Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 181-НС
Разград, 02.10.2022

ОТНОСНО: Промени в състави на секционни избирателни комисии на територията на Осемнадесети изборен район – Разградски от квотата на Партия „ВЪЗРАЖДАНЕ“, при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

Постъпило е заявление от Партия „ВЪЗРАЖДАНЕ“, с вх. №  363/02.10.2022 г., с което е  направено предложение за изменение в съставите на секционни избирателни комисии на територията на Осемнадесети изборен район – Разградски. 

 РИК – Разград не разполага с оперативна самостоятелност по преценка на така отправените предложения, поради което същите следва да бъдат приети.

На основание чл.72, ал.1, т.1 и т.4 от ИК и заявление с вх.№ 363/02.10.2022 г. от партия „ВЪЗРАЖДАНЕ“, РИК-Разград

РЕШИ:

 1. ОСВОБОЖДАВА членове на секционни избирателни комисии и НАЗНАЧАВА нови на територията на Осемнадесети изборен район – Разградски, в съответствие с представените заявления от Партия „ВЪЗРАЖДАНЕ“, както следва:

1.1. Включва в списъка на резервните членове лицата:

            Мария Георгиева Бонева, Емине Сабитова Керим, Светлин Тодоров Стоянов, Анатоли Ганчев Тодоров, Дилбер Адем Исмаил, Величка Спасова Воденичарова, Невбер Али Али, Закир Нехрунов Зевджетов, Стоян Йорданов Стоянов и Серкан Синан Сали.

           1.2. Извършва следните промени в СИК по общини:

Община Завет

 

 

 

Сик

Освободени

Назначени

Длъжност

181100010

Панчо Николов Георгиев

Мария Георгиева Бонева

Член

Община Исперих

 

 

 

Сик

Освободени

Назначени

Длъжност

181400005

Райко Миланов Райков

Емине Сабитова Керим

Зам. председател

181400014

Таня Огнянова Маринова

Светлин Тодоров Стоянов

Член

Община Кубрат

 

 

 

181600006

Преслав Андонов Русев

Сение Себатинова Руждиева

Секретар

181600015

Станка Митева Трифонова

Серкан Синан Сали

Зам. председател

Община Разград

 

 

 

Сик

Освободени

Назначени

Длъжност

182600013

Владимир Иванов Петков

Анатоли Ганчев Тодоров

Член

182600022

Киранка Маркова Тодорова

Дилбер Адем Исмаил

Член

182600054

Фанка Калушкова Стефанова

Величка Спасова Воденичарова

Член

182600057

Ралица Николова Иванова

Невбер Али Али

Член

182600072

Иванка Григорова Славова

Закир Нехрунов Зевджетов

Член

Община Самуил

 

 

 

Сик

Освободени

Назначени

Длъжност

182900009

Диана Иванова Колева

Стоян Йорданов Стоянов

Председател

182900011

Иванка Иванова Великова

Зекие Нурай Муса

Председател

 

 1. АНУЛИРА удостоверенията на освободените членове и ИЗДАВА нови на новоназначените такива.

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Хубан Евгениев Соколов

Секретар: Нергин Хюсеинов Хамдиев

* Публикувано на 02.10.2022 в 19:56 часа

Календар

Решения

 • № 191-НС / 03.10.2022

  относно: Обявяване на резултатите от гласуването в 18-ти МИР Разградски

 • № 190-НС / 02.10.2022

  относно: Жалба с вх. № 368/02.10.2022 г. от коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНА“, касаеща нарушение в изборния ден, постъпила в 15.36 ч.

 • № 189-НС / 02.10.2022

  относно: Жалба с вх. № 372/02.10.2022 г. от ПП „ГЕРБ“, касаеща констатирано нарушение по смисъла на ИК, постъпила в 18:20 ч.

всички решения