БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Упълномощени представители на партия, коалиция или инициативен комитет№ и дата на пълномощното
Цонка Василева ФилеваПНС-Зт-01 23.09.2022 г.
Румен Веселинов СтояновПНС-Зт-02 23.09.2022 г.
Валентина Кънчева СлавчеваПНС-Зт-03 23.09.2022 г.
Велико Недев НедевПНС-Зт-04 23.09.2022 г.
Климент Стоянов ФилевПНС-Зт-05 23.09.2022 г.
Димитър Василев ДимитровПНС-Зт-06 23.09.2022 г.
Боряна Цветкова МихайловаПНС-Зт-07 23.09.2022 г.
Пенка Станева ИвановаПНС-Зт-08 23.09.2022 г.
Цена Стефанова КлимоваПНС-Зт-09 23.09.2022 г.
Назми Юнуз ЮнузПНС-Зт-10 23.09.2022 г.
Иваничка Димитрова ЙордановаПНС-Зт-11 23.09.2022 г.
Мария Василева ПеневаПНС-Зт-12 23.09.2022 г.
Пенка Иванова МарковаПНС-Зт-13 23.09.2022 г.
Гюлназие Махмуд ИсмаилПНС-Зт-14 23.09.2022 г.
Мартин Данчев СтояновПНС-Лз-01 / 23.09.2022 г.
Светла Миланова СтояноваПНС-Лз-02 / 23.09.2022 г.
Стоян Савов ТодоровПНС-Лз-03 / 23.09.2022 г.
Сава Ноев ИвановПНС-Лз-04 / 23.09.2022 г.
Божил Димитров БожиловПНС-Лз-05 / 23.09.2022 г.
Атанас Йорданов КалудевПНС-Лз-06 / 23.09.2022 г.
Ариф Алиев АтиповПНС-Лз-07 / 23.09.2022 г.
Георги Атанасов АтанасовПНС-Лз-08 / 23.09.2022 г.
Михаела Здравкова АтанасоваПНС-Лз-09 / 23.09.2022 г.
Вели Мусов ДурльовПНС-Лз-10 / 23.09.2022 г.
Цветомир Стоянов СавовПНС-Лз-11 / 23.09.2022 г.
Мирчо Стоянов СлавовПНС-Лз-12 / 23.09.2022 г.
Милен Христов АтанасовПНС-Лз-13 / 23.09.2022 г.
Иван Йорданов ИвановПНС-Лз-14 / 23.09.2022 г.
Станко Василев ВасилевПНС-Лз-15 / 23.09.2022 г.
Йордан Иванов МихайловПНС-Лз-16 / 23.09.2022 г.
Петър Филипов ХристовПНС-Лз-17 / 23.09.2022 г.
Сабри Мусов ДурльовПНС-Лз-18 / 23.09.2022 г.
Стояна Василева ВълеваПНС-Лз-19 / 23.09.2022 г.
АнулиранПНС-Лз-20 / 23.09.2022 г.
Стефко Йорданов СтефановПНС-Кт-01 / 23.09.2022 г.
Михаил Иванов СтояновПНС-Кт-02 / 23.09.2022 г.
Анка Василева ТихановаПНС-Кт-03 / 23.09.2022 г.
Милена Нанкова ЙордановаПНС-Кт-04 / 23.09.2022 г.
Благовест Георгиев МитевПНС-Кт-05 / 23.09.2022 г.
Богдан Борисов СтояновПНС-Кт-06 / 23.09.2022 г.
ГЕРГАНА ИВАНОВА БОРИСОВАПНС-Кт-07 / 23.09.2022 г.
Божидар Димитров ЙордановПНС-Кт-08 / 23.09.2022 г.
Ваня Маринова НиколоваПНС-Кт-09 / 23.09.2022 г.
Найден Веселинов ВладимировПНС-Кт-10 / 23.09.2022 г.
Венцислав Георгиев ВълевПНС-Кт-11 / 23.09.2022 г.
Весела Славчева СяроваПНС-Кт-12 / 23.09.2022 г.
Галина Иванова ТодороваПНС-Кт-13 / 23.09.2022 г.
Иван Митев БобевПНС-Кт-14 / 23.09.2022 г.
Иван Цанков ИвановПНС-Кт-15 / 23.09.2022 г.
Румен Христов КолевПНС-Кт-16 / 23.09.2022 г.
Койчо Костадинов КойчевПНС-Кт-17 / 23.09.2022 г.
Кръстинка Неделчева ИлиеваПНС-Кт-18 / 23.09.2022 г.
Валентина Атанасова БорисоваПНС-Кт-19 / 23.09.2022 г.
Руси Георгиев РусевПНС-Кт-20 / 23.09.2022 г.
Петя Илиева НеделчеваПНС-Кт-21 / 23.09.2022 г.
Рамие Османова МехмедоваПНС-Кт-22 / 23.09.2022 г.
Светлана Живкова ВеликоваПНС-Кт-23 / 23.09.2022 г.
Снежина Кръстева СтояноваПНС-Кт-24 / 23.09.2022 г.
Софка Илиева НиколоваПНС-Кт-25 / 23.09.2022 г.
Станка Йорданова РадойскаПНС-Кт-26 / 23.09.2022 г.
Тихомир Ивайлов ЦветковПНС-Кт-27 / 23.09.2022 г.
Тодорка Панчева ТодороваПНС-Кт-28 / 23.09.2022 г.
Христо Василев АнтоновПНС-Кт-29 / 23.09.2022 г.
Янка Великова НестороваПНС-Кт-30 / 23.09.2022 г.
Неделчо Георгиев НеделчевПНС-ЦК-01 23.09.2022 г.
Атанас Илиев АтанасовПНС-ЦК-02 23.09.2022 г.
Йордан Ненков НенковПНС-ЦК-04 23.09.2022 г.
Красимир Иванов КрумовПНС-ЦК-05 23.09.2022 г.
Мариана Драгнева ГосподиноваПНС-ЦК-06 23.09.2022 г.
Галимир Янков ТодоровПНС-ЦК-07 23.09.2022 г.
Горица Вълчева НенковаПНС-ЦК-08 23.09.2022 г.
Милена Бонева КъсоваПНС-ЦК-09 23.09.2022 г.
Найден Стоянов ДимитровПНС-С-01 / 23.09.2022 г.
Калин Веселинов ПетровПНС-С-02 / 23.09.2022 г.
НУТФИЕ АХМЕД НАЗИФПНС-С-03 / 23.09.2022 г.
Орхан Хасан БелберПНС-С-04 / 23.09.2022 г.
Виолета Грозева ВайковаПНС-С-05 / 23.09.2022 г.
Момчил Галинов СавовПНС-С-06 / 23.09.2022 г.
СТЕФАН РАДКОВ АНДОНОВПНС-С-07 / 23.09.2022 г.
Идриз Серветов СелимовПНС-С-08 / 23.09.2022 г.
Нури Алиев ВелиевПНС-С-09 / 23.09.2022 г.
Димитър Дончев ДимитровПНС-С-10 / 23.09.2022 г.
Деян Генчев ВенковПНС-С-11 / 23.09.2022 г.
Цвятко Василев СтефановПНС-С-12 / 23.09.2022 г.
ДЖЕМИЛ ТАЛИБ ХАЛИДПНС-С-13 / 23.09.2022 г.
Неделчо Стоянов СтаневПНС-С-14 / 23.09.2022 г.
Бейхан Акиф СалиПНС-С-15 / 23.09.2022 г.
Валентин Спасов ВълчевПНС-С-16 / 23.09.2022 г.
Стефка Иванова АтанасоваПНС-Рз-01 / 23.10.2022 г.
Милан Младенов МизурскиПНС-Рз-02 / 23.10.2022 г.
АнулиранПНС-Рз-03 / 23.10.2022 г.
Калинка Петкова ГецоваПНС-Рз-04 / 23.10.2022 г.
Иванка Стоянова МинчеваПНС-Рз-05 / 23.10.2022 г.
Георги Ивелинов ГеоргиевПНС-Рз-06 / 23.10.2022 г.
Ивелин Георгиев ИлиевПНС-Рз-07 / 23.10.2022 г.
Галина Василева ИлиеваПНС-Рз-08 / 23.10.2022 г.
Стоян Димитров НенчевПНС-Рз-09 / 23.10.2022 г.
Желязка Маркова ДимитроваПНС-Рз-10 / 23.10.2022 г.
Любомир Асенов РайчевПНС-Рз-11 / 23.10.2022 г.
Милко Василев КузмановПНС-Рз-12 / 23.10.2022 г.
Иринка Илиева НаковаПНС-Рз-13 / 23.10.2022 г.
Хриса Цонева ГамишеваПНС-Рз-14 / 23.10.2022 г.
Милкана Цонева ВасилеваПНС-Рз-15 / 23.10.2022 г.
Тинка Маринова ДобреваПНС-Рз-16 / 23.10.2022 г.
Красимир Йорданов ПетровПНС-Рз-17 / 23.10.2022 г.
Христо Великов ХристовПНС-Рз-18 / 23.10.2022 г.
Йорданка Иванова ЯнковаПНС-Рз-19 / 23.10.2022 г.
Ибрахим Адем ИбрахимПНС-Рз-20 / 23.10.2022 г.
Сали Арифов ИсмаиловПНС-Рз-21 / 23.10.2022 г.
Есин Севджан АхмедоваПНС-Рз-22 / 23.10.2022 г.
Весиле Сюлейманова АхмедоваПНС-Рз-23 / 23.10.2022 г.
Пенка Киранова ХристоваПНС-Рз-24 / 23.10.2022 г.
Марин Димитров КолевПНС-Рз-25 / 23.10.2022 г.
Венета Станчева Илиева-СтояноваПНС-Рз-26 / 23.10.2022 г.
Джунейт Хасан СалиПНС-Рз-27 / 23.10.2022 г.
Сузан Хрюстем СалиПНС-Рз-28 / 23.10.2022 г.
Фатмегюл Ислям ХасановаПНС-Рз-29 / 23.10.2022 г.
Надежда Василева ЙовчеваПНС-Рз-30 / 23.10.2022 г.
Румяна Антонова БалтоваПНС-Рз-31 / 23.10.2022 г.
Милка Цанкова КоеваПНС-Рз-32 / 23.10.2022 г.
Николай Пламенов ПенчевПНС-Рз-33 / 23.10.2022 г.
Рена Петрова ГанчеваПНС-Рз-34 / 23.10.2022 г.
Светлана Христова ДанаиловаПНС-Рз-35 / 23.10.2022 г.
Елка Тодорова ЙовчеваПНС-Рз-36 / 23.10.2022 г.
Милица Емилова ГеоргиеваПНС-Рз-37 / 23.10.2022 г.
Христина Драганова ИвановаПНС-Рз-38 / 23.09.2022 г.
Беркай Сунай МахмудПНС-Рз-39 / 23.10.2022 г.
Ивайло Деянов ИвановПНС-Рз-40 / 23.10.2022 г.
Владислав Руменов АндреевПНС-Рз-41 / 23.10.2022 г.
Красимира Лазарова АтанасоваПНС-Рз-42 / 23.10.2022 г.
Катя Димитрова ДимитроваПНС-Рз-43 / 23.10.2022 г.
Христина Иванова ДучеваПНС-Рз-44 / 23.10.2022 г.
Милка Милушева СтоеваПНС-Рз-45 / 23.10.2022 г.
Цеко Костадинов ЦековПНС-Рз-46 / 23.10.2022 г.
Димитричка Кънчева ДобреваПНС-Рз-47 / 23.10.2022 г.
Даниела Лазарова ЙордановаПНС-Рз-48 / 23.10.2022 г.
Ерол Ахмед ТусчуПНС-Рз-49 / 23.09.2022 г.
Светослав Христов НеделчевПНС-Рз-50 / 23.10.2022 г.
Славена Десиславова СтефановаПНС-Рз-51 / 23.10.2022 г.
Габриела Данкова ЦоневаПНС-Рз-52 / 23.10.2022 г.
Алпай Октай МехмедПНС-Рз-53 / 23.10.2022 г.
Бурчин Ахмедова АкифоваПНС-Рз-54 / 23.10.2022 г.
Иванка Добрева НедеваПНС-Рз-55 / 23.10.2022 г.
Николай Христов ДраевПНС-Рз-56 / 23.10.2022 г.
Емил Давидов ЧанковПНС-Рз-57 / 23.10.2022 г.
Петя Венкова ВеликоваПНС-Рз-58 / 23.10.2022 г.
Мирослав Светославов НеделчевПНС-Рз-59 / 23.10.2022 г.
Йордан Иванов ЙордановПНС-Рз-60 / 23.10.2022 г.
Нели Неделчева ТодороваПНС-Рз-61 / 23.10.2022 г.
Атила Бахтиев АкифовПНС-Рз-62 / 23.10.2022 г.
Гецо Стефанов ДочевПНС-Рз-63 / 23.10.2022 г.
Димитър Денев ДюлгерскиПНС-Рз-64 / 23.10.2022 г.
Петър Любомиров ЗарковПНС-Рз-65 / 23.10.2022 г.
Иринка Иванова МетодиеваПНС-Рз-67 / 23.10.2022 г.
Таня Петрова ТодороваПНС-Рз-68 / 23.10.2022 г.
Елка Александрова НеделчеваПНС-Рз-69 / 23.10.2022 г.
Петя Станчева СтефановаПНС-126-2 / 26.08.2022 г.
Стилиян Михайлов СтайковПНС-Их-01 / 23.09.2022 г.
Георги Пенчев ГеоргиевПНС-Их-02 / 23.09.2022 г.
Лиляна Николова ТодороваПНС-Их-03 / 23.09.2022 г.
Невянка Йорданова ГеоргиеваПНС-Их-04 / 23.09.2022 г.
Спас Георгиев СпасовПНС-Их-05 / 23.09.2022 г.
Ивелин Малчев ИлиевПНС-Их-06 / 23.09.2022 г.
Любка Иванова ТерзиеваПНС-Их-07 / 23.09.2022 г.
Емил Иванов ТиховПНС-Их-08 / 23.09.2022 г.
Ивелина Стоилова СтайковаПНС-Их-09 / 23.09.2022 г.
Веселина Пенчева СавчеваПНС-Их-10 / 23.09.2022 г.
Катя Трифонова ХристоваПНС-Их-11 / 23.09.2022 г.
Иванка Симеонова ГеоргиеваПНС-Их-12 / 23.09.2022 г.
Мария Николова ИвановаПНС-Их-13 / 23.09.2022 г.
Славка Димитрова МаноиловаПНС-Их-14 / 23.09.2022 г.
Йорданка Асенова МатееваПНС-Их-15 / 23.09.2022 г.
Йорданка Иванова ШоповаПНС-Их-16 / 23.09.2022 г.
Радослав Велев АлександровПНС-Их-17 / 23.09.2022 г.
Наско Колев ПродановПНС-Их-18 / 23.09.2022 г.
МУХАМЕД МУСТАФА СКЕНДЕРПНС-Их-20 / 23.09.2022 г.
Димитър Иванов ДимитровПНС-Их-21 / 23.09.2022 г.
Илия Иванов ИлиевПНС-Их-22 / 23.09.2022 г.
Петър Йосифов ГеоргиевПНС-Их-23 / 23.09.2022 г.
Костадин Михайлов ТопаловПНС-Их-24 / 23.09.2022 г.
Хидает Халид ХасанПНС-Их-25 / 23.09.2022 г.
Бехидже Бейзат СюлейманПНС-Их-26 / 23.09.2022 г.
Димитър Христов ПетровПНС-Их-27 / 23.09.2022 г.
Иван Михайлов СтайковПНС-Их-28 / 23.09.2022 г.
Анета Христова АтанасоваПНС-Их-29 / 23.09.2022 г.
Димитър Христов ТомовПНС-Их-30 / 23.09.2022 г.
Стою Георгиев СтоевПНС-Их-31 / 23.09.2022 г.
БЕХРА МЕХМЕД МЕХМЕДПНС-Их-32 / 23.09.2022 г.
Христинка Милева ЦачеваПНС-Их-33 / 23.09.2022 г.
Аспарух Цонев ХристовПНС-Их-34 / 23.09.2022 г.
Малчо Илиев ПанайотовПНС-Их-35 / 23.09.2022 г.
Христина Янкова ХристоваПНС-Их-36 / 23.09.2022 г.
Галена Найденова КъсоваПНС-ЦК-09 29.09.2022 г.
ИВО ИВАЙЛОВ ГЕОРГИЕВПНС-Их-37 29.09.2022 г.
Димитър Илиев СтефановПНС-Лз-21 29.09.2022 г.
Дарина Стойчева ЙовчеваПНС-Рз-71 29.09.2022 г.
Венелин Димитров УзуновПНС-Рз-70 / 29.09.2022 г.

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  23242526272829
  3031 

Решения

 • № 191-НС / 03.10.2022

  относно: Обявяване на резултатите от гласуването в 18-ти МИР Разградски

 • № 190-НС / 02.10.2022

  относно: Жалба с вх. № 368/02.10.2022 г. от коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНА“, касаеща нарушение в изборния ден, постъпила в 15.36 ч.

 • № 189-НС / 02.10.2022

  относно: Жалба с вх. № 372/02.10.2022 г. от ПП „ГЕРБ“, касаеща констатирано нарушение по смисъла на ИК, постъпила в 18:20 ч.

всички решения