Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 139– ЕП
Разград, 23.05.2019

ОТНОСНО: Предложение с вх. № 208 от 22.05.2019г., от ПП „ВОЛЯ“ за включване в списъка на резервните членове и промяна в съставите на СИК № 181400006, СИК № 181400024 и СИК № 181400029 в община Исперих.

На основание чл. 72, ал. 1 т. 1 и т. 4 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия Разград

                                                                     Р Е Ш И

 

            1.Включва в списъка на резервните членове:

       Моника Стоянова Петрова, образование – средно

       Джемил Шеид Джелил, образование – средно

       Велин Асенов Калинов, образование – средно

 

 1.    Освобождава от:

          СИК № 181400006 с. Делчево, Айсел Реджеб Хасанова – член

         СИК № 181400024 с.Лъвино, Васил Димитров Василев- председател

         СИК № 181400029 с.Подайва, Севдие Ибрямова Адемова – член

 

 1. Назначава в:

         СИК № 181400006 с. Делчево, Джемил Шеид Джелил, образование – средно– член

         СИК № 181400024 с. Лъвино, Моника Стоянова Петрова, образование – средно- председател

          СИК № 181400029 с. Подайва, Велин Асенов Калинов, образование – средно- член

 

 

 

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Хабибе Кязим Расим

Секретар: Радка Радева Башакова

* Публикувано на 23.05.2019 в 22:20 часа

Календар

Решения

 • № 191– ЕП / 27.05.2019

  относно: В изборния ден при предаване на протоколите от СИК №182600044 в гр. Разград на Районна избирателна комисия, като при проверка членове на комисията, установиха съществено несъответствие във вписаните в протокола данни, което не може да се отстрани от СИК. Поради съществено несъответствие във вписаните в протокола данни, което не може да се отстрани от СИК, РИК Разград разпореди да се извърши ново преброяване на гласовете и съставяне на нов протокол с определен от РИК член по приложение № 88 – ЕП.

 • № 190– ЕП / 27.05.2019

  относно: В изборния ден при предаване на протокола от СИК №182600041 в гр. Разград на Районна избирателна комисия, при проверка членове на комисията са установили съществено несъответствие във вписаните в протокола данни, което не може да се отстрани от СИК. Поради това, РИК Разград разпореди да се извърши ново преброяване на гласовете и съставяне на нов протокол с определен от РИК член по приложение № 88 – ЕП.

 • № 189– ЕП / 27.05.2019

  относно: Във връзка с получено обаждане от член на СИК № 183600003 в с. Езерче, община Цар Калоян за допусната грешка при попълване на протокол, РИК Разград направи проверка в съответната СИК и да изземе сгрешения протокол.

всички решения