Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 16-ЕП
Разград, 12.04.2019

ОТНОСНО: Определяне броя на членовете на СИК в Община Разград съобразно броя на избирателите

На основание чл.72, ал.1 ,т.1 от ИК , т.2 изр.1 и т.12 от Решение № 150-ЕП от 11.04.2019г. на ЦИК и Заповед № 395 от 03.04.2019г. на Кмета на Община Разград РИК Разград

Реши:

Определя броя членове на  секционните избирателни комисии, включително председател, зам. председател, секретар в община Разград по секции както следва:

 

ОБЛАСТ

Община

Кметство

секция №

 Брой избиратели в секция

Предложение РИК

РАЗГРАД

Разград

Балкански

182600001

131

5

РАЗГРАД

Разград

Благоево

182600002

416

7

РАЗГРАД

Разград

Гецово

182600003

786

9

РАЗГРАД

Разград

Гецово

182600004

755

9

РАЗГРАД

Разград

Дряновец

182600005

585

9

РАЗГРАД

Разград

Дянково

182600006

868

9

РАЗГРАД

Разград

Дянково

182600007

814

9

РАЗГРАД

Разград

Дянково

182600008

794

9

РАЗГРАД

Разград

Киченица

182600009

713

9

РАЗГРАД

Разград

Липник

182600010

473

7

РАЗГРАД

Разград

Мортагоново

182600011

920

9

РАЗГРАД

Разград

Недоклан

182600012

175

5

РАЗГРАД

Разград

Осенец

182600013

642

9

РАЗГРАД

Разград

Островче

182600014

47

5

РАЗГРАД

Разград

Побит камък

182600015

170

5

РАЗГРАД

Разград

Пороище

182600016

263

7

РАЗГРАД

Разград

Просторно

182600017

100

5

РАЗГРАД

Разград

Радинград

182600018

226

7

РАЗГРАД

Разград

Раковски

182600019

812

9

РАЗГРАД

Разград

Раковски

182600020

709

9

РАЗГРАД

Разград

Раковски

182600021

641

9

РАЗГРАД

Разград

Стражец

182600022

670

9

РАЗГРАД

Разград

Стражец

182600023

1013

9

РАЗГРАД

Разград

Топчии

182600024

372

7

РАЗГРАД

Разград

Ушинци

182600025

182

5

РАЗГРАД

Разград

Черковна

182600026

33

5

РАЗГРАД

Разград

Ясеновец

182600027

714

9

РАЗГРАД

Разград

Ясеновец

182600028

625

9

РАЗГРАД

Разград

Ясеновец

182600029

773

9

РАЗГРАД

Разград

Разград

182600030

918

9

РАЗГРАД

Разград

Разград

182600031

923

9

РАЗГРАД

Разград

Разград

182600032

918

9

РАЗГРАД

Разград

Разград

182600033

881

9

РАЗГРАД

Разград

Разград

182600034

820

9

РАЗГРАД

Разград

Разград

182600035

865

9

РАЗГРАД

Разград

Разград

182600036

880

9

РАЗГРАД

Разград

Разград

182600037

863

9

РАЗГРАД

Разград

Разград

182600038

848

9

РАЗГРАД

Разград

Разград

182600039

891

9

РАЗГРАД

Разград

Разград

182600040

953

9

РАЗГРАД

Разград

Разград

182600041

876

9

РАЗГРАД

Разград

Разград

182600042

836

9

РАЗГРАД

Разград

Разград

182600043

795

9

РАЗГРАД

Разград

Разград

182600044

779

9

РАЗГРАД

Разград

Разград

182600045

772

9

РАЗГРАД

Разград

Разград

182600046

816

9

РАЗГРАД

Разград

Разград

182600047

897

9

РАЗГРАД

Разград

Разград

182600048

846

9

РАЗГРАД

Разград

Разград

172600049

875

9

РАЗГРАД

Разград

Разград

182600050

1000

9

РАЗГРАД

Разград

Разград

182600051

915

9

РАЗГРАД

Разград

Разград

182600052

941

9

РАЗГРАД

Разград

Разград

182600053

970

9

РАЗГРАД

Разград

Разград

182600054

905

9

РАЗГРАД

Разград

Разград

182600055

826

9

РАЗГРАД

Разград

Разград

182600056

1015

9

РАЗГРАД

Разград

Разград

182600057

866

9

РАЗГРАД

Разград

Разград

182600058

838

9

РАЗГРАД

Разград

Разград

182600059

901

9

РАЗГРАД

Разград

Разград

182600060

888

9

РАЗГРАД

Разград

Разград

182600061

924

9

РАЗГРАД

Разград

Разград

182600062

788

9

РАЗГРАД

Разград

Разград

182600063

903

9

РАЗГРАД

Разград

Разград

182600064

898

9

РАЗГРАД

Разград

Разград

182600065

899

9

РАЗГРАД

Разград

Разград

182600066

96

5

РАЗГРАД

Разград

Разград

182600067

19

5

РАЗГРАД

Разград

Разград

182600068

14

5

РАЗГРАД

Разград

Разград

182600069

 

5

РАЗГРАД

Разград

Разград

182600070

 

5

 

 

 

 

47280

Общо:572

 

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

 

Председател: Хабибе Кязим Расим

Секретар: Радка Радева Башакова

* Публикувано на 13.04.2019 в 00:39 часа

Календар

Решения

  • № 191– ЕП / 27.05.2019

    относно: В изборния ден при предаване на протоколите от СИК №182600044 в гр. Разград на Районна избирателна комисия, като при проверка членове на комисията, установиха съществено несъответствие във вписаните в протокола данни, което не може да се отстрани от СИК. Поради съществено несъответствие във вписаните в протокола данни, което не може да се отстрани от СИК, РИК Разград разпореди да се извърши ново преброяване на гласовете и съставяне на нов протокол с определен от РИК член по приложение № 88 – ЕП.

  • № 190– ЕП / 27.05.2019

    относно: В изборния ден при предаване на протокола от СИК №182600041 в гр. Разград на Районна избирателна комисия, при проверка членове на комисията са установили съществено несъответствие във вписаните в протокола данни, което не може да се отстрани от СИК. Поради това, РИК Разград разпореди да се извърши ново преброяване на гласовете и съставяне на нов протокол с определен от РИК член по приложение № 88 – ЕП.

  • № 189– ЕП / 27.05.2019

    относно: Във връзка с получено обаждане от член на СИК № 183600003 в с. Езерче, община Цар Калоян за допусната грешка при попълване на протокол, РИК Разград направи проверка в съответната СИК и да изземе сгрешения протокол.

всички решения