Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 148– ЕП
Разград, 23.05.2019

ОТНОСНО: Предложение с вх. № 222 и № 223 от 23.05.2019г., от ПП „ГЕРБ“ за включване в списъка на резервните членове и промяна в съставите на СИК № 181100005 и СИК № 181100009 в община Завет.

       На основание чл. 72, ал. 1 т. 1 и т. 4 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия Разград

                                                                   Р Е Ш И

 

        1.Включва в списъка на резервните членове:

        Гази Гюрай Гази, образование – средно

        Светломир Пенчев Стоянов, образование – висше

 1. Освобождава от:

          СИК № 181100005 гр. Завет, Ренета Александрова Андреева– председател

          СИК № 181100009 с. Иван Шишманово, Шабан Юсуф Акиф- член

 1. Назначава в:

      СИК № 181100005 гр. Завет, Светломир Пенчев Стоянов, образование – висше, председател

   СИК № 181100009 с. Иван Шишманово, Гази Гюрай Гази, образование – средно, тел. член

 

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Хабибе Кязим Расим

Секретар: Радка Радева Башакова

* Публикувано на 23.05.2019 в 22:26 часа

Календар

Решения

 • № 191– ЕП / 27.05.2019

  относно: В изборния ден при предаване на протоколите от СИК №182600044 в гр. Разград на Районна избирателна комисия, като при проверка членове на комисията, установиха съществено несъответствие във вписаните в протокола данни, което не може да се отстрани от СИК. Поради съществено несъответствие във вписаните в протокола данни, което не може да се отстрани от СИК, РИК Разград разпореди да се извърши ново преброяване на гласовете и съставяне на нов протокол с определен от РИК член по приложение № 88 – ЕП.

 • № 190– ЕП / 27.05.2019

  относно: В изборния ден при предаване на протокола от СИК №182600041 в гр. Разград на Районна избирателна комисия, при проверка членове на комисията са установили съществено несъответствие във вписаните в протокола данни, което не може да се отстрани от СИК. Поради това, РИК Разград разпореди да се извърши ново преброяване на гласовете и съставяне на нов протокол с определен от РИК член по приложение № 88 – ЕП.

 • № 189– ЕП / 27.05.2019

  относно: Във връзка с получено обаждане от член на СИК № 183600003 в с. Езерче, община Цар Калоян за допусната грешка при попълване на протокол, РИК Разград направи проверка в съответната СИК и да изземе сгрешения протокол.

всички решения