Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 68-ЕП/НС
Разград, 15.05.2024

ОТНОСНО: Промяна в състав на СИК на територията на Община Кубрат, съгласно постъпило Предложение от партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“, в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

Постъпило е Предложение от партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“, заведено под вх. № 61/15.05.2024 г., подадено чрез упълномощен представител, с което е направено предложение за изменение в състав на СИК на територията на Община Кубрат.

РИК-Разград не разполага с оперативна самостоятелност по преценка на така отправеното предложение, поради което същото следва да бъде прието.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 4 от ИК и Предложение с вх. № 61/15.05.2024 г. от партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“, РИК-Разград

Р Е Ш И:

 1. ДОПЪЛВА списъка с резервни членове със следното лице:

 Име, презиме и фамилия

ЕГН

Телефон

Байсе Мехмедова Алиева

 

 

 1. ОСВОБОЖДАВА следното лице:

СИК №

 Име, презиме и фамилия

Длъжност

181600003

Байсе Лютфиева Мехмедова

 Член

 1. НАЗНАЧАВА следното лице:

СИК №

 Име, презиме и фамилия

Длъжност

181600003

Байсе Мехмедова Алиева

Член

 1. ИЗДАВА удостоверение на новоназначеното лице и анулира издаденото удостоверение на освободеното.

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Невин Мехмед Скендер

Секретар: Юмгюл Мухарем Ахмедова

* Публикувано на 15.05.2024 в 18:01 часа

Календар

Решения

 • № 94-ЕП/НС / 26.05.2024

  относно: Сигнал с вх.№ 81/21.05.2024 г. в 09:56 часа, заведен под № 1 във входящия регистър на жалбите и сигналите до РИК, подаден от Виктор Стоянов Веселинов

 • № 93-ЕП/НС / 26.05.2024

  относно: Формиране и утвърждаване единните номера на образуваните подвижни избирателни секции на територията на Община Лозница в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

 • № 92-ЕП/НС / 26.05.2024

  относно: Определяне броя на секциите за гласуване на избиратели с трайни увреждания с подвижна избирателна кутия на територията на Община Лозница, при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

всички решения