Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 149– ЕП
Разград, 23.05.2019

ОТНОСНО: Списък с вх. № 226/ 23.05.2019г от Радиана Димитрова – преупълномощен представител на ПП „ГЕРБ“, на упълномощени представители на кандидатска листа на партията за изборите за членове на ЕП от РБ на 26.05.2019г.

На основание чл. 72, ал. 1 т. 1, чл. 124 ал.4 от Изборния кодекс и Решение № 95-ЕП/08.04.2019г. на ЦИК, Районна избирателна комисия Разград

 

                                                     Р Е Ш И

 

         Да се публикува списъка на упълномощени представители на кандидатска листа на ПП „ГЕРБ“ за изборите на членове на ЕП от РБ на 26.05.2019г. на интернет страницата на РИК-Разград, при спазване изискванията за защита на личните данни и Решение № 95-ЕП/08.04.2019г. на ЦИК.

 

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Хабибе Кязим Расим

Секретар: Радка Радева Башакова

* Публикувано на 23.05.2019 в 22:26 часа

Календар

Решения

  • № 191– ЕП / 27.05.2019

    относно: В изборния ден при предаване на протоколите от СИК №182600044 в гр. Разград на Районна избирателна комисия, като при проверка членове на комисията, установиха съществено несъответствие във вписаните в протокола данни, което не може да се отстрани от СИК. Поради съществено несъответствие във вписаните в протокола данни, което не може да се отстрани от СИК, РИК Разград разпореди да се извърши ново преброяване на гласовете и съставяне на нов протокол с определен от РИК член по приложение № 88 – ЕП.

  • № 190– ЕП / 27.05.2019

    относно: В изборния ден при предаване на протокола от СИК №182600041 в гр. Разград на Районна избирателна комисия, при проверка членове на комисията са установили съществено несъответствие във вписаните в протокола данни, което не може да се отстрани от СИК. Поради това, РИК Разград разпореди да се извърши ново преброяване на гласовете и съставяне на нов протокол с определен от РИК член по приложение № 88 – ЕП.

  • № 189– ЕП / 27.05.2019

    относно: Във връзка с получено обаждане от член на СИК № 183600003 в с. Езерче, община Цар Калоян за допусната грешка при попълване на протокол, РИК Разград направи проверка в съответната СИК и да изземе сгрешения протокол.

всички решения