№ 191– ЕП / 27.05.2019

ОТНОСНО : В изборния ден при предаване на протоколите от СИК №182600044 в гр. Разград на Районна избирателна комисия, като при проверка членове на комисията, установиха съществено несъответствие във вписаните в протокола данни, което не може да се отстрани от СИК. Поради съществено несъответствие във вписаните в протокола данни, което не може да се отстрани от СИК, РИК Разград разпореди да се извърши ново преброяване на гласовете и съставяне на нов протокол с определен от РИК член по приложение № 88 – ЕП.

№ 190– ЕП / 27.05.2019

ОТНОСНО : В изборния ден при предаване на протокола от СИК №182600041 в гр. Разград на Районна избирателна комисия, при проверка членове на комисията са установили съществено несъответствие във вписаните в протокола данни, което не може да се отстрани от СИК. Поради това, РИК Разград разпореди да се извърши ново преброяване на гласовете и съставяне на нов протокол с определен от РИК член по приложение № 88 – ЕП.

№ 189– ЕП / 27.05.2019

ОТНОСНО : Във връзка с получено обаждане от член на СИК № 183600003 в с. Езерче, община Цар Калоян за допусната грешка при попълване на протокол, РИК Разград направи проверка в съответната СИК и да изземе сгрешения протокол.

№ 188– ЕП / 26.05.2019

ОТНОСНО : Постъпил Сигнал с вх. № 278/26.05.2019г. 19.22 часа от Георги Милков, относно отказано машинно гласуване в СИК № 182600032 гр. Разград.

№ 187– ЕП / 26.05.2019

ОТНОСНО : Жалба с вх. № 276/ 26.05.2019 г. 16.15 часа от ПП „ГЕРБ“, в с. Ясеновец пред СИК № 182600027 относно констатирано заснемане с телефон на бюлетината при гласуване от избирателната секция и възпроизвеждане на заснетото на лица намиращи се на разстояние по-малко от 50м.

№ 186– ЕП / 26.05.2019

ОТНОСНО : Жалба изпратена по компетентност с писмо вх. № 274/ 26.05.2019 г. 14.45 часа от Областна Дирекция на МВР и РУ на МВР гр. Разград от Миленка Георгиева Евтимова за евентуално нарушаване на забраните на чл. 182, ал. 4 от ИК чрез раздаване на агитационни материали и подаръци. Извършена беше проверка от членове на РИК във връзка с постъпилият сигнал от Областна Дирекция на МВР и РУ на МВР гр. Разград в клуба на ПП „ДПС“ в ж.к. „Орел“ – Общински пазар в гр. Разград и установиха, че споменатият клуб е отворен и в него се намират две лица, които очевидно не раздават агитационни материали, нито подаръци. Беше проведен разговор със случайно минаващи граждани, които също не потвърдиха посочените в жалбата нарушения от изборният кодекс.

№ 185– ЕП / 26.05.2019

ОТНОСНО : Жалба с вх. № 273/26.05.2019 г. 13.11 часа от Шефкет Рефет Шефкет упълномощен представител на „ Демократична България“- обединение, относно допуснато нарушение от страна на председателя на СИК № 182600027 с. Ясеновец община Разград на разпоредбите и принципите на ИК, представляващо изземването на мобилни телефони на гласоподавателите преди упражняването на изборния вот. Извършена беше проверка от членове на РИК и не се установи членове на комисията да събират и временно изземват мобилни телефони на гласоподаватели преди да упражнят правото си на вот. След разговор с наблюдатели от различни политически сили същите потвърдиха, че след дадените указания от РИК след първата проверка по предходна жалба телефони на гласоподаватели не се изземват. При така установените обстоятелства жалбата се явява недоказана и неоснователна и следва да се остави без уважение.

№ 184– ЕП / 26.05.2019

ОТНОСНО : Постъпила жалба с вх. № 269/26.05.2019 г. 11.20 часа от Коалиция „ БСП за България“, относно нерегламентирана агитация пред изборното помещение на СИК № 182600015 от страна на Росица Якимова действащ кмет на с. Побит камък община Разград и регистрирана, като представител на ПП „ ГЕРБ“. За същото нарушение е постъпила и жалба с вх. № 270/26.05.2019 г. 11.45 часа от Евгени Гутев Драганов, упълномощен представител на КП “Обединени патриоти“. При извършена на място проверка от членове на РИК Разград, не се установи извършване на агитация пред изборното помещение на СИК № 182600015 от Росица Ненова Якимова – нито в качеството и на кмет на с. Побит Камък, нито като представител на ПП“ ГЕРБ“, поради което жалбите се явяват като недоказани и неснователни.

№ 183– ЕП / 26.05.2019

ОТНОСНО : Жалба с вх. № 267/26.05.2019 г. 10.00 часа от Даниела Николова Кушкова, упълномощен представител на ПП „ Воля“, относно присъствието на кмета на с. Брестовене в СИК№ 181100002

№ 182– ЕП / 26.05.2019

ОТНОСНО : Постъпила жалба с вх. № 266/26.05.2019 г. 9.45 часа от Огнян Досев Обрешков упълномощен представител на „ Демократична България“- обединение, относно допуснато нарушение от страна на председателя на СИК № 182600027 с. Ясеновец на разпоредбите и принципите на ИК, представляващо изземването на мобилни телефони на гласоподавателите преди упражняването на изборния вот.

№ 181– ЕП / 26.05.2019

ОТНОСНО : Постъпила жалба с вх. № 265/26.05.2019 г. 9.30 часа от Коалиция „ БСП за България“, относно залепени агитационни материали с № 20 от политическа сила, на разстояние по малко от 50 метра от входа на сградата в която се помещава СИК № 182600018 в с. Радинград община Разград, в нарушение на чл. 184, ал. 1 от Изборния кодекс

№ 180– ЕП / 26.05.2019

ОТНОСНО : Предложение с вх. № 264 от 26.05.2019г. от ПП „ГЕРБ“ за заличаване упълномощен представител на ПП „ ГЕРБ“, включване в списъка на резервните членове и промяна в състава на СИК № 181400010 в гр. Испери

№ 179– ЕП / 26.05.2019

ОТНОСНО : Предложение с вх. № 262 от 26.05.2019г. от ПП „ГЕРБ" за включване в списъка на резервните членове и промяна в състава на СИК № 182600023 в община Разград.

№ 178– ЕП / 25.05.2019

ОТНОСНО : Предложение с вх. № 259 от 25.05.2019г., от ПП„ГЕРБ“ за включване в списъка на резервните членове промяна в съставите на СИК № 181400007 гр.Исперих

№ 177– ЕП / 25.05.2019

ОТНОСНО : Определяне на специалист технически сътрудник, за подпомагане дейността на РИК 18 Разград в изборния ден.

№ 176– ЕП / 25.05.2019

ОТНОСНО : Списък с вх. № 258/ 25.05.2019г. на упълномощени представители на кандидатска листа на партията за изборите за членове на ЕП от РБ на 26.05.2019г. от ПП “ГЕРБ“

№ 175– ЕП / 25.05.2019

ОТНОСНО : Предложение с вх. № 257 от 25.05.2019г., от ПП„ГЕРБ“ за включване в списъка на резервните членове промяна в съставите на СИК №№ 182600008, 182600022 и 182600041 в община Разград

№ 174– ЕП / 25.05.2019

ОТНОСНО : Предложение с вх. № 255 от 25.05.2019г., от Коалиция„БСП за България“ за включване в списъка на резервните членове промяна в състава на СИК № 181700011 с.Манастирско

№ 173– ЕП / 25.05.2019

ОТНОСНО : Списък с вх. № 254/ 25.05.2019г. на упълномощени представители на кандидатска листа на партията за изборите за членове на ЕП от РБ на 26.05.2019г. от Огнян Обрешков – преупълномощен представител на Коалиция „Демократична България - Обединение“

№ 172– ЕП / 25.05.2019

ОТНОСНО : Предложение с вх. № 251 от 25.05.2019г., от ПП „ДПС“ за включване в списъка на резервните членове промяна в състава на СИК № 182600064 в община Разград

Календар

Решения

  • № 191– ЕП / 27.05.2019

    относно: В изборния ден при предаване на протоколите от СИК №182600044 в гр. Разград на Районна избирателна комисия, като при проверка членове на комисията, установиха съществено несъответствие във вписаните в протокола данни, което не може да се отстрани от СИК. Поради съществено несъответствие във вписаните в протокола данни, което не може да се отстрани от СИК, РИК Разград разпореди да се извърши ново преброяване на гласовете и съставяне на нов протокол с определен от РИК член по приложение № 88 – ЕП.

  • № 190– ЕП / 27.05.2019

    относно: В изборния ден при предаване на протокола от СИК №182600041 в гр. Разград на Районна избирателна комисия, при проверка членове на комисията са установили съществено несъответствие във вписаните в протокола данни, което не може да се отстрани от СИК. Поради това, РИК Разград разпореди да се извърши ново преброяване на гласовете и съставяне на нов протокол с определен от РИК член по приложение № 88 – ЕП.

  • № 189– ЕП / 27.05.2019

    относно: Във връзка с получено обаждане от член на СИК № 183600003 в с. Езерче, община Цар Калоян за допусната грешка при попълване на протокол, РИК Разград направи проверка в съответната СИК и да изземе сгрешения протокол.

всички решения