Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 180-НС
Разград, 02.10.2022

ОТНОСНО: Промени в състави на секционни избирателни комисии на територията на Осемнадесети изборен район – Разградски от квотата на Партия „ИМА ТАКЪВ НАРОД“, при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

Постъпили са заявления от Партия „ИМА ТАКЪВ НАРОД“, с вх. № № 353/02.10.2022 г., 354/02.10.2022 г. и 356/02.10.2022 г., с които са направени предложения за изменения в съставите на секционни избирателни комисии и заличаване на лица от списъка с резервни членове на територията на Осемнадесети изборен район – Разградски. 

РИК – Разград не разполага с оперативна самостоятелност по преценка на така отправените предложения, поради което същите следва да бъдат приети.

На основание чл.72, ал.1, т.1 и т.4 от ИК и заявления с  вх. № № 353/02.10.2022 г., 354/02.10.2022 г. и 356/02.10.2022 г., от Партия „ИМА ТАКЪВ НАРОД“, РИК-Разград

РЕШИ:

1. ОСВОБОЖДАВА членовете на секционни избирателни комисии и НАЗНАЧАВА нови на територията на Осемнадесети изборен район – Разградски, в съответствие с представените заявления от Партия „ИМА ТАКЪВ НАРОД“, както следва:

1.1. Включва в списъка на резервните членове лицата:

Ангел Юлиянов Ангелов, Айше Мехмедова Халилова, Невяна Иванова Методиева, Джемил Ахмед Исмаил, Светла Ганчева Маринова

1.2. Извършва следните промени в СИК:           

Община Разград

 

 

 

СИК

Освободени

Назначени

Длъжност

182600009

Пламен Горанов Станев

Ангел Юлиянов Ангелов

Член

182600025

Нелко Минев Ботев

Айше Мехмедова Халилова

Член

182600038

Димитър Цонев Димитров

Невяна Иванова Методиева

Член

Община Самуил

 

 

 

СИК

Освободени

Назначени

Длъжност

182900011

Росанка Накова Голешевска

Джемил Ахмед Исмаил

Член

Община Цар Калоян

 

 

 

СИК

Освободени

Назначени

Длъжност

183600011

Виктория Ивайлова Симеонова

Светла Ганчева Маринова

Член

2. АНУЛИРА удостоверенията на освободените членове и ИЗДАВА нови на новоназначените такива.

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Хубан Евгениев Соколов

Секретар: Нергин Хюсеинов Хамдиев

* Публикувано на 02.10.2022 в 19:55 часа

Календар

Решения

  • № 191-НС / 03.10.2022

    относно: Обявяване на резултатите от гласуването в 18-ти МИР Разградски

  • № 190-НС / 02.10.2022

    относно: Жалба с вх. № 368/02.10.2022 г. от коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНА“, касаеща нарушение в изборния ден, постъпила в 15.36 ч.

  • № 189-НС / 02.10.2022

    относно: Жалба с вх. № 372/02.10.2022 г. от ПП „ГЕРБ“, касаеща констатирано нарушение по смисъла на ИК, постъпила в 18:20 ч.

всички решения