Архив избори:
28.09.2022

Съобщение

Председателят на РИК - Разград свиква на заседание членовете й на 28.09.2022 г. /сряда/ от 17:30 ч

24.09.2022

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА СИК В 18-ТИ МИР - РАЗГРАДСКИ

Предмет: ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ за СИК – МИР-Разград

Аудитория: Членове на СИК

Дата: 25.09.2022 г. (неделя)

Час: 19:00 ч.

Времетраене: 40 мин.

Линк към обучителната он-лайн среща:

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 312 462 248 878
Passcode: sgJT3j

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

Контактите на вашия обучител:

Димитър Допчев - Обучител

Тел.: + 359 889 797 697

Ел. поща: [email protected]

 

Предмет: ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ за СИК – МИР-Разград

Аудитория: Членове на СИК

Дата: 27.09.2022 г. (вторник)

Час: 19:00 ч.

Времетраене: 40 мин.

Линк към обучителната он-лайн среща: 

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 366 798 248 555
Passcode: 7GrvTq

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

Контактите на вашия обучител:

Димитър Допчев - Обучител

Тел.: + 359 889 797 697

Ел. поща: [email protected]

24.09.2022

График за обучение на членовете на СИК в Осемнадесети изборен район - Разградски

Дата /
час

Община

Адрес

26.09.2022 г. / 16:30 часа

Завет

гр.Завет, ул.“Лудогорие“ №19А
Читалище „Саморазвитие“

26.09.2022 г.  / 17:45 часа

Кубрат

гр. Кубрат, ул.„Хан Крум“ №47
Спортна зала

27.09.2022 г.  / 17:30 часа

Разград

гр.Разград ,пл.„Независимост“ №2
Общински културен център

29.09.2022 г.  / 14:30 часа

Самуил

с.Самуил, ул.“Димитър Благоев“ №38
Читалище

29.09.2022 г.  / 15:00 часа

Лозница

гр. Лозница, ул.“Ивайло“ №1
ОДК

29.09.2022 г.  / 16:00 часа

Исперих

гр.Исперих, ул.“Васил Левски“ №70
Кино салон

29.09.2022 г.  / 16:30 часа

Цар Калоян

гр. Цар Калоян, ул.„Демокрация“
Зала на Читалището

24.09.2022

МЕРКИ, ПОЗВОЛЯВАЩИ НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ С УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ ИЛИ СЪС ЗАТРУДНЕНИЯ В ПРИДВИЖВАНЕТО ДА ГЛАСУВАТ В ИЗБОРНИЯ ДЕН

Районна избирателна комисия – Разград, оповестява предприетите мерки позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. на територията на Осемнадесети изборен район – Разградски по общини, както следва:

 

Община Разград:

Община Разград уведомява, че в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г., избирател с увредено зрение или със затруднения в придвижването, освен в секцията си по постоянен адрес или секцията по настоящ адрес (в случай, че е подал заявление и е бил вписан в избирателния списък по настоящия си адрес), може да гласува:

 • в секция специално оборудвана за гласуване на лица с увредено зрение и затруднения в придвижването;
 • в избрана от него подходяща секция в съответния изборен район;
 • с придружител;
 • с подвижна избирателна кутия;
 • да се ползва от създадената организация за транспортиране в деня на изборите.

Нуждаещите се от транспортиране могат да подават заявки както следва:

Дата

Телефон и адрес за връзка

Час

от 26.09.2022 г.

до 30.09.2022 г. включително

084 618 218; 084 618 146

Разград, бул. „Бели Лом“ № 37А

от 9:00 ч. до 12:00 ч.

и от 14:00 ч. до 17:00 ч.

на 01.10.2022 г.

084 618 218;

Разград, бул. „Бели Лом“ № 37А

от 9:00 ч. до 12:00 ч.

и от 14:00 ч. до 17:00 ч.

на 02.10.2022 г.

084 618 218; 084 618 146

Разград, бул. „Бели Лом“ № 37А

от 7:00 ч. до 18:00 ч. непрекъснато

От заявителите се изисква да посочат: адрес, от който да бъдат взети; телефон за връзка; номер на секция, в която ще гласуват и дали се придвижват с помощни средства.

Община Завет:

Общинска администрация гр. Завет е създала организация за транспортиране в деня на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г., на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването.

Избирателните секции на територията на община Завет, образувани със Заповед № УД-02-09-274/10.08.2022 г. на Кмета на Община Завет, се намират на първия етаж (партер) на сградите и има възможност за паркиране на автомобили пред тях.

Осигурен е транспорт за предвижване в изборния ден на хора с увреждане на опорно-дихателния апарат или на зрението.

Нуждаещите се могат да подават заявки както следва:

Дата

Телефон за връзка

Час

на 01.10.2022 г.

08442/ 20 70; 0877 208 481

от 9:00 ч. до 16:00 ч

на 02.10.2022 г.

08442/ 20 70; 0877 208 481

от 8:00 ч. до 16:00 ч.

или на място: гр. Завет, ул. „Лудогорие“ № 19 (сградата на общинската администрация) в по – горе посочения времеви график.

Община Исперих:

Във връзка с насрочените на 02 Октомври 2022 г. избори за народни представители, Община Исперих е предприела мерки, които да спомогнат на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването да се придвижват и да гласуват в изборния ден:

Избирател с увредено зрение или със затруднения в придвижването, освен в секцията си по постоянен адрес или секцията по настоящ адрес (в случай, че е подал заявление и е бил вписан в избирателния списък по настоящия си адрес), може да гласува:

 • в секция, специално оборудвана за гласуване на лица с увредено зрение и затруднения в придвижването -  Избирателна секция № 181400015 с адрес гр. Исперих, ул. „Васил Левски“ № 71, исторически музей – изложбена зала/залата под библиотеката/ и Избирателна секция Секция № 181400010 – гр. Исперих, ул. „Васил Левски“ , №72 - ОУ „Васил Априлов“ ;
 • в избрана от него подходяща секция;
 • с придружител;
 • с подвижна избирателна кутия, ако в населеното място е назначена подвижна СИК в сроковете по чл. 37 от ИК;
 • да се ползва от създадената организация за транспортиране в деня на изборите.

Нуждаещите се от транспортиране могат да подават заявки както следва:

Дата

Час

Телефон за връзка

Адрес

От 26.09 2022г. до 01.10. 2022г. вкл.

09:00 часа до 16:00 часа

084312006, 0895824493

Град Исперих, ул. „Дунав“ №2

02.10.2022г.

06:00 часа до 19:00 часа

084312006, 0895824493

Град Исперих, ул. „Дунав“ №2

От заявителите се изисква да посочат: адрес, от който да бъдат взети; телефон за връзка; номер на секция, в която ще гласуват и дали се придвижват с помощни средства.

Община Кубрат:

В изпълнение на Решение № 1328-НС от 25 август 2022 г. на Централната избирателна комисия относно гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г., Община Кубрат е създала организация за транспортиране в деня на изборите.

Нуждаещите се от транспортиране могат да подават заявки както следва:

Дата

Телефон за връзка

Час

 

До 01.10.2022 г.

включително

през работните

дни

 

0848 72020

08:00 ч. – 12:00 ч.

13:00 ч. – 17:00 ч.

На 02.10.2022 г.

0848 72020

07:00 ч. – 19:00 ч.

 

Или на място: гр. Кубрат, ул. „Княз Борис I“ №1, стая 29.

Заявителите трябва да посочат:

- адреса, от който да бъдат взети;

- номера на секцията, в която ще гласуват;

- дали се придвижват с помощни средства.

На територията на Община Кубрат няма избирателни секции, разположени на втори етаж.

В близост до сградите, в които са разположени изборните помещения има достатъчно паркоместа, което не налага предварително обозначаване на места за паркиране на автомобили, превозващи гласоподаватели с увреждания.

Община Лозница:

Във връзка с произвеждането на  избори за народни представители за Народно събрание на 02.10.2022 г. e създадена организация за транспортиране в деня на изборите на гласоподаватели с увреждания на опорно-двигателния апарат или на зрението в Община Лозница по следния начин.

ОБЩИНА ЛОЗНИЦА – нуждаещите се могат да подават заявки на телефоните до 02.10.2022г. както следва: тел. 08475 2551; тел. 0886 100 699.

От заявителите се изисква да посочат: адреса, от който да бъдат взети, номер на секцията, в която ще гласуват.

Община Самуил:

Във връзка с произвеждането на избори за народно събрание на 02.10.2022 год. в Община Самуил е създадена организация за транспортиране в деня на изборите на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването.

Нуждаещите се могат да подават заявки както следва: на тел.: (08477) 20-20, Факс: 084 266 030,  електрона поща:  [email protected]

Заявителите трябва да посочат:

 1. адреса, от който да бъдат взети;
 2. номера на секцията, в която ще гласуват;
 3. дали се придвижват с инвалидна количка.

Няма избирателни секции, разположени на втори етаж.

Пространствата пред сградите, в които са разположени изборните помещения са достатъчно обширни, което не налага предварително обозначаване на места за паркиране на автомобили, превозващи гласоподаватели с увреждания.

Община Цар Калоян:

Във връзка с произвеждането на изборите за Народно събрание на 2 октомври 2022г., Община Цар Калоян уведомява, че избирател с увредено зрение или затруднения в придвижването може да се ползва от създадената организация за транспортиране в деня на изборите.

Нуждаещите се от транспортиране могат да подават заявки, както следва:

Дата

Телефон за връзка

Час

от 26.09.2022 г.

до 30.09.2022 г. включително

08424 23 16

от 9:00 ч. до 12:00 ч.

и от 14:00 ч. до 17:00 ч.

на 01.10.2022 г.

08424 23 16

от 9:00 ч. до 17:00 ч.

на 02.10.2022 г.

08424 23 16

от 7:00 ч. до 17:00 ч. непрекъснато

 

 

23.09.2022

Съобщение

Председателят на РИК - Разград свиква на заседание членовете й на 23.09.2022 г. /петък/ от 18:15 ч.

21.09.2022

Съобщение

Председателят на РИК - Разград свиква на заседание членовете й на 21.09.2022 г. /сряда/ от 17:30 ч

16.09.2022

Съобщение

Председателят на РИК - Разград свиква на заседание членовете й на 16.09.2022 г. /петък/ от 17:30 ч

15.09.2022

Съобщение

Председателят на РИК - Разград свиква на заседание членовете й на 15.09.2022 г. /четвъртък/ от 17:30 ч

14.09.2022

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНА

13.09.2022

Съобщение

Председателят на РИК - Разград свиква на заседание членовете й на 13.09.2022 г. /вторник/ от 17:30 ч

07.09.2022

Съобщение

Председателят на РИК - Разград свиква на заседание членовете й на 07.09.2022 г. /сряда/ от 17:30 ч

05.09.2022

Съобщение

В Районна избирателна комисия - Разград е представена информация за условията, редът и тарифите за предоставяне на време за отразяване на предизборната кампания, в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г. от следната електронна медия - "Инфо Шумен" ЕООД - INFOSHUMEN.INFO, INFORAZGRAD.INFO, INFOTARGOVISHTE.INFO.

05.09.2022

Съобщение

Председателят на РИК - Разград свиква на заседание членовете й на 05.09.2022 г. /понеделник/ от 17:30 ч

01.09.2022

Съобщение

Председателят на РИК - Разград свиква на заседание членовете й на 01.09.2022 г. /четвъртък/ от 17:30 ч

30.08.2022

Съобщение

Председателят на РИК - Разград свиква на заседание членовете й на 30.08.2022 г. /вторник/ от 17:30 ч

29.08.2022

Съобщение

В Районна избирателна комисия - Разград е представена информация за условията, редът и тарифите за предоставяне на време за отразяване на предизборната кампания, в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г. от следните електронни медии: "Радио Тангра" ЕАД - Радио Вероника, "Р-22" ЕООД - Радио ENERGY.

29.08.2022

Съобщение

Председателят на РИК - Разград свиква на заседание членовете й на 29.08.2022 г. /понеделник/ от 17:30 ч

24.08.2022

Съобщение

В Районна избирателна комисия - Разград е представена информация за условията, редът и тарифите за предоставяне на време за отразяване на предизборната кампания, в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г. от следните електронни медии: "Радио 1" ЕООД - Радио 1, Общинско радио Разград, "Метрорадио" ЕООД - БГ Радио, "ДМА МВ" ЕООД - Razgradnews.

24.08.2022

Съобщение

Председателят на РИК - Разград свиква на заседание членовете й на 24.08.2022 г. /сряда/ от 17:30 ч

19.08.2022

Съобщение

Председателят на РИК - Разград свиква на заседание членовете й на 19.08.2022 г. /петък/ от 17:30 ч

13.08.2022

Съобщение

Председателят на РИК - Разград свиква на заседание членовете й на 13.08.2022 г. /събота/ от 11:00 ч
още съобщения

Календар

Решения

 • № 131-НС / 28.09.2022

  относно: Назначаване на състава на СИК № 181400039, „МБАЛ – Исперих“ ЕООД, гр. Исперих, в изборите за народни представители на 02 октомври 2022

 • № 130-НС / 28.09.2022

  относно: Назначаване на състава на СИК № 182600072, МБАЛ „Св. Иван Рилски“ АД, гр. Разград, в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

 • № 129-НС / 28.09.2022

  относно: Привличане на специалисти – технически сътрудници към РИК - Разград.

всички решения