Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 146– ЕП
Разград, 23.05.2019

ОТНОСНО: Предложение с вх. № 215 и № 216 от 22.05.2019г., от ПП „ГЕРБ“ за включване в списъка на резервните членове и промяна в съставите на СИК № 181400009, СИК № 181400014 и СИК № 181400022 в община Исперих.

На основание чл. 72, ал. 1 т. 1 и т. 4 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия Разград

                                                                   Р Е Ш И

 

        1.Включва в списъка на резервните членове:

      Радка Генчева Малчева, образование – висше

  1. Освобождава от:

      СИК № 181400009 гр. Исперих, Росица Василева Чекоева– член

      СИК № 181400014 гр. Исперих, Мария Райкова Маринова- член

      СИК № 181400022 с. Къпиновци, Цветалина Николова Маркова– член

  3.Назначава в:

       СИК № 181400009 гр. Исперих, Радка Генчева Малчева, образование – висше– член

        СИК № 181400014 гр. Исперих, Стоян Иванов Дечев, образование – средно - член

        СИК № 181400022 с. Къпиновци, Маргарита Иванова Дашева, образование – полувисше– член

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Хабибе Кязим Расим

Секретар: Радка Радева Башакова

* Публикувано на 23.05.2019 в 22:24 часа

Календар

Решения

  • № 191– ЕП / 27.05.2019

    относно: В изборния ден при предаване на протоколите от СИК №182600044 в гр. Разград на Районна избирателна комисия, като при проверка членове на комисията, установиха съществено несъответствие във вписаните в протокола данни, което не може да се отстрани от СИК. Поради съществено несъответствие във вписаните в протокола данни, което не може да се отстрани от СИК, РИК Разград разпореди да се извърши ново преброяване на гласовете и съставяне на нов протокол с определен от РИК член по приложение № 88 – ЕП.

  • № 190– ЕП / 27.05.2019

    относно: В изборния ден при предаване на протокола от СИК №182600041 в гр. Разград на Районна избирателна комисия, при проверка членове на комисията са установили съществено несъответствие във вписаните в протокола данни, което не може да се отстрани от СИК. Поради това, РИК Разград разпореди да се извърши ново преброяване на гласовете и съставяне на нов протокол с определен от РИК член по приложение № 88 – ЕП.

  • № 189– ЕП / 27.05.2019

    относно: Във връзка с получено обаждане от член на СИК № 183600003 в с. Езерче, община Цар Калоян за допусната грешка при попълване на протокол, РИК Разград направи проверка в съответната СИК и да изземе сгрешения протокол.

всички решения