Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 103-НС
Разград, 21.09.2022

ОТНОСНО: Назначаване съставите на ПСИК в Община Разград в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.;

Постъпило е писмо от Кмета на Община Разград, заведено под Вх. № 155/21.09.2022 г. при РИК-Разград, с което представя на комисията Предложение за назначаване съставите на ПСИК, Протокол от 26.08.2022 г., отразяващ проведените консултации с парламентарно представените партии и коалиции за изготвяне на предложение за назначаване съставите на ПСИК на територията на общината и утвърждаване на списъка с резервните членове, ведно с всички изискуеми документи по чл.91, ал.8 от ИК.

Постигнато е съгласие между участвалите в консултациите представители на партиите и коалициите по отношение на съставите на ПСИК на територията на община Разград, като са спазени разпоредбите на ал. 1, 3, 6 от чл.92 ИК, въз основа на което кмета на общината е  представил предложение до РИК Разград за назначаване съставите на ПСИК на територията на общината.

РИК-Разград не констатира нередности в представените документи.

Кметът на община Разград се е съобразил с Решение № 1281-НС/16.08.2022 г. и Решение № 1399-НС/08.09.2022 г., при изготвяне на предложението, предвид на което председателят предложи комисията да приеме решение, с което да назначи членовете и ръководния състав на ПСИК, съгласно направеното предложение от кмета на община Разград.

Във връзка с горното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 4 във връзка с чл. 91, ал. 11 във връзка с ал. 8 ИК, Решение № 1281-НС/16.08.2022 г. и Решение № 1399-НС/08.09.2022 г., на ЦИК, Решение № 25-НС/19.08.2022 г. и на РИК-Разград и Предложение от кмета на Община Разград, постъпило с писмо вх. № 155/21.09.2022 г., РИК-Разград

РЕШИ:

1.НАЗНАЧАВА съставите на ПСИК в община Разград за произвеждане на избори за народни представители на 02 октомври 2022 г., както следва:

 

ПСИК  №  182600069 - административната сграда на кметство Дянково, с адрес: с. Дянково, ул. „Лудогорие” № 20А

Трите имена

Длъжност

ПП/КП

1

Умут Айдънов Басриев

Председател

ДПС

2

Любомир Николаев Цаков

Зам.-председател

Има такъв народ

3

 Елина Бориславова Борисова

Секретар

БСП за България

4

Цветан Неделчев Цонев

Член

ГЕРБ-СДС

5

Светлин Александров Младенски

Член

Продължаваме промяната

6

Анелия Стефанова Николова

Член

Демократична България-обединение

7

Недка Йорданова Тоцева

Член

Възраждане

ПСИК № 182600070  - административната сграда на Община Разград, с адрес: гр. Разград, бул. „Бели Лом“ № 37А, ет. 11

Трите имена

Длъжност

ПП/КП

1

Полина Радославова Максимова

Председател

Демократична България-обединение

2

Надя Иванова Цанева

Зам.-председател

Продължаваме промяната

3

Севджихан Мехмедова Ниязиева

Секретар

ГЕРБ-СДС

4

 Пенка Петрова Николаева

Член

БСП за България

5

Нурай Исмаилов Нуриев

Член

ДПС

6

Георги Росенов Георгиев

Член

Има такъв народ

7

Виргиния Александрова Тоцева

Член

Възраждане

ПСИК № 182600071- административната сграда на кметство Ясеновец, с адрес: с. Ясеновец, ул. „Бузлуджа” № 1

Трите имена

Длъжност

ПП/КП

1

Маргарита Стефанова Димитрова

Председател

Продължаваме промяната

2

Юлиян Ангелов Йорданов

Зам.-председател

ГЕРБ-СДС

3

Светлана Петрова Тодорова

Секретар

Възраждане

4

Мариана Енева Борисова

Член

БСП за България

5

Сюлман Али Сюлман

Член

ДПС

6

Сузка Алексова Цвяткова

Член

Демократична България-обединение

7

Венелин Иванов Иванов

Член

Има такъв народ

2.ИЗДАВА удостоверения на членовете на ПСИК в община Разград.

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Хубан Евгениев Соколов

Секретар: Нергин Хюсеинов Хамдиев

* Публикувано на 21.09.2022 в 21:22 часа

Календар

Решения

  • № 191-НС / 03.10.2022

    относно: Обявяване на резултатите от гласуването в 18-ти МИР Разградски

  • № 190-НС / 02.10.2022

    относно: Жалба с вх. № 368/02.10.2022 г. от коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНА“, касаеща нарушение в изборния ден, постъпила в 15.36 ч.

  • № 189-НС / 02.10.2022

    относно: Жалба с вх. № 372/02.10.2022 г. от ПП „ГЕРБ“, касаеща констатирано нарушение по смисъла на ИК, постъпила в 18:20 ч.

всички решения