Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 114-НС
Разград, 23.09.2022

ОТНОСНО: Сигнал с вх. № 165/23.09.2022г. от Коалиция „БСП за България“, постъпил в 09:29 часа

Постъпил е Сигнал с вх. № 165/23.09.2022г. от Коалиция „БСП за България“, заведен в 09:29 часа.

В сигнала на заявителя е посочено, че на официалната интернет страница на Община Исперих не е публикувана Заповед № 642/16.09.2022 г. на кмета на Общината за образуване на ПСИК и не може да се установи дали е определен и обхвата на всяка една секция. С Решение № 85-НС от 16.09.2022 г. на РИК – Разград, са формирани и утвърдени единните номера на подвижните избирателни секции на територията на Общината. Посочени са населените места на ПСИК с №181400037 - гр.Исперих и на ПСИК с №181400038 - с.Лъвино. В заповедта на кмета не е посочен териториалния обхват на двете образувани ПСИК.

На основание чл. 72,  ал. 1, т. 1 и т. 20 от ИК, РИК – Разград

РЕШИ:

ДА СЕ УКАЖЕ на Кмета на Община Исперих да се допълни издадената от него заповед № 642/16.09.2022 г., като определи точно териториалния обхват на всяка една ПСИК и заповедта да се публикува на официалната интернет страница на Общината.

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Хубан Евгениев Соколов

Секретар: Нергин Хюсеинов Хамдиев

* Публикувано на 23.09.2022 в 23:37 часа

Календар

Решения

  • № 191-НС / 03.10.2022

    относно: Обявяване на резултатите от гласуването в 18-ти МИР Разградски

  • № 190-НС / 02.10.2022

    относно: Жалба с вх. № 368/02.10.2022 г. от коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНА“, касаеща нарушение в изборния ден, постъпила в 15.36 ч.

  • № 189-НС / 02.10.2022

    относно: Жалба с вх. № 372/02.10.2022 г. от ПП „ГЕРБ“, касаеща констатирано нарушение по смисъла на ИК, постъпила в 18:20 ч.

всички решения