Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 133-НС
Разград, 29.09.2022

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на кандидатска листа за изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г., заявени от партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“

Постъпило е Заявление с вх. № 2-3/27.09.2022г. от упълномощен представител на партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ за регистрация на 36 (тридесет и шест) застъпници на кандидатска листа за изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

Представени са 36 броя декларации от лицата, заявени за регистрация като застъпници. Съгласно т.8 от Решение № 1318-НС от 19.08.2022 г. на ЦИК, РИК следва да приеме решение за регистрация на застъпниците, които отговарят на изискванията на закона.

На основание чл. 72,  ал. 1, т. 15, чл. 118, ал. 1 и ал. 2 от ИК и т. 8 от Решение № 1318-НС от 19.08.2022 г. на ЦИК и Заявление с вх. № 2-3/27.09.2022г. от упълномощен представител на партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“, РИК – Разград

 

РЕШИ:

1.РЕГИСТРИРА застъпници на кандидатите в кандидатската листа на партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г., както следва:

 

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име на застъпника

1

Ердинч Реджеб Мехмед

2

Исмаил Бейхан Исмаил

3

Зафер Нехат Сюлейман

4

Метин Исмаил Халид

5

Илхан Хамил Хаккъ

6

Седат Ведат Сали

7

Гюлвер Мехмед Али

8

Адил Нуридин Кемал

9

Сабиха Феттова Адем

10

Тургай Назиф Нури

11

Айнур Исмет Дилявер

12

Айтен Кямил Мустафа

13

Гафур Мехмед Гафур

14

Ниязи Хасан Мустафа

15

Ружди Шабан Шефкет

16

Октай Юнал Ахмед

17

Ахмед Джеват Шериф

18

Мустафа Селиман Мустафа

19

Орхан Ахмед Халим

20

Ариф Дилявер Шериф

21

Васил Банчев Василев

22

Нилифер Мехмед Ахмед

23

Вайде Хасан Хасан

24

Шенгюл Ибрахим Юсуф

25

Гюнай Невзат Сали

26

Хюсеин Сали  Юсеин

27

Юксел Хамди Исмаил

28

Неджми Ибрям Сабри

29

Керим Сабит Ахмед

30

Гюнер Мюмюн Акиф

31

Севим Кемал Мусин

32

Юрхан Емин Ясем

33

Ажда Неджми Ариф

34

Мустафа Недрет Шефкет

35

Беррин Бейсимов Бейзатов

36

Рамадан Екрем Рамадан

2.ИЗДАВА удостоверения на застъпниците на партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ в изборите народни представители на 02 октомври 2022 г.

 

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Зам. председател: Жоро Михайлов Чобанов

Секретар: Нергин Хюсеинов Хамдиев

* Публикувано на 29.09.2022 в 22:17 часа

Календар

Решения

  • № 191-НС / 03.10.2022

    относно: Обявяване на резултатите от гласуването в 18-ти МИР Разградски

  • № 190-НС / 02.10.2022

    относно: Жалба с вх. № 368/02.10.2022 г. от коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНА“, касаеща нарушение в изборния ден, постъпила в 15.36 ч.

  • № 189-НС / 02.10.2022

    относно: Жалба с вх. № 372/02.10.2022 г. от ПП „ГЕРБ“, касаеща констатирано нарушение по смисъла на ИК, постъпила в 18:20 ч.

всички решения