Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 186-НС
Разград, 02.10.2022

ОТНОСНО: Жалба с вх. № 369/02.10.2022 г. от коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНА“, касаеща нарушение в изборния ден, постъпила в 15.36 ч.

Постъпила е жалба с вх. № 369/02.10.2022 г., заведена в Регистъра на жалбите и сигналите подадени до РИК – Разград, депозирана от коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНА“.

В жалбата се твърди, че в 14.00 часа на 02.10.2022 г. в района на СИК № 181600018, гр. Кубрат, кв. Дряново, кмета на Община Кубрат Алкин Осман Неби агитира избиратели пред СИК.

Извършена е проверка от представители на РИК - Силвия Великова и Драгомир Павлов, които са установили на място, че посочените в жалбата обстоятелства не отговарят на истината.

Действително кмета на общината е преминал през посочената СИК, като е попитал как протича изборния ден и каква е избирателната активност. Не се е задържал по продължително време в изборното помещение. В този момент не е имало избиратели. Представителите на РИК са провели разговори с целия състав на СИК, като по този начин са установили изложената фактическа обстановка.

От извършената проверка на място и проведените разговори с членовете на СИК № 181600018, гр. Кубрат, не се установиха визираните в жалбата обстоятелства.

С оглед гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 20 от ИК, РИК-Разград

РЕШИ:

ОСТАВЯ жалба с вх. № 369/02.09.2022 г., заведена в Регистъра на жалбите и сигналите подадени до РИК – Разград, в 15.36 часа от коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНА“, без УВАЖАЕНИЕ, като НЕОСНОВАТЕЛНА.

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Хубан Евгениев Соколов

Секретар: Нергин Хюсеинов Хамдиев

* Публикувано на 02.10.2022 в 19:00 часа

Календар

Решения

  • № 191-НС / 03.10.2022

    относно: Обявяване на резултатите от гласуването в 18-ти МИР Разградски

  • № 190-НС / 02.10.2022

    относно: Жалба с вх. № 368/02.10.2022 г. от коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНА“, касаеща нарушение в изборния ден, постъпила в 15.36 ч.

  • № 189-НС / 02.10.2022

    относно: Жалба с вх. № 372/02.10.2022 г. от ПП „ГЕРБ“, касаеща констатирано нарушение по смисъла на ИК, постъпила в 18:20 ч.

всички решения