Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 115-НС
Разград, 23.09.2022

ОТНОСНО: Формиране и утвърждаване единния номер на образуваната СИК на територията на „МБАЛ-Исперих“ гр. Разград.

Постъпила е Заповед № 184/23.09.2022 год. на Управителя на „МБАЛ – Исперих“, гр. Исперих за образуване на 1 (един) брой избирателна секция на територията на „МБАЛ – Исперих“, гр. Исперих за произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. Със Заповед № 638/23.09.2022 г. на Кмета на Община Исперих е утвърдена номерацията и адреса на секцията.

В правомощията на районната избирателна комисия е да формира и утвърди единните номера на избирателните секции в изборния район, съгласно чл. 72, ал. 1, т. 6 от ИК.

Във връзка с горното и на основание чл.72, ал.1, т.1 и т.6 от ИК и Заповед № 638/23.09.2022 г. на Кмета на Община Исперих, РИК-Разград

РЕШИ:

ФОРМИРА и УТВЪРЖДАВА единния номер на образуваната секционна избирателна комисия в „МБАЛ – Исперих“, гр. Исперих в изборите за народни представители на 2 октомври 2022г., както следва:

Адрес

181400039

Гр. Исперих, ул. „Ахинора“ № 39

 

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Хубан Евгениев Соколов

Секретар: Нергин Хюсеинов Хамдиев

* Публикувано на 23.09.2022 в 23:38 часа

Календар

Решения

  • № 131-НС / 28.09.2022

    относно: Назначаване на състава на СИК № 181400039, „МБАЛ – Исперих“ ЕООД, гр. Исперих, в изборите за народни представители на 02 октомври 2022

  • № 130-НС / 28.09.2022

    относно: Назначаване на състава на СИК № 182600072, МБАЛ „Св. Иван Рилски“ АД, гр. Разград, в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 129-НС / 28.09.2022

    относно: Привличане на специалисти – технически сътрудници към РИК - Разград.

всички решения