№ 94-ЕП/НС / 26.05.2024

ОТНОСНО : Сигнал с вх.№ 81/21.05.2024 г. в 09:56 часа, заведен под № 1 във входящия регистър на жалбите и сигналите до РИК, подаден от Виктор Стоянов Веселинов

№ 93-ЕП/НС / 26.05.2024

ОТНОСНО : Формиране и утвърждаване единните номера на образуваните подвижни избирателни секции на територията на Община Лозница в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

№ 92-ЕП/НС / 26.05.2024

ОТНОСНО : Определяне броя на секциите за гласуване на избиратели с трайни увреждания с подвижна избирателна кутия на територията на Община Лозница, при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

№ 91-ЕП/НС / 26.05.2024

ОТНОСНО : Промяна в състав на СИК на територията на Община Завет, съгласно постъпило Заявление от партия „ВЪЗРАЖДАНЕ“, в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

№ 90-ЕП/НС / 26.05.2024

ОТНОСНО : Промяна в съставите на СИК на територията на Община Кубрат, съгласно постъпило Заявление от коалиция „ГЕРБ-СДС“, в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

№ 89-ЕП/НС / 26.05.2024

ОТНОСНО : Промяна в съставите на СИК на територията на Община Разград, съгласно постъпили Заявления от коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“, в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

№ 88-ЕП/НС / 23.05.2024

ОТНОСНО : Промяна в състав на СИК на територията на Община Цар Калоян, съгласно постъпили Заявления от коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“, в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

№ 87-ЕП/НС / 23.05.2024

ОТНОСНО : Промяна в състав на СИК на територията на Община Завет, съгласно постъпило Заявление от коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“, в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

№ 86-ЕП/НС / 23.05.2024

ОТНОСНО : Формиране и утвърждаване единните номера на образуваните подвижни избирателни секции на територията на Община Кубрат, както и разпределяне на местата и техните ръководства между партиите и коалициите на територията на общината в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

№ 85-ЕП/НС / 23.05.2024

ОТНОСНО : Формиране и утвърждаване единния номер на образуваната подвижна избирателна секция на територията на Община Разград, както и разпределяне на местата и техните ръководства между партиите и коалициите на територията на общината в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

№ 84-ЕП/НС / 23.05.2024

ОТНОСНО : Формиране и утвърждаване единните номера на образуваните подвижни избирателни секции на територията на Община Завет в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

№ 83-ЕП/НС / 22.05.2024

ОТНОСНО : Промяна в състав на СИК на територията на Община Кубрат, съгласно постъпило Заявление от коалиция „ГЕРБ-СДС“, в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

№ 82-ЕП/НС / 22.05.2024

ОТНОСНО : Промяна в състав на СИК на територията на Община Разград, съгласно постъпило Предложение от партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“, в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

№ 81-ЕП/НС / 22.05.2024

ОТНОСНО : Формиране и утвърждаване единните номера на образуваните подвижни избирателни секции на територията на община Цар Калоян в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.;

№ 80-ЕП/НС / 22.05.2024

ОТНОСНО : Формиране и утвърждаване единните номера на образуваните подвижни избирателни секции на територията на община Исперих в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.;

№ 79-ЕП/НС / 22.05.2024

ОТНОСНО : Формиране и утвърждаване единните номера на образуваните подвижни избирателни секции на територията на община Самуил в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.;

№ 78-ЕП/НС / 22.05.2024

ОТНОСНО : Определяне броя на секциите за гласуване на избиратели с трайни увреждания с подвижна избирателна кутия на територията на Община Разград, при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

№ 77-ЕП/НС / 22.05.2024

ОТНОСНО : Определяне броя на секциите за гласуване на избиратели с трайни увреждания с подвижна избирателна кутия на територията на Община Кубрат, при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

№ 76-ЕП/НС / 22.05.2024

ОТНОСНО : Определяне броя на секциите за гласуване на избиратели с трайни увреждания с подвижна избирателна кутия на територията на Община Завет, при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

№ 75-ЕП/НС / 20.05.2024

ОТНОСНО : Промяна в състав на СИК на територията на Община Разград, съгласно постъпило Предложение от партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“, в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

Календар

Решения

  • № 94-ЕП/НС / 26.05.2024

    относно: Сигнал с вх.№ 81/21.05.2024 г. в 09:56 часа, заведен под № 1 във входящия регистър на жалбите и сигналите до РИК, подаден от Виктор Стоянов Веселинов

  • № 93-ЕП/НС / 26.05.2024

    относно: Формиране и утвърждаване единните номера на образуваните подвижни избирателни секции на територията на Община Лозница в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 92-ЕП/НС / 26.05.2024

    относно: Определяне броя на секциите за гласуване на избиратели с трайни увреждания с подвижна избирателна кутия на територията на Община Лозница, при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

всички решения