Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 101-НС
Разград, 21.09.2022

ОТНОСНО: Назначаване съставите на ПСИК в Община Завет в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

Постъпило е писмо от Кмета на Община Завет, заведено под Вх. № 148/21.09.2022 г. при РИК-Разград, с което представя на комисията Предложение за назначаване съставите на ПСИК, Протокол от 25.08.2022 г., отразяващ проведените консултации с парламентарно представените партии и коалиции за изготвяне на предложение за назначаване съставите на ПСИК на територията на общината и утвърждаване на списъка с резервните членове, ведно с всички изискуеми документи по чл.91, ал.8 от ИК.

Постигнато е съгласие между участвалите в консултациите представители на партиите и коалициите по отношение на съставите на ПСИК на територията на община Завет, като са спазени разпоредбите на ал. 1, 3, 6 от чл.92 ИК, въз основа на което кмета на общината е  представил предложение до РИК Разград за назначаване съставите на ПСИК на територията на общината.

РИК-Разград не констатира нередности в представените документи.

Кметът на община Завет се е съобразил с Решение № 1281-НС/16.08.2022 г. и Решение № 1399-НС/08.09.2022 г., при изготвяне на предложението, предвид на което председателят предложи комисията да приеме решение, с което да назначи членовете и ръководния състав на ПСИК, съгласно направеното предложение от кмета на община Завет.

Във връзка с горното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 4 във връзка с чл. 91, ал. 11 във връзка с ал. 8 ИК, Решение № 1281-НС/16.08.2022 г. и Решение № 1399-НС/08.09.2022 г., на ЦИК, Решение № 25-НС/19.08.2022 г. на РИК-Разград и Предложение от кмета на Община Завет, постъпило с писмо вх. № 148/21.09.2022 г., РИК-Разград

РЕШИ:

1.НАЗНАЧАВА съставите на ПСИК в община Завет за произвеждане на избори за народни представители на 02 октомври 2022 г., както следва:

ПСИК  № 181100015, гр. Завет,  ул. "Лудогорие" № 19

Трите имена

Длъжност

ПП/КП

1

Евгени Тодоров Великов

Председател

Продължаваме промяната

2

Гази Гюрай Гази

Зам.председател

ГЕРБ-СДС

3

Айнур Хайри Зекери

Секретар

ДПС

4

Донка Иванова Минева

член

Демократична България-обединение

5

Диян Петков Златев

член

Има такъв народ

6

Димитър Стефанов Ковачев

член

БСП за България

7

Снежина Момчилова Рачева

член

Възраждане

ПСИК  № 181100016, с. Брестовене, ул. "Н. Й. Вапцаров" № 4

Трите имена

Длъжност

ПП/КП

1

Ибрям Билял Ибрям

Председател

Продължаваме промяната

2

Айшен Йълмаз Сабри

Зам.председател

ГЕРБ-СДС

3

Боянка Коева Банева

Секретар

БСП за България

4

Георги Петров Стоянов

член

Демократична България-обединение

5

Себахатин Махмудов Хасанов

член

ДПС

6

Лазар Великов Стоев

член

Има такъв народ

7

Йонка Иванова Митева

член

Възраждане

2.ИЗДАВА удостоверения на членовете на ПСИК в община Завет.

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Хубан Евгениев Соколов

Секретар: Нергин Хюсеинов Хамдиев

* Публикувано на 21.09.2022 в 21:19 часа

Календар

Решения

  • № 131-НС / 28.09.2022

    относно: Назначаване на състава на СИК № 181400039, „МБАЛ – Исперих“ ЕООД, гр. Исперих, в изборите за народни представители на 02 октомври 2022

  • № 130-НС / 28.09.2022

    относно: Назначаване на състава на СИК № 182600072, МБАЛ „Св. Иван Рилски“ АД, гр. Разград, в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 129-НС / 28.09.2022

    относно: Привличане на специалисти – технически сътрудници към РИК - Разград.

всички решения