Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 144– ЕП
Разград, 23.05.2019

ОТНОСНО: Заявление вх. № 213 от 22.05.2019г за регистрация на застъпници на кандидатска листа за изборите на членове на ЕП от РБ на 26.05.2019г. от Коалиция „БСП за България“ - 37 броя

На основание чл.72 ал.1 т.15 и т.16, чл.118 ал.1, 2 и 4, чл.122 ал.1 от Изборния кодекс и Решение № 59-ЕП / 04.04.2019г. на ЦИК,  Районна избирателна комисия  Разград

 

                                                            Р Е Ш И

 1. Регистрира 37 застъпници на кандидатска листа от Коалиция „БСП за България“

 

Собствено, бащино и фамилно име на застъпника

ЕГН на застъпника

1

Драгомир Веселинов Добрев

 

2

Стилиян Михайлов Стайков

 

3

Андрей Иванов Андреев

 

4

Мария Николова Иванова

 

5

Атанас Христов Атанасов

 

6

Христо Атанасов Христов

 

7

Любка Иванова Терзиева

 

8

Кина Стефанова Стоянова

 

9

Еленка Маринова Керанова

 

10

Денка Маркова Петрова

 

11

Надежда Николова Вълева

 

12

Пенка Тодорова Николчева

 

13

Пена Колева Кънчева

 

14

Йорданка Иванова Шопова

 

15

Николинка Недева Николова

 

16

Славка Димитрова Маноилова

 

17

Наско Колев Проданов

 

18

Марин Невянов Начев

 

19

Георги Георгиев Вълев

 

20

Анета Христова Атанасова

 

21

Маринка Добрева Йорданова

 

22

Иванка Василева Добрева

 

23

Георги Мянков Борисов

 

24

Йоана Любомирова Махони

 

25

Ивана Илиева Банкова

 

26

Веселин Станчев Митев

 

27

Димитър Христов Петров

 

28

Красимир Йорданов Керанов

 

29

Велико Пасев Панайотов

 

30

Лиляна Николова Тодорова

 

31

Стою Георгиев Стоев

 

32

Пенка Пенчева Минева

 

33

Божидарка Христова Даскалова

 

34

Христинка Милева Цачева

 

35

Велка Николова Ангелова

 

36

Силвия Радкова Спиридонова

 

37

Койчо Колев Къвръков

 

 

 1. Издава удостоверения на регистрираните застъпници на кандидатска листа Коалиция „БСП за България“
 

Собствено, бащино и фамилно име на застъпника

ЕГН на застъпника

1

Драгомир Веселинов Добрев

1-86/23.05.2019

2

Стилиян Михайлов Стайков

1-87/23.05.2019

3

Андрей Иванов Андреев

1-88/23.05.2019

4

Мария Николова Иванова

1-89/23.05.2019

5

Атанас Христов Атанасов

1-90/23.05.2019

6

Христо Атанасов Христов

1-91/23.05.2019

7

Любка Иванова Терзиева

1-92/23.05.2019

8

Кина Стефанова Стоянова

1-93/23.05.2019

9

Еленка Маринова Керанова

1-94/23.05.2019

10

Денка Маркова Петрова

1-95/23.05.2019

11

Надежда Николова Вълева

1-96/23.05.2019

12

Пенка Тодорова Николчева

1-97/23.05.2019

13

Пена Колева Кънчева

1-98/23.05.2019

14

Йорданка Иванова Шопова

1-99/23.05.2019

15

Николинка Недева Николова

1-100/23.05.2019

16

Славка Димитрова Маноилова

1-101/23.05.2019

17

Наско Колев Проданов

1-102/23.05.2019

18

Марин Невянов Начев

1-103/23.05.2019

19

Георги Георгиев Вълев

1-104/23.05.2019

20

Анета Христова Атанасова

1-105/23.05.2019

21

Маринка Добрева Йорданова

1-106/23.05.2019

22

Иванка Василева Добрева

1-107/23.05.2019

23

ГЕОРГИ МЯНКОВ БОРИСОВ

1-108/23.05.2019

24

Йоана Любомирова Махони

1-109/23.05.2019

25

Ивана Илиева Банкова

1-110/23.05.2019

26

Веселин Станчев Митев

1-111/23.05.2019

27

Димитър Христов Петров

1-112/23.05.2019

28

Красимир Йорданов Керанов

1-113/23.05.2019

29

Велико Пасев Панайотов

1-114/23.05.2019

30

Лиляна Николова Тодорова

1-115/23.05.2019

31

Стою Георгиев Стоев

1-116/23.05.2019

32

Пенка Пенчева Минева

1-117/23.05.2019

33

Божидарка Христова Даскалова

1-118/23.05.2019

34

Христинка Милева Цачева

1-119/23.05.2019

35

Велка Николова Ангелова

1-120/23.05.2019

36

Силвия Радкова Спиридонова

1-121/23.05.2019

37

КОЙЧО КОЛЕВ КЪВРЪКОВ

1-122/23.05.2019

 

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Хабибе Кязим Расим

Секретар: Радка Радева Башакова

* Публикувано на 23.05.2019 в 22:23 часа

Календар

Решения

 • № 191– ЕП / 27.05.2019

  относно: В изборния ден при предаване на протоколите от СИК №182600044 в гр. Разград на Районна избирателна комисия, като при проверка членове на комисията, установиха съществено несъответствие във вписаните в протокола данни, което не може да се отстрани от СИК. Поради съществено несъответствие във вписаните в протокола данни, което не може да се отстрани от СИК, РИК Разград разпореди да се извърши ново преброяване на гласовете и съставяне на нов протокол с определен от РИК член по приложение № 88 – ЕП.

 • № 190– ЕП / 27.05.2019

  относно: В изборния ден при предаване на протокола от СИК №182600041 в гр. Разград на Районна избирателна комисия, при проверка членове на комисията са установили съществено несъответствие във вписаните в протокола данни, което не може да се отстрани от СИК. Поради това, РИК Разград разпореди да се извърши ново преброяване на гласовете и съставяне на нов протокол с определен от РИК член по приложение № 88 – ЕП.

 • № 189– ЕП / 27.05.2019

  относно: Във връзка с получено обаждане от член на СИК № 183600003 в с. Езерче, община Цар Калоян за допусната грешка при попълване на протокол, РИК Разград направи проверка в съответната СИК и да изземе сгрешения протокол.

всички решения