Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 141– ЕП
Разград, 23.05.2019

ОТНОСНО: Заявление вх. № 210 от 22.05.2019г за регистрация на застъпници на кандидатска листа за изборите на членове на ЕП от РБ на 26.05.2019г. Коалиция „ВОЛЯ - Българските родолюбци“ – 56 броя

На основание чл.72 ал.1 т.15 и т.16, чл.118 ал.1, 2 и 4, чл.122 ал.1 от Изборния кодекс и Решение № 59-ЕП / 04.04.2019г. на ЦИК,  Районна избирателна комисия  Разград

 

                                                          Р Е Ш И

 1. Регистрира 56 застъпници на кандидатска листа от Коалиция „ВОЛЯ -Българските родолюбци“

 

Собствено, бащино и фамилно име на застъпника

ЕГН на застъпника

1

МУСТАФА СЕЙХАН МЮСТЕДЖЕБ

 

2

ФАИК СЮЛЕЙМАН ХЮСЕИН

 

3

БЕХЧЕТ БЕДРИ МЮСЯЛ

 

4

СИНАН МЕХМЕДОВ САЛИЕВ

 

5

ИВЕЛИН ВАСИЛЕВ МИТЕВ

 

6

ВЕНЦИСЛАВ СЛАВИЕВ ГЕОРГИЕВ

 

7

ИСМАИЛ МУХАРЕМ ВЕЙСАЛ

 

8

ОСМАН ИЛИЯНОВ ОГНЯНОВ

 

9

МУСТАФА АЛИ МУСТАФА

 

10

АЛБЕРТ РИЗАВИЧ ЕРИНГ

 

11

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ

 

12

АНГЕЛИНА МАРИНОВА МАРИНОВА

 

13

АНГЕЛИНА ПЕНЧЕВА ДОБРЕВА

 

14

АНДРЕЙ ГАЛИНОВ АНДРЕЕВ

 

15

АНЕТА ЙОСИФОВА ТОДОРОВА

 

16

АНКО ЮРИЕВ СЛАТИНСКИ

 

17

БОГДАНКА АЛЕКСИЕВА ХРИСТОВА

 

18

ВИОЛЕТА ЖЕЧКОВА ИЛИЕВА

 

19

ВЛАДИМИР РУМЕНОВ ИВАНОВ

 

20

ВЛАДИМИР СТЕФЧЕВ ТОДОРОВ

 

21

ГАЛИН КОЛЕВ ГЕОРГИЕВ

 

22

ГАЛИНА СТЕФАНОВА ИЛИЕВА

 

23

ДИМИТРИЧКА ИВАНОВА КОЛЕВА

 

24

ДИМИТЪР ТОДОРОВ ДИМИТРОВ

 

25

ИВАНКА ВАСИЛЕВА МАРИНОВА

 

26

ИВЕЛИНА ПЕТРОВА АТАНАСОВА

 

27

ИВИЛИНА ХРИСТОВА ИВАНОВА

 

28

ИЛКО ИВЕЛИНОВ МУТАФОВ

 

29

ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ

 

30

КАЛОЯН АТАНАСОВ ПЕТРОВ

 

31

КРАСИМИР КЪНЧЕВ КРЪСТЕВ

 

32

ЛИДИЯ МЛАДЕНОВА СТАНЧЕВА

 

33

МАРИЕТА ИЛИЕВА ДИМИТРОВА

 

34

МАРИНКА ЙОВЧЕВА ГЕОРГИЕВА

 

35

МАРИЯ КРЪСТЕВА РУСЕВА

 

36

МИЛЕНА АНКОВА РАДЕВА

 

37

МИЛЧО ТОДОРОВ МИНКОВ

 

38

НЕДКО НЕДКОВ ЧОЛАКОВ

 

39

НИКОЛАЙ ЕЛКОВ НИКОЛОВ

 

40

НИКОЛАЙ ИВАНОВ СТОЙНОВ

 

41

НИКОЛАЙ ПАВЛИНОВ ПЕТРОВ

 

42

ПЛАМЕН МИЛЧЕВ ТОДОРОВ

 

43

ПЛАМЕНА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

 

44

РАДОСЛАВ МЛАДЕНОВ ИВАНОВ

 

45

РОБЪРТ ИЛКОВ ИЛИЕВ

 

46

РОСИЦА КОСТОВА ПАВЛОВА

 

47

РУМЕН БЕЛЧЕВ ИВАНОВ

 

48

САБРИ ДЖЕЛЯЛОВ САБРИЕВ

 

49

СИМЕОН ДАНКОВ СЛАВОВ

 

50

СТАНИМИР ДАНАИЛОВ ДИМОВ

 

51

СТЕФАН ЖИВКОВ НОЕВ

 

52

СТЕФАНИ ВАЛЕНТИНОВА ВАСИЛЕВА

 

53

ЦВЕТЕЛИНА ГАЛИНОВА ТОДОРОВА

 

54

ИСКРЕН ПЕТРОВ ПЕТРОВ

 

55

ПАВЕЛ ВЕСЕЛИНОВ ПЕТКОВ

 

56

МИРОСЛАВ ОГНЯНОВ СТАНЧЕВ

 

 

 1. Издава удостоверения на регистрираните застъпници на кандидатска листа Коалиция „ВОЛЯ - Българските родолюбци“
 

Собствено, бащино и фамилно име на застъпника

Удостоверение №

1

МУСТАФА СЕЙХАН МЮСТЕДЖЕБ

5-1/23.05.2019

2

ФАИК СЮЛЕЙМАН ХЮСЕИН

5-2/23.05.2019

3

БЕХЧЕТ БЕДРИ МЮСЯЛ

5-3/23.05.2019

4

СИНАН МЕХМЕДОВ САЛИЕВ

5-4/23.05.2019

5

ИВЕЛИН ВАСИЛЕВ МИТЕВ

5-5/23.05.2019

6

ВЕНЦИСЛАВ СЛАВИЕВ ГЕОРГИЕВ

5-6/23.05.2019

7

ИСМАИЛ МУХАРЕМ ВЕЙСАЛ

5-7/23.05.2019

8

ОСМАН ИЛИЯНОВ ОГНЯНОВ

5-8/23.05.2019

9

МУСТАФА АЛИ МУСТАФА

5-9/23.05.2019

10

АЛБЕРТ РИЗАВИЧ ЕРИНГ

5-10/23.05.2019

11

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ

5-11/23.05.2019

12

АНГЕЛИНА МАРИНОВА МАРИНОВА

5-12/23.05.2019

13

АНГЕЛИНА ПЕНЧЕВА ДОБРЕВА

5-13/23.05.2019

14

АНДРЕЙ ГАЛИНОВ АНДРЕЕВ

5-14/23.05.2019

15

АНЕТА ЙОСИФОВА ТОДОРОВА

5-15/23.05.2019

16

АНКО ЮРИЕВ СЛАТИНСКИ

5-16/23.05.2019

17

БОГДАНКА АЛЕКСИЕВА ХРИСТОВА

5-17/23.05.2019

18

ВИОЛЕТА ЖЕЧКОВА ИЛИЕВА

5-18/23.05.2019

19

ВЛАДИМИР РУМЕНОВ ИВАНОВ

5-19/23.05.2019

20

ВЛАДИМИР СТЕФЧЕВ ТОДОРОВ

5-20/23.05.2019

21

ГАЛИН КОЛЕВ ГЕОРГИЕВ

5-21/23.05.2019

22

ГАЛИНА СТЕФАНОВА ИЛИЕВА

5-22/23.05.2019

23

ДИМИТРИЧКА ИВАНОВА КОЛЕВА

5-23/23.05.2019

24

ДИМИТЪР ТОДОРОВ ДИМИТРОВ

5-24/23.05.2019

25

ИВАНКА ВАСИЛЕВА МАРИНОВА

5-25/23.05.2019

26

ИВЕЛИНА ПЕТРОВА АТАНАСОВА

5-26/23.05.2019

27

ИВИЛИНА ХРИСТОВА ИВАНОВА

5-27/23.05.2019

28

ИЛКО ИВЕЛИНОВ МУТАФОВ

5-28/23.05.2019

29

ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ

5-29/23.05.2019

30

КАЛОЯН АТАНАСОВ ПЕТРОВ

5-30/23.05.2019

31

КРАСИМИР КЪНЧЕВ КРЪСТЕВ

5-31/23.05.2019

32

ЛИДИЯ МЛАДЕНОВА СТАНЧЕВА

5-32/23.05.2019

33

МАРИЕТА ИЛИЕВА ДИМИТРОВА

5-33/23.05.2019

34

МАРИНКА ЙОВЧЕВА ГЕОРГИЕВА

5-34/23.05.2019

35

МАРИЯ КРЪСТЕВА РУСЕВА

5-35/23.05.2019

36

МИЛЕНА АНКОВА РАДЕВА

5-36/23.05.2019

37

МИЛЧО ТОДОРОВ МИНКОВ

5-37/23.05.2019

38

НЕДКО НЕДКОВ ЧОЛАКОВ

5-38/23.05.2019

39

НИКОЛАЙ ЕЛКОВ НИКОЛОВ

5-39/23.05.2019

40

НИКОЛАЙ ИВАНОВ СТОЙНОВ

5-40/23.05.2019

41

НИКОЛАЙ ПАВЛИНОВ ПЕТРОВ

5-41/23.05.2019

42

ПЛАМЕН МИЛЧЕВ ТОДОРОВ

5-42/23.05.2019

43

ПЛАМЕНА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

5-43/23.05.2019

44

РАДОСЛАВ МЛАДЕНОВ ИВАНОВ

5-44/23.05.2019

45

РОБЪРТ ИЛКОВ ИЛИЕВ

5-45/23.05.2019

46

РОСИЦА КОСТОВА ПАВЛОВА

5-46/23.05.2019

47

РУМЕН БЕЛЧЕВ ИВАНОВ

5-47/23.05.2019

48

САБРИ ДЖЕЛЯЛОВ САБРИЕВ

5-48/23.05.2019

49

СИМЕОН ДАНКОВ СЛАВОВ

5-49/23.05.2019

50

СТАНИМИР ДАНАИЛОВ ДИМОВ

5-50/23.05.2019

51

СТЕФАН ЖИВКОВ НОЕВ

5-51/23.05.2019

52

СТЕФАНИ ВАЛЕНТИНОВА ВАСИЛЕВА

5-52/23.05.2019

53

ЦВЕТЕЛИНА ГАЛИНОВА ТОДОРОВА

5-53/23.05.2019

54

ИСКРЕН ПЕТРОВ ПЕТРОВ

5-54/23.05.2019

55

ПАВЕЛ ВЕСЕЛИНОВ ПЕТКОВ

5-55/23.05.2019

56

МИРОСЛАВ ОГНЯНОВ СТАНЧЕВ

5-56/23.05.2019

 

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Хабибе Кязим Расим

Секретар: Радка Радева Башакова

* Публикувано на 23.05.2019 в 22:21 часа

Календар

Решения

 • № 191– ЕП / 27.05.2019

  относно: В изборния ден при предаване на протоколите от СИК №182600044 в гр. Разград на Районна избирателна комисия, като при проверка членове на комисията, установиха съществено несъответствие във вписаните в протокола данни, което не може да се отстрани от СИК. Поради съществено несъответствие във вписаните в протокола данни, което не може да се отстрани от СИК, РИК Разград разпореди да се извърши ново преброяване на гласовете и съставяне на нов протокол с определен от РИК член по приложение № 88 – ЕП.

 • № 190– ЕП / 27.05.2019

  относно: В изборния ден при предаване на протокола от СИК №182600041 в гр. Разград на Районна избирателна комисия, при проверка членове на комисията са установили съществено несъответствие във вписаните в протокола данни, което не може да се отстрани от СИК. Поради това, РИК Разград разпореди да се извърши ново преброяване на гласовете и съставяне на нов протокол с определен от РИК член по приложение № 88 – ЕП.

 • № 189– ЕП / 27.05.2019

  относно: Във връзка с получено обаждане от член на СИК № 183600003 в с. Езерче, община Цар Калоян за допусната грешка при попълване на протокол, РИК Разград направи проверка в съответната СИК и да изземе сгрешения протокол.

всички решения