Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 114-НС
Разград, 23.09.2022

ОТНОСНО: Сигнал с вх. № 165/23.09.2022г. от Коалиция „БСП за България“, постъпил в 09:29 часа

Постъпил е Сигнал с вх. № 165/23.09.2022г. от Коалиция „БСП за България“, заведен в 09:29 часа.

В сигнала на заявителя е посочено, че на официалната интернет страница на Община Исперих не е публикувана Заповед № 642/16.09.2022 г. на кмета на Общината за образуване на ПСИК и не може да се установи дали е определен и обхвата на всяка една секция. С Решение № 85-НС от 16.09.2022 г. на РИК – Разград, са формирани и утвърдени единните номера на подвижните избирателни секции на територията на Общината. Посочени са населените места на ПСИК с №181400037 - гр.Исперих и на ПСИК с №181400038 - с.Лъвино. В заповедта на кмета не е посочен териториалния обхват на двете образувани ПСИК.

На основание чл. 72,  ал. 1, т. 1 и т. 20 от ИК, РИК – Разград

РЕШИ:

ДА СЕ УКАЖЕ на Кмета на Община Исперих да се допълни издадената от него заповед № 642/16.09.2022 г., като определи точно териториалния обхват на всяка една ПСИК и заповедта да се публикува на официалната интернет страница на Общината.

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Хубан Евгениев Соколов

Секретар: Нергин Хюсеинов Хамдиев

* Публикувано на 23.09.2022 в 23:37 часа

Календар

Решения

  • № 131-НС / 28.09.2022

    относно: Назначаване на състава на СИК № 181400039, „МБАЛ – Исперих“ ЕООД, гр. Исперих, в изборите за народни представители на 02 октомври 2022

  • № 130-НС / 28.09.2022

    относно: Назначаване на състава на СИК № 182600072, МБАЛ „Св. Иван Рилски“ АД, гр. Разград, в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 129-НС / 28.09.2022

    относно: Привличане на специалисти – технически сътрудници към РИК - Разград.

всички решения