Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 147– ЕП
Разград, 23.05.2019

ОТНОСНО: Заявление вх. № 218 от 22.05.2019г за регистрация на застъпници на кандидатска листа за изборите на членове на ЕП от РБ на 26.05.2019г. от Коалиция „ВОЛЯ – Българските Родолюбци“ – 14 броя

       На основание чл.72 ал.1 т.15 и т.16, чл.118 ал.1, 2 и 4, чл.122 ал.1 от Изборния кодекс и Решение № 59-ЕП / 04.04.2019г. на ЦИК,  Районна избирателна комисия  Разград

 

                                                            Р Е Ш И

 1. Регистрира 14 застъпници на кандидатска листа от Коалиция „ВОЛЯ – Българските Родолюбци“
 

Собствено, бащино и фамилно име на застъпника

ЕГН на застъпника

1

ЗОРНИЦА КАРАМФИЛОВА ДЖЕМБАЗКА

 

2

ИСКРЕН САШОВ МАРИНОВ

 

3

ГЕОРГИ АНГЕЛОВ АПОСТОЛОВ

 

4

НИКОЛАЙ ИВАНОВ МАРИНОВ

 

5

НЕДКА НИКИФОРОВА КАЛИНОВА

 

6

СТЕФАН ГРИГОРОВ ГРИГОРОВ

 

7

БИСЕР БОРИСОВ ИЛИЕВ

 

8

ТОДОР МИТЕВ БОНЕВ

 

9

МАРТИН СИМЕОНОВ СИМЕОНОВ

 

10

ВЛАДИМИР БОРИСОВ ГЕОРГИЕВ

 

11

ГРИГОР ЙОРДАНОВ ГРИГОРОВ

 

12

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ ВЪРБАНОВ

 

13

ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ НЕДЕЛЧЕВ

 

14

НИКОЛАЙ МАРИНОВ КОЛЕВ

 

 

 1. Издава удостоверения на регистрираните застъпници на кандидатска листа Коалиция „ВОЛЯ – Българските Родолюбци“

 

 

Собствено, бащино и фамилно име на застъпника

ЕГН на застъпника

1

ЗОРНИЦА КАРАМФИЛОВА ДЖЕМБАЗКА

5-57/23.05.2019

2

ИСКРЕН САШОВ МАРИНОВ

5-58/23.05.2019

3

ГЕОРГИ АНГЕЛОВ АПОСТОЛОВ

5-59/23.05.2019

4

НИКОЛАЙ ИВАНОВ МАРИНОВ

5-60/23.05.2019

5

НЕДКА НИКИФОРОВА КАЛИНОВА

5-61/23.05.2019

6

СТЕФАН ГРИГОРОВ ГРИГОРОВ

5-62/23.05.2019

7

БИСЕР БОРИСОВ ИЛИЕВ

5-63/23.05.2019

8

ТОДОР МИТЕВ БОНЕВ

5-64/23.05.2019

9

МАРТИН СИМЕОНОВ СИМЕОНОВ

5-65/23.05.2019

10

ВЛАДИМИР БОРИСОВ ГЕОРГИЕВ

5-66/23.05.2019

11

ГРИГОР ЙОРДАНОВ ГРИГОРОВ

5-67/23.05.2019

12

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ ВЪРБАНОВ

5-68/23.05.2019

13

ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ НЕДЕЛЧЕВ

5-69/23.05.2019

14

НИКОЛАЙ МАРИНОВ КОЛЕВ

5-70/23.05.2019

 

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Хабибе Кязим Расим

Секретар: Радка Радева Башакова

* Публикувано на 23.05.2019 в 22:25 часа

Календар

Решения

 • № 191– ЕП / 27.05.2019

  относно: В изборния ден при предаване на протоколите от СИК №182600044 в гр. Разград на Районна избирателна комисия, като при проверка членове на комисията, установиха съществено несъответствие във вписаните в протокола данни, което не може да се отстрани от СИК. Поради съществено несъответствие във вписаните в протокола данни, което не може да се отстрани от СИК, РИК Разград разпореди да се извърши ново преброяване на гласовете и съставяне на нов протокол с определен от РИК член по приложение № 88 – ЕП.

 • № 190– ЕП / 27.05.2019

  относно: В изборния ден при предаване на протокола от СИК №182600041 в гр. Разград на Районна избирателна комисия, при проверка членове на комисията са установили съществено несъответствие във вписаните в протокола данни, което не може да се отстрани от СИК. Поради това, РИК Разград разпореди да се извърши ново преброяване на гласовете и съставяне на нов протокол с определен от РИК член по приложение № 88 – ЕП.

 • № 189– ЕП / 27.05.2019

  относно: Във връзка с получено обаждане от член на СИК № 183600003 в с. Езерче, община Цар Калоян за допусната грешка при попълване на протокол, РИК Разград направи проверка в съответната СИК и да изземе сгрешения протокол.

всички решения