Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 113-НС
Разград, 23.09.2022

ОТНОСНО: Сигнал с вх. № 164/23.09.2022г. от Коалиция „БСП за България“, постъпил в 09:29 часа

Постъпил е Сигнал с вх. № 164/23.09.2022г. от Коалиция „БСП за България“, заведен в 09:29 часа.

В сигнала на заявителя е посочено, че в заповедта на Кмета на Община Кубрат за образуване на ПСИК на територията на Общината и утвърждаване номерацията и адресите на секциите не е посочен териториалния обхват на всяка отделна секция.  Председателят докладва, че в Заповед № 701/16.09.2022 г. са образувани 10 бр. избирателни секции за гласуване с подвижна избирателна кутия, определени са номерата на секциите, населените места които обхващат и адресите им. При приемане на Решение №87-НС от 16.09.2022 г. РИК – Разград е формирала и утвърдила единните номера  на образуваните ПСИК на територията на Община Кубрат, като съобразно Заповедта на Кмета е приела за териториален обхват населеното място, за което е образувана съответната ПСИК.

На основание чл. 72,  ал. 1, т. 1 и т. 20 от ИК, РИК – Разград

РЕШИ:

ОСТАВЯ без уважение Сигнал с вх. № 164/23.09.2022г. от Коалиция „БСП за България“, постъпил в 09:29 часа,  като неоснователен.

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Хубан Евгениев Соколов

Секретар: Нергин Хюсеинов Хамдиев

* Публикувано на 23.09.2022 в 23:36 часа

Календар

Решения

  • № 115-НС / 23.09.2022

    относно: Формиране и утвърждаване единния номер на образуваната СИК на територията на „МБАЛ-Исперих“ гр. Разград.

  • № 114-НС / 23.09.2022

    относно: Сигнал с вх. № 165/23.09.2022г. от Коалиция „БСП за България“, постъпил в 09:29 часа

  • № 113-НС / 23.09.2022

    относно: Сигнал с вх. № 164/23.09.2022г. от Коалиция „БСП за България“, постъпил в 09:29 часа

всички решения