Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 66-НС
Разград, 14.05.2024

ОТНОСНО: Заличаване регистрацията на кандидат, регистриран в кандидатската листа на коалиция „НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ“ в Осемнадесети изборен район – Разградски в изборите за народни представители на 9 юни 2024 г.

В РИК-Разград е постъпило писмо с изх.№ ЦИК-НС-10-90/13.05.2024 г. от ЦИК, заведено под вх.№ 54/14.05.2024 г., с което уведомяват комисията, че в резултат на извършена проверка от ГД „ГРАО“ в МРРБ е установено, че регистрирания с наше Решение № 52-НС от 07.05.2024 г. кандидат за народен представител от листата на коалиция „НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ“ Владимир Николаевич Жбанов, ЕГН ………., под № 2 в кандидатската листа, не притежава българско гражданство, поради което не отговаря на изискванията на чл. 244 от Изборния кодекс.

Предвид изложеното и на основание чл. 72,  ал. 1, т. 9 от ИК, предложение първо във връзка с чл. 65, ал. 1 от Конституцията на Република България и Решение № 3120-НС от 19 април 2024 г. на ЦИК, РИК-Разград

Р Е Ш И:

 1. ЗАЛИЧАВА направената с Решение № 52-НС от 07.05.2024 г. на РИК-Разград регистрация на издигнатия като кандидат за народен представители от коалиция „НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ“ Владимир Николаевич Жбанов с ЕГН ………., регистриран под № 2 в кандидатската листа.
 2. АНУЛИРА издаденото му Удостоверение с № 28-2-НС / 07.05.2024 г.
 3. Вместо посоченият кандидат под № 2 в кандидатската листа на коалиция „НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ“ да се изписва надпис „заличен“.
 4. Настоящото решение за заличаване от регистъра кандидатските листи на кандидата за народен представител в Осемнадесети изборен район – Разградски да се изпрати незабавно на ЦИК.
 5. Копие от решението да се изпрати на коалиция „НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ“, издигнала кандидата, чиято регистрация е заличена с настоящото решение.

 

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Невин Мехмед Скендер

Секретар: Юмгюл Мухарем Ахмедова

* Публикувано на 14.05.2024 в 18:20 часа

Календар

Решения

 • № 94-ЕП/НС / 26.05.2024

  относно: Сигнал с вх.№ 81/21.05.2024 г. в 09:56 часа, заведен под № 1 във входящия регистър на жалбите и сигналите до РИК, подаден от Виктор Стоянов Веселинов

 • № 93-ЕП/НС / 26.05.2024

  относно: Формиране и утвърждаване единните номера на образуваните подвижни избирателни секции на територията на Община Лозница в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

 • № 92-ЕП/НС / 26.05.2024

  относно: Определяне броя на секциите за гласуване на избиратели с трайни увреждания с подвижна избирателна кутия на територията на Община Лозница, при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

всички решения