Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 102-НС
Разград, 21.09.2022

ОТНОСНО: Назначаване съставите на ПСИК в Община Цар Калоян в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.;

Постъпило е писмо от Кмета на Община Цар Калоян, заведено под Вх. № 153/21.09.2022 г. при РИК-Разград, с което представя на комисията Предложение за назначаване съставите на ПСИК, Протокол от 12.09.2022 г., отразяващ проведените консултации с парламентарно представените партии и коалиции за изготвяне на предложение за назначаване съставите на ПСИК на територията на общината и утвърждаване на списъка с резервните членове, ведно с всички изискуеми документи по чл.91, ал.8 от ИК.

Постигнато е съгласие между участвалите в консултациите представители на партиите и коалициите по отношение на съставите на ПСИК на територията на община Цар Калоян, като са спазени разпоредбите на ал. 1, 3, 6 от чл.92 ИК, въз основа на което кмета на общината е  представил предложение до РИК Разград за назначаване съставите на ПСИК на територията на общината.

РИК-Разград не констатира нередности в представените документи.

Кметът на община Цар Калоян се е съобразил с Решение № 1281-НС/16.08.2022 г. и Решение № 1399-НС/08.09.2022 г., при изготвяне на предложението, предвид на което председателят предложи комисията да приеме решение, с което да назначи членовете и ръководния състав на ПСИК, съгласно направеното предложение от кмета на община Цар Калоян.

Във връзка с горното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 4 във връзка с чл. 91, ал. 11 във връзка с ал. 8 ИК, Решение № 1281-НС/16.08.2022 г. и Решение № 1399-НС/08.09.2022 г., на ЦИК, Решение № 25-НС/19.08.2022 г. на РИК-Разград и Предложение от кмета на Община Цар Калоян, постъпило с писмо вх. № 153/21.09.2022 г., РИК-Разград

РЕШИ:

1.НАЗНАЧАВА съставите на ПСИК в община Цар Калоян за произвеждане на избори за народни представители на 02 октомври 2022 г., както следва:

ПСИК № 183600010, гр. Цар Калоян, СОУ ул. „Освобождение“ №1

 

№ по ред

Трите Имена

Длъжност

ПП/КП

 

1

Цонка Тодорова Пенева

Председател

ГЕРБ-СДС

 

2

Цветомир Симеонов Господинов

Зам. председател

Продължаваме промяната

 

3

Халиме Хасанова Яръмкаш

Секретар

ДПС

 

4

Драгомир Пламенов Пенев

член

БСП за България

 

5

Весела Димитрова Касамакова

член

Има такъв народ

 

6

Веска Върбанова Илиева

член

Демократична България-обединение

 

7

Хюсеин  Сали Хюсеин

член

Възраждане

 

  ПСИК № 183600011, с. Езерче, ОУ ул. „Димчо Дебелянов“ №2

 

№ по ред

Трите Имена

Длъжност

ПП/КП

 

1

Фатме Ахмед Мурад

Председател

ДПС

2

Цветелина Славчова Мандилова

Зам. председател

Продължаваме промяната

3

Пламена Маринова Иванова

Секретар

ГЕРБ-СДС

4

Милена Петкова Митева

член

БСП за България

5

Виктория Ивайлова Симеонова

член

Има такъв народ

6

Милена Дачева Орешкова

член

Демократична България-обединение

7

Рювейде Хюсеин Омуркьовлуева

член

Възраждане

2.ИЗДАВА удостоверения на членовете на ПСИК в община Цар Калоян.

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Хубан Евгениев Соколов

Секретар: Нергин Хюсеинов Хамдиев

* Публикувано на 21.09.2022 в 21:20 часа

Календар

Решения

  • № 131-НС / 28.09.2022

    относно: Назначаване на състава на СИК № 181400039, „МБАЛ – Исперих“ ЕООД, гр. Исперих, в изборите за народни представители на 02 октомври 2022

  • № 130-НС / 28.09.2022

    относно: Назначаване на състава на СИК № 182600072, МБАЛ „Св. Иван Рилски“ АД, гр. Разград, в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 129-НС / 28.09.2022

    относно: Привличане на специалисти – технически сътрудници към РИК - Разград.

всички решения