Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 20-ЕП
Разград, 12.04.2019

ОТНОСНО: Определяне броя на членовете на СИК в Община Лозница съобразно броя на избирателите

На основание чл.72, ал.1 ,т.1 от ИК , т.2 изр.1 и т.12 от Решение № 150-ЕП от 11.04.2019г. на ЦИК. на Кмета на Община Лозница, РИК Разград

Реши:

Определя броя членове на  секционните избирателни комисии, включително председател, зам. председател, секретар в община Лозница по секции както следва:

 

ОБЛАСТ

Община

Кметство

секция №

Брой избиратели в секция

Предложение РИК

РАЗГРАД

Лозница

Бели Лом

181700001

650

9

РАЗГРАД

Лозница

Веселина

181700002

871

9

РАЗГРАД

Лозница

Гороцвет

181700003

328

7

РАЗГРАД

Лозница

Градина

181700004

321

7

РАЗГРАД

Лозница

Каменар

181700005

438

7

РАЗГРАД

Лозница

Крояч

181700006

117

5

РАЗГРАД

Лозница

Лозница

181700007

755

9

РАЗГРАД

Лозница

Лозница

181700008

554

9

РАЗГРАД

Лозница

Лозница

181700009

664

9

РАЗГРАД

Лозница

Ловско

181700010

593

9

РАЗГРАД

Лозница

Манастирци

181700011

226

7

РАЗГРАД

Лозница

Манастирско

181700012

147

5

РАЗГРАД

Лозница

Сейдол

181700013

454

7

РАЗГРАД

Лозница

Синя вода

181700014

793

9

РАЗГРАД

Лозница

Студенец

181700015

356

7

РАЗГРАД

Лозница

Трапище

181700016

500

9

РАЗГРАД

Лозница

Тръбач

181700017

133

5

РАЗГРАД

Лозница

Чудомир

181700018

303

7

РАЗГРАД

Лозница

ДВФУ Ловско

181700019

19

5

РАЗГРАД

Лозница

ЦНСТВХФУ Крояч

181700020

14

5

 

 

 

 

8236

Общо:146

 

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Хабибе Кязим Расим

Секретар: Радка Радева Башакова

* Публикувано на 13.04.2019 в 00:41 часа

Календар

Решения

  • № 191– ЕП / 27.05.2019

    относно: В изборния ден при предаване на протоколите от СИК №182600044 в гр. Разград на Районна избирателна комисия, като при проверка членове на комисията, установиха съществено несъответствие във вписаните в протокола данни, което не може да се отстрани от СИК. Поради съществено несъответствие във вписаните в протокола данни, което не може да се отстрани от СИК, РИК Разград разпореди да се извърши ново преброяване на гласовете и съставяне на нов протокол с определен от РИК член по приложение № 88 – ЕП.

  • № 190– ЕП / 27.05.2019

    относно: В изборния ден при предаване на протокола от СИК №182600041 в гр. Разград на Районна избирателна комисия, при проверка членове на комисията са установили съществено несъответствие във вписаните в протокола данни, което не може да се отстрани от СИК. Поради това, РИК Разград разпореди да се извърши ново преброяване на гласовете и съставяне на нов протокол с определен от РИК член по приложение № 88 – ЕП.

  • № 189– ЕП / 27.05.2019

    относно: Във връзка с получено обаждане от член на СИК № 183600003 в с. Езерче, община Цар Калоян за допусната грешка при попълване на протокол, РИК Разград направи проверка в съответната СИК и да изземе сгрешения протокол.

всички решения