Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 21-ЕП
Разград, 12.04.2019

ОТНОСНО: Определяне броя на членовете на СИК в Община Самуил съобразно броя на избирателите

На основание чл.72, ал.1 ,т.1 от ИК , т.2 изр.1 и т.12 от Решение № 150-ЕП от 11.04.2019г. на ЦИК на Кмета на Община Самуил, РИК Разград

Реши:

Определя броя членове на  секционните избирателни комисии, включително председател, зам. председател, секретар в община Самуил по секции както следва:

 

ОБЛАСТ

Община

Кметство

  секция №

Брой избиратели в секция

Предложение РИК

РАЗГРАД

Самуил

с.Богданци

182900001

459

7

РАЗГРАД

Самуил

с.Богомилци

182900002

271

7

РАЗГРАД

Самуил

с.Владимировци

182900003

678

9

РАЗГРАД

Самуил

с.Владимировци

182900004

335

7

РАЗГРАД

Самуил

с.Голяма  вода              

182900005

265

7

РАЗГРАД

Самуил

с.Голям  извор              

182900006

262

7

РАЗГРАД

Самуил

с.Желязковец 

182900007

781

9

РАЗГРАД

Самуил

с.Здравец

182900008

341

7

РАЗГРАД

Самуил

с.Кривица

182900009

196

5

РАЗГРАД

Самуил

с.Ножарово

182900010

506

9

РАЗГРАД

Самуил

с.Пчелина

182900011

259

7

РАЗГРАД

Самуил

с.Кара Михал               

182900012

41

5

РАЗГРАД

Самуил

с.Хума

182900013

232

7

РАЗГРАД

Самуил

с.Хърсово

182900014

415

7

РАЗГРАД

Самуил

с.Самуил

182900015

812

9

РАЗГРАД

Самуил

с.Самуил

182900016

528

9

 

 

 

 

6381

118

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Хабибе Кязим Расим

Секретар: Радка Радева Башакова

* Публикувано на 13.04.2019 в 00:41 часа

Календар

Решения

  • № 191– ЕП / 27.05.2019

    относно: В изборния ден при предаване на протоколите от СИК №182600044 в гр. Разград на Районна избирателна комисия, като при проверка членове на комисията, установиха съществено несъответствие във вписаните в протокола данни, което не може да се отстрани от СИК. Поради съществено несъответствие във вписаните в протокола данни, което не може да се отстрани от СИК, РИК Разград разпореди да се извърши ново преброяване на гласовете и съставяне на нов протокол с определен от РИК член по приложение № 88 – ЕП.

  • № 190– ЕП / 27.05.2019

    относно: В изборния ден при предаване на протокола от СИК №182600041 в гр. Разград на Районна избирателна комисия, при проверка членове на комисията са установили съществено несъответствие във вписаните в протокола данни, което не може да се отстрани от СИК. Поради това, РИК Разград разпореди да се извърши ново преброяване на гласовете и съставяне на нов протокол с определен от РИК член по приложение № 88 – ЕП.

  • № 189– ЕП / 27.05.2019

    относно: Във връзка с получено обаждане от член на СИК № 183600003 в с. Езерче, община Цар Калоян за допусната грешка при попълване на протокол, РИК Разград направи проверка в съответната СИК и да изземе сгрешения протокол.

всички решения