Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 18-ЕП
Разград, 12.04.2019

ОТНОСНО: Определяне броя на членовете на СИК в Община Кубрат съобразно броя на избирателите

На основание чл.72, ал.1 ,т.1 от ИК , т.2 изр.1 и т.12 от Решение № 150-ЕП от 11.04.2019г. на ЦИК на Кмета на Община Кубрат, РИК Разград

Реши:

Определя броя членове на  секционните избирателни комисии, включително председател, зам. председател, секретар в община Кубрат по секции както следва:

ОБЛАСТ

Община

Кметство

секция №

Брой избиратели в секция

Предложение РИК

РАЗГРАД

Кубрат

БЕЛОВЕЦ

181600001

761

9

РАЗГРАД

Кубрат

БЕЛОВЕЦ

181600002

820

9

РАЗГРАД

Кубрат

БИСЕРЦИ

181600003

656

9

РАЗГРАД

Кубрат

БИСЕРЦИ

181600004

487

7

РАЗГРАД

Кубрат

БОЖУРОВО

181600005

320

7

РАЗГРАД

Кубрат

ГОРИЧЕВО

181600006

297

7

РАЗГРАД

Кубрат

ЗАДРУГА

181600007

399

7

РАЗГРАД

Кубрат

ЗВЪНАРЦИ

181600008

447

7

РАЗГРАД

Кубрат

КАМЕНОВО

181600009

257

7

РАЗГРАД

Кубрат

КУБРАТ

181600010

704

9

РАЗГРАД

Кубрат

КУБРАТ

181600011

791

9

РАЗГРАД

Кубрат

КУБРАТ

181600012

890

9

РАЗГРАД

Кубрат

КУБРАТ

181600013

962

9

РАЗГРАД

Кубрат

КУБРАТ

181600014

841

9

РАЗГРАД

Кубрат

КУБРАТ

181600015

716

9

РАЗГРАД

Кубрат

КУБРАТ

181600016

813

9

РАЗГРАД

Кубрат

КУБРАТ

181600017

741

9

РАЗГРАД

Кубрат

КУБРАТ

181600018

793

9

РАЗГРАД

Кубрат

МЕДОВЕНЕ

181600019

314

7

РАЗГРАД

Кубрат

МЪДРЕВО

181600020

801

9

РАЗГРАД

Кубрат

РАВНО

181600021

494

7

РАЗГРАД

Кубрат

САВИН

181600022

491

7

РАЗГРАД

Кубрат

СЕВАР

181600023

866

9

РАЗГРАД

Кубрат

СЕВАР

181600024

713

9

РАЗГРАД

Кубрат

СЕСЛАВ

181600025

661

9

РАЗГРАД

Кубрат

ТЕРТЕР

181600026

112

5

РАЗГРАД

Кубрат

ТОЧИЛАРИ

181600027

300

7

РАЗГРАД

Кубрат

ЮПЕР

181600028

347

7

РАЗГРАД

Кубрат

МБАЛ-КУБРАТ

181600029

 

5

РАЗГРАД

Кубрат

ДСХ-ТЕРТЕР

181600030

 

5

 

 

 

 

16794

Общо:236

 

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Хабибе Кязим Расим

Секретар: Радка Радева Башакова

* Публикувано на 13.04.2019 в 00:40 часа

Календар

Решения

  • № 191– ЕП / 27.05.2019

    относно: В изборния ден при предаване на протоколите от СИК №182600044 в гр. Разград на Районна избирателна комисия, като при проверка членове на комисията, установиха съществено несъответствие във вписаните в протокола данни, което не може да се отстрани от СИК. Поради съществено несъответствие във вписаните в протокола данни, което не може да се отстрани от СИК, РИК Разград разпореди да се извърши ново преброяване на гласовете и съставяне на нов протокол с определен от РИК член по приложение № 88 – ЕП.

  • № 190– ЕП / 27.05.2019

    относно: В изборния ден при предаване на протокола от СИК №182600041 в гр. Разград на Районна избирателна комисия, при проверка членове на комисията са установили съществено несъответствие във вписаните в протокола данни, което не може да се отстрани от СИК. Поради това, РИК Разград разпореди да се извърши ново преброяване на гласовете и съставяне на нов протокол с определен от РИК член по приложение № 88 – ЕП.

  • № 189– ЕП / 27.05.2019

    относно: Във връзка с получено обаждане от член на СИК № 183600003 в с. Езерче, община Цар Калоян за допусната грешка при попълване на протокол, РИК Разград направи проверка в съответната СИК и да изземе сгрешения протокол.

всички решения