Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 22-ЕП
Разград, 12.04.2019

ОТНОСНО: Определяне броя на членовете на СИК в Община Цар Калоян съобразно броя на избирателите

На основание чл.72, ал.1 ,т.1 от ИК , т.2 изр.1 и т.12 от Решение № 150-ЕП от 11.04.2019г. на ЦИК  и Заповед № 94/01.04.2019г.на Кмета на Община Цар Калоян , РИК Разград

Реши:

Определя броя членове на  секционните избирателни комисии, включително председател, зам. председател, секретар в община Цар Калоян по секции както следва:

 

ОБЛАСТ

Община

Кметство

секция №

Брой избиратели в секция

Предложение РИК

РАЗГРАД

Цар Калоян

Езерче

183600001

696

9

РАЗГРАД

Цар Калоян

Езерче

183600002

506

9

РАЗГРАД

Цар Калоян

Езерче

183600003

507

9

РАЗГРАД

Цар Калоян

Костанденец

183600004

230

7

РАЗГРАД

Цар Калоян

Цар Калоян

183600005

520

9

РАЗГРАД

Цар Калоян

Цар Калоян

183600006

589

9

РАЗГРАД

Цар Калоян

Цар Калоян

183600007

668

9

РАЗГРАД

Цар Калоян

Цар Калоян

183600008

727

9

РАЗГРАД

Цар Калоян

Цар Калоян

183900009

750

9

 

 

 

 

5193

79


Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК. 

Председател: Хабибе Кязим Расим

Секретар: Радка Радева Башакова

* Публикувано на 13.04.2019 в 00:41 часа

Календар

Решения

  • № 191– ЕП / 27.05.2019

    относно: В изборния ден при предаване на протоколите от СИК №182600044 в гр. Разград на Районна избирателна комисия, като при проверка членове на комисията, установиха съществено несъответствие във вписаните в протокола данни, което не може да се отстрани от СИК. Поради съществено несъответствие във вписаните в протокола данни, което не може да се отстрани от СИК, РИК Разград разпореди да се извърши ново преброяване на гласовете и съставяне на нов протокол с определен от РИК член по приложение № 88 – ЕП.

  • № 190– ЕП / 27.05.2019

    относно: В изборния ден при предаване на протокола от СИК №182600041 в гр. Разград на Районна избирателна комисия, при проверка членове на комисията са установили съществено несъответствие във вписаните в протокола данни, което не може да се отстрани от СИК. Поради това, РИК Разград разпореди да се извърши ново преброяване на гласовете и съставяне на нов протокол с определен от РИК член по приложение № 88 – ЕП.

  • № 189– ЕП / 27.05.2019

    относно: Във връзка с получено обаждане от член на СИК № 183600003 в с. Езерче, община Цар Калоян за допусната грешка при попълване на протокол, РИК Разград направи проверка в съответната СИК и да изземе сгрешения протокол.

всички решения