене
18 РАЗГРАД 181100002 УЛ".Н.Й.ВАПЦАРОВ" №6-ОУ"ХР.БОТЕВ" 6481 с.Брестовене
18 РАЗГРАД 181100003 УЛ."ДЕМОКРАЦИЯ" №2-ЧИТАЛИЩЕ 6481 с.Брестовене
18 РАЗГРАД 181100004 УЛ. "ЕВРОПА" №34А-КМЕТСТВО 10714 с.Веселец
18 РАЗГРАД 181100005 УЛ. "ЛУДОГОРИЕ" №19-ДИРЕКЦИЯ"СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" 30065 гр.Завет
18 РАЗГРАД 181100006 УЛ."КИРИЛ И МЕТОДИЙ" №34-СОУ "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ" 30065 гр.Завет
18 РАЗГРАД 181100007 УЛ."КИРИЛ И МЕТОДИЙ" №64-ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ №2 30065 гр.Завет
18 РАЗГРАД 181100008 УЛ."ЛУДОГОРИЕ" №19А-ЧИТАЛИЩЕ 30065 гр.Завет
18 РАЗГРАД 181100009 УЛ."ВАСИЛ ЛЕВСКИ" №17-КМЕТСТВО 32192 с.Иван Шишманово
18 РАЗГРАД 181100010 УЛ."ХЕМУС" №34-КМЕТСТВО 54417 с.Острово
18 РАЗГРАД 181100011 ул."Иван Вазов" №1 - ЦДГ"Радост" 54417 с.Острово
18 РАЗГРАД 181100012 ул."Хемус" № 69 - ОУ "Хр.Ботев" 54417 с.Острово
18 РАЗГРАД 181100013 ул."Лудогорие" №47- кметство 58147 с.Прелез
18 РАЗГРАД 181100014 УЛ."ТРЕТИ МАРТ" №42-ОУ "В.ЛЕВСКИ" 70384 с.Сушево
18 РАЗГРАД 181400001 УЛ."В.ЛЕВСКИ" №13-ЧИТАЛИЩЕ 3472 с.Белинци
18 РАЗГРАД 181400002 УЛ."ХАН КРУМ" №14-КМЕТСТВО 7452 с.Бърдоква
18 РАЗГРАД 181400003 УЛ."АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ" №18-УЧИЛИЩЕ 10015 с.Вазово
18 РАЗГРАД 181400004 УЛ."П.БАНКОВ" №58-ЧИТАЛИЩЕ 15953 с.Голям Поровец
18 РАЗГРАД 181400005 УЛ."Н.Й.ВАПЦАРОВ" №44-КМЕТСТВО 24150 с.Духовец
18 РАЗГРАД 181400006 УЛ."ЛУДОГОРИЕ" №7-КМЕТСТВО 20609 с.Делчево
18 РАЗГРАД 181400007 УЛ."ШЕСТИ СЕПТЕМВРИ" №41А 32874 гр.Исперих
18 РАЗГРАД 181400008 УЛ."ХАН АСПАРУХ" №11-ГИМНАЗИЯ "В.ЛЕВСКИ" 32874 гр.Исперих
18 РАЗГРАД 181400009 УЛ."ЧУМЕРНА" №6-ЦДГ-№5 32874 гр.Исперих
18 РАЗГРАД 181400010 УЛ."В.ЛЕВСКИ" №72-У-ЩЕ"В.АПРИЛОВ" 32874 гр.Исперих
18 РАЗГРАД 181400011 УЛ."В.ЛЕВСКИ" №70-ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ,ЗАЛА 1 32874 гр.Исперих
18 РАЗГРАД 181400012 УЛ."В.ЛЕВСКИ" №71-ЧИТАЛИЩЕ 32874 гр.Исперих
18 РАЗГРАД 181400013 УЛ."ЛУДОГОРИЕ" №90-У-ЩЕ ХР.БОТЕВ/НОВОТО/ 32874 гр.Исперих
18 РАЗГРАД 181400014 УЛ."БАЧО КИРО" №1-ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ-ВХОД ОТ КЪМ ФУТБ.КОМПЛЕКС 32874 гр.Исперих
18 РАЗГРАД 181400015 УЛ."В.ЛЕВСКИ" №71-ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ,ИЗЛОЖБЕНА ЗАЛА 32874 гр.Исперих
18 РАЗГРАД 181400016 УЛ."ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ" №6-ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ 32874 гр.Исперих
18 РАЗГРАД 181400017 УЛ".В.ТИНЧЕВ" №57-ЧИТАЛИЩЕ 34103 с.Йонково
18 РАЗГРАД 181400018 УЛ."МУСАЛА" №25-СПИРКА 50512 с.Малко Йонково
18 РАЗГРАД 181400019 УЛ."ХАН АСПАРУХ" №34-ЧИТАЛИЩЕ 37010 с.Китанчево
18 РАЗГРАД 181400020 УЛ."ХАН АСПАРУХ" №53-УЧИЛИЩЕ 37010 с.Китанчево
18 РАЗГРАД 181400022 УЛ."ЛУДОГОРИЕ" №52-БИВША ДЕТСКА ГРАДИНА 40899 с.Къпиновци
18 РАЗГРАД 181400023 УЛ."ВИХРЕН" №26-ЧИТАЛИЩЕ 24116 с.Лудогорци
18 РАЗГРАД 181400024 УЛ."6-ТИ СЕПТЕМВРИ" №12-ЧИТАЛИЩЕ 44358 с.Лъвино
18 РАЗГРАД 181400025 УЛ."ЦАРЕВЕЦ "№1-БИВША ДГ"СЛАВЕЙЧЕ" 44358 с.Лъвино
18 РАЗГРАД 181400026 УЛ."ИВАН КРЪСТЕВ" №12-КМЕТСТВО 24921 с.Драгомъж
18 РАЗГРАД 181400028 УЛ."9-ТИ СЕПТЕМВРИ" №28 ЧИТАЛИЩЕ-ТОТО ПУНК 56945 с.Подайва
18 РАЗГРАД 181400029 УЛ."В.ТИНЧЕВ" №5-УЧИЛИЩЕ 56945 с.Подайва
18 РАЗГРАД 181400030 УЛ."ДОБРУДЖА" №9-ЦДГ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" 56232 с.Печеница
18 РАЗГРАД 181400031 УЛ."РАЙНА КНЯГИНЯ" №2-ЧИТАЛИЩЕ 61875 с.Райнино
18 РАЗГРАД 181400032 УЛ."ДЕМОКРАЦИЯ" №40-ЧИТАЛИЩЕ 65650 с.Свещари
18 РАЗГРАД 181400033 УЛ."ХРИСТО БОТЕВ" №6-ЧИТАЛИЩЕ 69047 с.Старо селище
18 РАЗГРАД 181400034 УЛ."СВЕТЛИНА" №24-КМЕТСТВО 68552 с.Средоселци
18 РАЗГРАД 181400035 УЛ."В.ЛЕВСКИ" №30-УЧИЛИЩЕ 72578 с.Тодорово
18 РАЗГРАД 181400036 УЛ."ЕТЪР" №2-ЧИТАЛИЩЕ 87285 с.Яким Груево
18 РАЗГРАД 181600001 УЛ."ИСКЪР" №2-ЧИТАЛИЩЕ 3575 с.Беловец
18 РАЗГРАД 181600002 УЛ".В.ЛЕВСКИ" №31-ОУ "В.ЛЕВСКИ" 3575 с.Беловец
18 РАЗГРАД 181600003 УЛ."БИСЕР" №62-ОУ"Н.Й.ВАПЦАРОВ" 4131 с.Бисерци
18 РАЗГРАД 181600004 УЛ."БИСЕР" №25-ЧИТАЛИЩЕ 4131 с.Бисерци
18 РАЗГРАД 181600005 УЛ."В.ЛЕВСКИ" №32-ЧИТАЛИЩЕ 5058 с.Божурово
18 РАЗГРАД 181600006 УЛ."ЛУДОГОРИЕ"№40-ЧИТАЛИЩЕ ОТКЪМ УЛ."ПАНАЙОТ ХИТОВ" 16105 с.Горичево
18 РАЗГРАД 181600007 УЛ."ХРИСТО БОТЕВ" №22-ЧИТАЛИЩЕ 30212 с.Задруга
18 РАЗГРАД 181600008 УЛ."КИРИЛ И МЕТОДИЙ" №13-НЧ"ВАСИЛ ЛЕВСКИ 1932" 30541 с.Звънарци
18 РАЗГРАД 181600010 УЛ."ЛОМ "№1-ОУ"ХР.СМИРНЕНСКИ" 40422 гр.Кубрат
18 РАЗГРАД 181600011 УЛ."ЛОМ" №1-ОУ"ХР.СМИРНЕНСКИ" 40422 гр.Кубрат
18 РАЗГРАД 181600012 УЛ."ЛОМ" №1-ОУ"ХР.СМИРНЕНСКИ" 40422 гр.Кубрат
18 РАЗГРАД 181600013 УЛ."ЦАР ИВАН АСЕН II" №9-ПГ 40422 гр.Кубрат
18 РАЗГРАД 181600014 УЛ."ЦАР ИВАН АСЕН II" №9-ПГ 40422 гр.Кубрат
18 РАЗГРАД 181600015 УЛ."СТРАЦИН"№12 ПУИ "Д-Р ПЕТЪР БЕРОН"-ГОРЕН ВХОД 40422 гр.Кубрат
18 РАЗГРАД 181600016 УЛ."СТРАЦИН"№1СУ "ХР.БОТЕВ"-СТАРА СГРАДА,ВХОД ОТКЪМ УЛ."ЮРИЙ ГАГАРИН" 40422 гр.Кубрат
18 РАЗГРАД 181600017 УЛ."СТРАЦИН"№1СУ"ХР.БОТЕВ"-НОВА СГРАДА,АКТОВА ЗАЛА 40422 гр.Кубрат
18 РАЗГРАД 181600018 УЛ."П.ЯВОРОВ"№9-ЗДРАВНА СЛУЖБА 40422 гр.Кубрат
18 РАЗГРАД 181600019 УЛ."ХАН АСПАРУХ" №20-ЧИТАЛИЩЕ 47617 с.Медовене
18 РАЗГРАД 181600020 УЛ."ХАН КУБРАТ "№77-ДЕТСКА ГРАДИНА 49518 с.Мъдрево
18 РАЗГРАД 181600021 УЛ."ИВАН ВАЗОВ" №25-НЧ"СТЕФАН КАРАДЖА" 61203 с.Равно
18 РАЗГРАД 181600022 УЛ."ЗДРАВЕЦ "№2А-ЧИТАЛИЩЕ 65022 с.Савин
18 РАЗГРАД 181600023 УЛ."ЮРИЙ ГАГАРИН " №1-ЧИТАЛИЩЕ-АКТОВА ЗАЛА 65886 с.Севар
18 РАЗГРАД 181600024 УЛ."КИРИЛ И МЕТОДИЙ "№14-УЧИЛИЩЕ 65886 с.Севар
18 РАЗГРАД 181600025 УЛ. "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ" №19-ОУ "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ" 66295 с.Сеслав
18 РАЗГРАД 181600027 УЛ."ЦАР КАЛОЯН" №7-ПЪРВИ ЕТАЖ НА АДМ.СГРАДА 72895 с.Точилари
18 РАЗГРАД 181600028 ПЛ."ОБОРИЩЕ" №6-ЧИТАЛИЩЕ 86091 с.Юпер
18 РАЗГРАД 181700001 УЛ."ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ" №31-ОУ"СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ" 24092 с.Бели Лом
18 РАЗГРАД 181700002 УЛ".ХРИСТО БОТЕВ"№46-КМЕТСТВО 10759 с.Веселина
18 РАЗГРАД 181700003 УЛ."ИСКЪР "№13-ЧИТАЛИЩЕ"ПРОБУДА" 17066 с.Гороцвет
18 РАЗГРАД 181700004 УЛ."Н.Й.ВАПЦАРОВ" №37-ЧИТАЛИЩЕ "СВЕТЛИНА" 17498 с.Градина
18 РАЗГРАД 181700005 УЛ."ТОДЮВЦИ" №33-ЧИТАЛИЩЕ"НАУКА" 35715 с.Каменар
18 РАЗГРАД 181700007 УЛ."ДРУЖБА" №15-НУ"ВАСИЛ ЛЕВСКИ" 44166 гр.Лозница
18 РАЗГРАД 181700008 УЛ."ДРУЖБА" №21-ЧИТАЛИЩЕ"ПРОБУДА" 44166 гр.Лозница
18 РАЗГРАД 181700009 УЛ."ДРУЖБА" №31-ПГ ПО ВМЗ "АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ" 44166 гр.Лозница
18 РАЗГРАД 181700010 УЛ."СТАРА ПЛАНИНА" №6-СТАРОТО КМЕТСТВО 44937 с.Ловско
18 РАЗГРАД 181700013 УЛ."Г.С.РАКОВСКИ" №18А-ЧИТАЛИЩЕ-РАЗВИТИЕ 65992 с.Сейдол
18 РАЗГРАД 181700014 УЛ."СТ.КАРАДЖА" №14-УЧИЛИЩЕ"СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ" 66593 с.Синя вода
18 РАЗГРАД 181700015 УЛ."СТРАНДЖА"№18-ЧИТАЛИЩЕ"ОТЕЦ П.ХИЛЕНДАРСКИ" 70069 с.Студенец
18 РАЗГРАД 181700016 УЛ."ХРИСТО БОТЕВ" №27-ЧИТАЛИЩЕ"ХР.БОТЕВ" 73002 с.Трапище
18 РАЗГРАД 181700018 УЛ."ЛУДОГОРИЕ" №16-ЧИТАЛИЩЕ"ВАСИЛ ЛЕВСКИ-1935Г" 81619 с.Чудомир
18 РАЗГРАД 182600002 Сградата на бивше ОУ, ул. „Христо Ботев” № 45 4296 с.Благоево
18 РАЗГРАД 182600003 Клуб на пенсионера, ул. „Патриарх Евтимий“ № 11 18589 с.Гецово
18 РАЗГРАД 182600004 Клуб на пенсионера, ул. „Младост“ № 2 18589 с.Гецово
18 РАЗГРАД 182600005 Център за стари хора „Капанци“, ул. „Йордан Стоянов” № 35 23902 с.Дряновец
18 РАЗГРАД 182600006 НЧ „Просвещение”, ул. „Осми март” № 2 24829 с.Дянково
18 РАЗГРАД 182600007 ОУ „Отец Паисий”, ул. „Марица” № 10 24829 с.Дянково
18 РАЗГРАД 182600008 ОУ „Отец Паисий”, ул. „Марица” №10 24829 с.Дянково
18 РАЗГРАД 182600009 Ритуална зала, ул. „Кирил и Методий” № 29 37109 с.Киченица
18 РАЗГРАД 182600010 Ритуална зала, ул. „Бачо Киро” № 28 43760 с.Липник
18 РАЗГРАД 182600011 Ритуална зала, ул. „Девети септември” № 43 49093 с.Мортагоново
18 РАЗГРАД 182600013 ОУ „д-р Петър Берон“, ул. „Стефан Радков” № 77 54105 с.Осенец
18 РАЗГРАД 182600018 НЧ „Наука 1929”, ул. „Бузлуджа” № 35 61385 с.Радинград
18 РАЗГРАД 182600019 ДГ № 2 „Пролет”, ул. „Първи май” № 13 62089 с.Раковски
18 РАЗГРАД 182600020 Клуб на пенсионера, ул. „Стара планина” № 4 62089 с.Раковски
18 РАЗГРАД 182600021 ОУ „Г. С. Раковски”, ул. „ Георги Сава Раковски” № 69 62089 с.Раковски
18 РАЗГРАД 182600022 ОУ „Елин Пелин”, ул. „Орел” № 9 70860 с.Стражец
18 РАЗГРАД 182600023 ДГ „Пролет”, ул. „Средец” № 13 70860 с.Стражец
18 РАЗГРАД 182600024 НЧ „Просвета 1895”, ул. „Добри Чинтулов” № 1 72850 с.Топчии
18 РАЗГРАД 182600027 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, ул. „Кирил и Методий” № 1 87624 с.Ясеновец
18 РАЗГРАД 182600028 ДГ № 2 „Дора Габе“, ул. „Недю Лицов” № 6 87624 с.Ясеновец
18 РАЗГРАД 182600029 ДГ № 2 „Дора Габе“ - филиал, ул. „Дунав” № 35 87624 с.Ясеновец
18 РАЗГРАД 182600030 ПГИ „Робер Шуман” , ул. „Камчия” № 1 61710 гр.Разград
18 РАЗГРАД 182600031 ПГИ „Робер Шуман” , ул. „Камчия” № 1 61710 гр.Разград
18 РАЗГРАД 182600032 ОУ „Никола Икономов”, ул. „Вардар” № 9 61710 гр.Разград
18 РАЗГРАД 182600033 ОУ „Никола Икономов”, ул. „Вардар” № 9 61710 гр.Разград
18 РАЗГРАД 182600034 ОУ „Васил Левски”, бул. „Княз Борис” № 62 61710 гр.Разград
18 РАЗГРАД 182600035 ОУ „Васил Левски”, бул. „Княз Борис” № 62 61710 гр.Разград
18 РАЗГРАД 182600036 ОУ „Васил Левски”, бул. „Княз Борис” № 62 61710 гр.Разград
18 РАЗГРАД 182600037 ОУ „Васил Левски”, бул. „Княз Борис” № 62 61710 гр.Разград
18 РАЗГРАД 182600038 ОУ „Васил Левски”, бул. „Княз Борис” № 62 61710 гр.Разград
18 РАЗГРАД 182600039 ОУ „Отец Паисий”, ул. „Отец Паисий” № 6 61710 гр.Разград
18 РАЗГРАД 182600040 ОУ „Отец Паисий”, ул. „Отец Паисий” № 6 61710 гр.Разград
18 РАЗГРАД 182600041 ДГ № 11 „Детелина”, ул. „Абритус” № 21 61710 гр.Разград
18 РАЗГРАД 182600042 ДГ № 11 „Детелина”, ул. „Абритус” № 21 61710 гр.Разград
18 РАЗГРАД 182600043 ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф”- стария МУЦ, ул. „Н. Й. Вапцаров” № 10 61710 гр.Разград
18 РАЗГРАД 182600044 ОУ „Н. Й. Вапцаров”, ул. „Н. Й. Вапцаров” № 10 61710 гр.Разград
18 РАЗГРАД 182600045 ДЯ „Звездици”, ул. „Цар Симеон” № 8 61710 гр.Разград
18 РАЗГРАД 182600046 ДЯ „Звездици”, ул. „Цар Симеон” № 8 61710 гр.Разград
18 РАЗГРАД 182600047 ЦПЛР - ЦРД, ул. „Грънчарска” № 5 61710 гр.Разград
18 РАЗГРАД 182600048 ДГ № 12 „Зорница”, ул. „Марица” № 33 61710 гр.Разград
18 РАЗГРАД 182600049 ЦПЛР-ЦУТНТ, ул. „Трапезица” № 1 61710 гр.Разград
18 РАЗГРАД 182600050 СУ „Христо Ботев”, ул. „Дъбрава” № 2 61710 гр.Разград
18 РАЗГРАД 182600051 СУ „Христо Ботев”, ул. „Дъбрава” № 2 61710 гр.Разград
18 РАЗГРАД 182600052 СУ „Христо Ботев”, ул. „Дъбрава” № 2 61710 гр.Разград
18 РАЗГРАД 182600053 ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф” - стария МУЦ, ул. „Н.Й.Вапцаров” № 10 61710 гр.Разград
18 РАЗГРАД 182600054 ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф” - стария МУЦ, ул. „Н.Й.Вапцаров” № 10 61710 гр.Разград
18 РАЗГРАД 182600055 ОУ „Н. Й. Вапцаров”, ул. „Н. Й. Вапцаров” № 10 61710 гр.Разград
18 РАЗГРАД 182600056 ДГ № 8 „Райна Княгиня”, бул. „Южен булевард” №48Б 61710 гр.Разград
18 РАЗГРАД 182600057 ДГ № 8 „Райна Княгиня”, бул. „Южен булевард” №48Б 61710 гр.Разград
18 РАЗГРАД 182600058 ОУ „И. С. Тургенев”, ж.к. „Орел” 61710 гр.Разград
18 РАЗГРАД 182600059 ОУ „И. С. Тургенев”, ж.к. „Орел” 61710 гр.Разград
18 РАЗГРАД 182600060 ОУ „И. С. Тургенев”, ж.к. „Орел” 61710 гр.Разград
18 РАЗГРАД 182600061 ДЯ „Слънчево детство”, ж.к. „Орел” 61710 гр.Разград
18 РАЗГРАД 182600062 ОУ „И. С. Тургенев”, ж.к. „Орел” 61710 гр.Разград
18 РАЗГРАД 182600063 ОУ „И. С. Тургенев”, ж.к. „Орел” 61710 гр.Разград
18 РАЗГРАД 182600064 ДЯ „Слънчево детство”, ж.к. „Орел” 61710 гр.Разград
18 РАЗГРАД 182600065 ДЯ „Слънчево детство”, ж.к. „Орел” 61710 гр.Разград
18 РАЗГРАД 182900001 УЛ."Г.БЕНКОВСКИ" №14-ЧИТАЛИЩЕ"ПРОСВЕТА" 4666 с.Богданци
18 РАЗГРАД 182900002 УЛ."ГЕО МИЛЕВ" №17-ЧИТАЛИЩЕ"В.ЛЕВСКИ" 4741 с.Богомилци
18 РАЗГРАД 182900003 УЛ."ХРИСТО БОТЕВ" №2-ОУ "ХРИСТО БОТЕВ" 11449 с.Владимировци
18 РАЗГРАД 182900004 УЛ."ХРИСТО БОТЕВ" №2-ОУ "ХРИСТО БОТЕВ" 11449 с.Владимировци
18 РАЗГРАД 182900005 УЛ."ЦАРЕВЕЦ"№25-ЧИТАЛИЩЕ "СВОБОДА-1919" 15669 с.Голяма вода
18 РАЗГРАД 182900007 УЛ."ТРАКИЯ" №24-ЧИТАЛИЩЕ "П.ХИЛЕНДАРСКИ" 29218 с.Желязковец
18 РАЗГРАД 182900008 УЛ."ГЕО МИЛЕВ"№56-ЧИТАЛИЩЕ "Н.Й.ВАПЦАРОВ" 30630 с.Здравец
18 РАЗГРАД 182900009 УЛ."ИВАЙЛО" №42А-ЧИТАЛИЩЕ"РАЗВИТИЕ" 39815 с.Кривица
18 РАЗГРАД 182900010 УЛ."ХР.СМИРНЕНСКИ" №6-НУ"Г.С.РАКОВСКИ" 52341 с.Ножарово
18 РАЗГРАД 182900011 УЛ."БАЙКАЛ №2-АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА НА КМЕТСТВО 58877 с.Пчелина
18 РАЗГРАД 182900013 УЛ."ГЕО МИЛЕВ" №25-ЧИТАЛИЩЕ"В.ЛЕВСКИ" 77517 с.Хума
18 РАЗГРАД 182900014 УЛ."АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ" №32-ЧИТАЛИЩЕ "ПАМЕТНИК" 77579 с.Хърсово
18 РАЗГРАД 182900015 УЛ."Д.БЛАГОЕВ" №38-ЧИТАЛИЩЕ"ХР.БОТЕВ" 65276 с.Самуил
18 РАЗГРАД 182900016 УЛ."ИВАЙЛО" №16-ЦДГ"КОКИЧЕ" 65276 с.Самуил
18 РАЗГРАД 183600001 УЛ."Д.ДЕБЕЛЯНОВ"№1-ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ 27156 с.Езерче
18 РАЗГРАД 183600002 УЛ."В.ЛЕВСКИ" №4-ЧИТАЛИЩЕ 27156 с.Езерче
18 РАЗГРАД 183600003 УЛ."Д.ДЕБЕЛЯНОВ"№1-ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ 27156 с.Езерче
18 РАЗГРАД 183600005 УЛ."ДЕМОКРАЦИЯ"-ЧИТАЛИЩЕ 77308 гр.Цар Калоян
18 РАЗГРАД 183600006 УЛ."ГЕН.ТОТЛЕБЕН"№3-Д"СП" 77308 гр.Цар Калоян
18 РАЗГРАД 183600007 УЛ."ОСВОБОЖДЕНИЕ"-СОУ "ХРИСТО БОТЕВ" 77308 гр.Цар Калоян
18 РАЗГРАД 183600008 УЛ."ОСВОБОЖДЕНИЕ"-СОУ"ХРИСТО БОТЕВ" 77308 гр.Цар Калоян
18 РАЗГРАД 183600009 УЛ."КИРИЛ И МЕТОДИЙ"№2 БИБЛИОТЕКА "АХМЕД ШЕРИФ" 77308 гр.Цар Калоян
19.03.2021

Съобщение

Председателят на РИК - Разград свиква на заседание членовете й на 19.03.2021 г. от 17:30 ч. 

12.03.2021

Съобщение

Председателят на РИК - Разград свиква на заседание членовете й на 12.03.2021 г. от 17:30 ч. 

05.03.2021

Съобщение

Председателят на РИК - Разград свиква на заседание членовете й на 05.03.2021 г. от 17:30 ч. 

02.03.2021

Съобщение

Председателят на РИК - Разград свиква на заседание членовете й на 02.03.2021 г. от 17:30 ч. 

01.03.2021

Съобщение

Председателят на РИК - Разград свиква на заседание членовете й на 01.03.2021 г. от 17:30 ч. 

28.02.2021

Съобщение

Председателят на РИК - Разград свиква на заседание членовете й на 28.02.2021 г. от 12:00 ч. 

26.02.2021

Съобщение

Председателят на РИК - Разград свиква на заседание членовете й на 26.02.2021 г. от 17:30 ч. 

25.02.2021

Съобщение

Председателят на РИК - Разград свиква на заседание членовете й на 25.02.2021 г. от 17:30 ч. 

18.02.2021

Съобщение

Председателят на РИК - Разград свиква на заседание членовете й на 18.02.2021 г. от 17:30 ч. 

17.02.2021

Съобщение

Председателят на РИК - Разград свиква на заседание членовете й на 17.02.2021 г. от 17:30 ч.

13.02.2021

Съобщение

Председателят на РИК - Разград свиква на заседание членовете й на 13.02.2021 г. от 11:00 ч.

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031 

Решения

 • № 264-НС / 05.04.2021

  относно: Обявяване на резултатите от гласуването в изборите за народни представители за Народно събрание на 04 април 2021 г., удостоверени въз основа на протоколите на СИК и ПСИК

 • № 263-НС / 04.04.2021

  относно: сигнал с вх. № 363/04.04.2021 от Адв. Диян Маринов Иванов от ПП „Републиканци за България“, постъпил в 17:19 часа и заведен във входящия регистър на жалбите и сигналите;

 • № 262-НС / 04.04.2021

  относно: жалба с вх. № 360/04.04.2021 г. от Коалиция „ГЕРБ - СДС“, постъпила в 16:40 часа и заведена във входящия регистър на жалбите и сигналите;

всички решения