Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 10-НС
Разград, 13.08.2022

ОТНОСНО: Определяне срока за подаване на документи за регистриране на кандидатски листи на партиите, коалициите и инициативните комитети и за определяне на срока за регистриране на друг кандидат при отказ на кандидата; при отказ за регистрация или при обявяване недействителност на регистрация на кандидат от кандидатската листа на партия или коалиция, или при смърт, или изпадане в трайна невъзможност на кандидата да участва в изборите

В приетата с Решение № 1201-НС от 02 август 2022 г. на ЦИК, Хронограма ЦИК е определила крайните срокове за регистрация на кандидатските листи на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрираните за участие в изборите на 02 октомври 2022 г., както и в случаите по чл.258, ал.4 и ал.5 ИК.

Във връзка с изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.1, чл.255, ал.1 и ал.2, чл.257, ал.4 и чл.258, ал.4 и ал.5 от ИК, РИК-Разград,

РЕШИ:

1. Определя срок за подаване на документи за регистрация на кандидатските листи на кандидатите за народни представители издигнати от регистрираните партии и коалиции за участие в изборите за Народно събрание на 02 октомври 2022г. да бъде както следва: от 18 август 2022 г. до 30 август 2022 г. включително;

2. Определя срок за подаване на документи за регистрация на независимите кандидати за народни представители подкрепени от регистрираните инициативни комитети за участие в изборите за народно събрание на 02 октомври 2022г. да бъде както следва: от 23 август 2022 г. до 30 август 2022 г. включително;

3. Приемането на документите да се извършва всеки календарен ден в сроковете по т.1 и т.2 от 09:00 – 17:00 часа в стая 102 находяща се в административната сграда на Община Разград с адрес: гр.Разград, бул.“ Бели Лом“ № 37А, ет.1;

4. Крайният срок за подаване на документи за регистриране на кандидатските листи е до 17:00 часа на 30 август 2022 г. включително;

5. При отказ за регистрация или при обявяване на недействителност на регистрацията на кандидат от кандидатската листа на партия или коалиция, партията или коалицията може да предложи за регистриране друг кандидат не по-късно от 17:00 часа на 01 септември 2022 г. включително;

6. При отказ на кандидат от регистрирана кандидатска листа на партия или коалиция, партията или коалицията може да предложи друг кандидат не по-късно от 17:00 часа на 01 септември 2022 г. включително;

7. При смърт или изпадане в трайна невъзможност за участие в изборите на кандидат от регистрирана кандидатска листа на партията или коалиция, партията или коалицията може да предложи друг кандидат не по-късно от 24 септември 2022 г.

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Хубан Евгениев Соколов

Секретар: Нергин Хюсеинов Хамдиев

* Публикувано на 13.08.2022 в 15:51 часа

Календар

Решения

  • № 121 -НС / 28.09.2022

    относно: Промени в състава на секционни избирателни комисии на територията на Осемнадесети изборен район – Разградски от квотата на Политическа партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“, при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 120 -НС / 28.09.2022

    относно: Промени в състава на секционни избирателни комисии на територията на Осемнадесети изборен район – Разградски от квотата на Коалиция „ГЕРБ-СДС“, при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 119 -НС / 28.09.2022

    относно: Промени в състава на секционни избирателни комисии на територията на Осемнадесети изборен район – Разградски от квотата на Коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“, при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

всички решения