Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 19-ЕП
Разград, 12.04.2019

ОТНОСНО: Определяне броя на членовете на СИК в Община Завет съобразно броя на избирателите

На основание чл.72, ал.1 ,т.1 от ИК , т.2 изр.1 и т.12 от Решение № 150-ЕП от 11.04.2019г. на ЦИК на Кмета на Община Завет, РИК Разград

Реши:

Определя броя членове на  секционните избирателни комисии, включително председател, зам. председател, секретар в община Завет по секции както следва:

 

ОБЛАСТ

Община

Кметство

секция №

Брой избиратели в секция

Предложение РИК

РАЗГРАД

Завет

с. Брестовене

181100001

814

9

РАЗГРАД

Завет

с. Брестовене

181100002

747

9

РАЗГРАД

Завет

с. Брестовене

181100003

844

9

РАЗГРАД

Завет

с. Веселец

181100004

840

9

РАЗГРАД

Завет

гр. Завет

181100005

690

9

РАЗГРАД

Завет

гр. Завет

181100006

644

9

РАЗГРАД

Завет

гр. Завет

181100007

624

9

РАЗГРАД

Завет

гр. Завет

181100008

723

9

РАЗГРАД

Завет

с. Ив.Шишманово

181100009

316

7

РАЗГРАД

Завет

с. Острово

181100010

635

9

РАЗГРАД

Завет

с. Острово

181100011

496

7

РАЗГРАД

Завет

с. Острово

181100012

683

9

РАЗГРАД

Завет

с. Прелез

181100013

692

9

РАЗГРАД

Завет

с. Сушево

181100014

536

9

 

 

 

 

9284

Общо:122

 

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Хабибе Кязим Расим

Секретар: Радка Радева Башакова

* Публикувано на 13.04.2019 в 00:40 часа

Календар

Решения

  • № 191– ЕП / 27.05.2019

    относно: В изборния ден при предаване на протоколите от СИК №182600044 в гр. Разград на Районна избирателна комисия, като при проверка членове на комисията, установиха съществено несъответствие във вписаните в протокола данни, което не може да се отстрани от СИК. Поради съществено несъответствие във вписаните в протокола данни, което не може да се отстрани от СИК, РИК Разград разпореди да се извърши ново преброяване на гласовете и съставяне на нов протокол с определен от РИК член по приложение № 88 – ЕП.

  • № 190– ЕП / 27.05.2019

    относно: В изборния ден при предаване на протокола от СИК №182600041 в гр. Разград на Районна избирателна комисия, при проверка членове на комисията са установили съществено несъответствие във вписаните в протокола данни, което не може да се отстрани от СИК. Поради това, РИК Разград разпореди да се извърши ново преброяване на гласовете и съставяне на нов протокол с определен от РИК член по приложение № 88 – ЕП.

  • № 189– ЕП / 27.05.2019

    относно: Във връзка с получено обаждане от член на СИК № 183600003 в с. Езерче, община Цар Калоян за допусната грешка при попълване на протокол, РИК Разград направи проверка в съответната СИК и да изземе сгрешения протокол.

всички решения