Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 12-ЕП
Разград, 12.04.2019

ОТНОСНО: Определяне на структурата и съдържанието на единната номерация на избирателните секции в Община Цар Калоян.

на основание чл.72, ал.1, т.6 и чл.8, ал.8 от ИК, Решение № 9-ЕП от 26.03.2019г. на ЦИК във връзка със   Заповед № 104/08.04.2019г. и Заповед № 94 от 01.04.2019г. на кмета на Община Цар Калоян, РИК Разград

 Реши:

Формира и утвърждава  единните номера на избирателните секции в община Цар Калоян, както следва:

 

 Код па ЕКАТТЕ

Единен

№ на избирателна секция

Населено място

Адрес на изборното помещение

27156

183600001

с.Езерче

ОУ, ул.“ Д.Дебелянов“№1

37156

183600002

с.Езерче

Читалище, ул.“Васил Левски“ № 4

27156

183600003

с.Езерче

ОУ, ул.“ Д.Дебелянов“№1

38830

183600004

с.Костанденец

Читалище

77308

183600005

с.Цар Калоян

Читалище, ул. „ Демокрация“

77308

183600006

с.Цар Калоян

Д“СП“, ул.“ ген. Тотлебен“ № 3

77308

183600007

с.Цар Калоян

СУ „ Христо Ботев, ул.“ Освобождение“

77308

183600008

с.Цар Калоян

СУ „ Христо Ботев, ул.“ Освобождение“

77308

183600009

с.Цар Калоян

Библиотека „ Ахмед Шериф“, ул.“ Кирил и Методий №2

 

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Хабибе Кязим Расим

Секретар: Радка Радева Башакова

* Публикувано на 13.04.2019 в 00:32 часа

Календар

Решения

  • № 191– ЕП / 27.05.2019

    относно: В изборния ден при предаване на протоколите от СИК №182600044 в гр. Разград на Районна избирателна комисия, като при проверка членове на комисията, установиха съществено несъответствие във вписаните в протокола данни, което не може да се отстрани от СИК. Поради съществено несъответствие във вписаните в протокола данни, което не може да се отстрани от СИК, РИК Разград разпореди да се извърши ново преброяване на гласовете и съставяне на нов протокол с определен от РИК член по приложение № 88 – ЕП.

  • № 190– ЕП / 27.05.2019

    относно: В изборния ден при предаване на протокола от СИК №182600041 в гр. Разград на Районна избирателна комисия, при проверка членове на комисията са установили съществено несъответствие във вписаните в протокола данни, което не може да се отстрани от СИК. Поради това, РИК Разград разпореди да се извърши ново преброяване на гласовете и съставяне на нов протокол с определен от РИК член по приложение № 88 – ЕП.

  • № 189– ЕП / 27.05.2019

    относно: Във връзка с получено обаждане от член на СИК № 183600003 в с. Езерче, община Цар Калоян за допусната грешка при попълване на протокол, РИК Разград направи проверка в съответната СИК и да изземе сгрешения протокол.

всички решения