Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 143– ЕП
Разград, 23.05.2019

ОТНОСНО: Предложение с вх. № 212 от 22.05.2019г., от Обс на БСП за включване в списъка на резервните членове и промяна в съставите на СИК № 181400013, СИК № 181400023 и СИК № 181400027 в община Исперих.

На основание чл. 72, ал. 1 т. 1 и т. 4 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия Разград 

                                                                  Р Е Ш И

        1.Включва в списъка на резервните членове:

      Мариана Йорданова Ненчева, образование – средно

 1. Освобождава от:

      СИК № 181400013 гр. Исперих, Марияна Светлозарова Рангелова– член

      СИК № 181400023 с.Лудогорци, Борислав Енчев Борисов - член

      СИК № 181400027 с.Малък Поровец, Татяна Илиева Якимова – член

 1. Назначава в:

     СИК № 181400013 гр. Исперих, Мариана Йорданова Ненчева, образование –средно-член

     СИК № 181400023 с.Лудогорци, Татяна Илиева Якимова, образование –полувисше- член

     СИК № 181400027 с.Малък Поровец, Борислав Енчев Борисов, образование –средно-член

 

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Хабибе Кязим Расим

Секретар: Радка Радева Башакова

* Публикувано на 23.05.2019 в 22:22 часа

Календар

Решения

 • № 191– ЕП / 27.05.2019

  относно: В изборния ден при предаване на протоколите от СИК №182600044 в гр. Разград на Районна избирателна комисия, като при проверка членове на комисията, установиха съществено несъответствие във вписаните в протокола данни, което не може да се отстрани от СИК. Поради съществено несъответствие във вписаните в протокола данни, което не може да се отстрани от СИК, РИК Разград разпореди да се извърши ново преброяване на гласовете и съставяне на нов протокол с определен от РИК член по приложение № 88 – ЕП.

 • № 190– ЕП / 27.05.2019

  относно: В изборния ден при предаване на протокола от СИК №182600041 в гр. Разград на Районна избирателна комисия, при проверка членове на комисията са установили съществено несъответствие във вписаните в протокола данни, което не може да се отстрани от СИК. Поради това, РИК Разград разпореди да се извърши ново преброяване на гласовете и съставяне на нов протокол с определен от РИК член по приложение № 88 – ЕП.

 • № 189– ЕП / 27.05.2019

  относно: Във връзка с получено обаждане от член на СИК № 183600003 в с. Езерче, община Цар Калоян за допусната грешка при попълване на протокол, РИК Разград направи проверка в съответната СИК и да изземе сгрешения протокол.

всички решения