Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 112-НС
Разград, 23.09.2022

ОТНОСНО: Сигнал с вх. № 162/22.09.2022г. от Коалиция „БСП за България“, постъпил в 14:54 часа

Постъпил е Сигнал с вх. № 162/22.09.2022г. от Коалиция „БСП за България“, подаден в 14:54 часа.

В сигнала на заявителя е посочено, че в Решение № 89-НС от 16.09.2022 г. на РИК – Разград, е определен броя на ПСИК в Община Лозница, а с Решение № 94-НС от 21.09.2022 г., РИК – Разград е формирала и утвърдила единния номер на ПСИК в същата община. В тази връзка същото е съобразено със Заповед № 579/19.09.2022 г. на кмета на Община Лозница. Председателят разясни, че действително в решението на РИК – Разград са посочени единствено номер на ПСИК и адрес, съгласно заповедта на кмета. Обясни, че съгласно  чл.90, ал.4 във връзка с чл.8 от ИК кметът на общината определя териториалния обхват на всяка секция.

На основание чл. 72,  ал. 1, т. 1 и т. 20 от ИК, РИК – Разград

РЕШИ:

ДА СЕ УКАЖЕ на Кмета на Община Лозница да допълни своя Заповед №579/19.09.2022 г., като определи териториалния обхват на всички формирани ПСИК в община Лозница.

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Хубан Евгениев Соколов

Секретар: Нергин Хюсеинов Хамдиев

* Публикувано на 23.09.2022 в 23:35 часа

Календар

Решения

  • № 191-НС / 03.10.2022

    относно: Обявяване на резултатите от гласуването в 18-ти МИР Разградски

  • № 190-НС / 02.10.2022

    относно: Жалба с вх. № 368/02.10.2022 г. от коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНА“, касаеща нарушение в изборния ден, постъпила в 15.36 ч.

  • № 189-НС / 02.10.2022

    относно: Жалба с вх. № 372/02.10.2022 г. от ПП „ГЕРБ“, касаеща констатирано нарушение по смисъла на ИК, постъпила в 18:20 ч.

всички решения