Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 66-НС
Разград, 01.09.2022

ОТНОСНО: Назначаване на съставите на СИК в община Лозница в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

Постъпило е писмо с вх. № 49/31.08.2022г. от кмета на община Лозница, с което уведомява комисията, че на проведените консултации на 23.08.2022 г. е постигнато съгласие между участвалите представители на партиите и коалициите, по отношение на съставите на секционните избирателни комисии на територията на община Лозница. 

С писмото е представено Предложение за съставите на СИК в община Лозница, за произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г., заедно със списък на резервните членове, както и документите по чл. 91, ал. 8, т. 2, 3 и 4.

Направеното предложение за съставите на СИК от кмета на Община Лозница е в съответствие с разпоредбите на чл. 92, ал.1, 3 и 6 от ИК.

Разпределението на места в СИК и техните ръководства между партиите и коалициите е в съответствие с Решение № 29-НС от 19.08.2022г. на РИК – Разград.

РИК – Разград не констатира нередности в представените документи.

На основание чл.72, ал.1, т.4 във връзка с чл.91, ал.11 във връзка с ал.8 от ИК, Предложение постъпило с писмо вх. № 49/31.08.2022г. от кмета на община Лозница, Решение № 1281-НС от 16 август 2022 г. на ЦИК, Решение № 21-НС от 19.08.2022 г. на РИК – Разград и Решение № 29-НС от 19.08.2022 г. на РИК – Разград, РИК Разград

РЕШИ:

1.Назначава съставите на СИК в община Лозница в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г., както следва:

СИК №181700001 с.Бели Лом,  ул.“Цариградско шосе“ 31

Име, презиме и фамилия

Длъжност в СИК

Партия/ коалиция

1

Ивайло Стилиянов Орешков

председател

Продължаваме промяната

2

Шурай Али Мустафа

зам.председател

ДПС

3

Айше Мустафа Салих

секретар

Възраждане

4

Хасан Мехмед Хасан

член

ГЕРБ-СДС

5

Николай Иванов Касабов

член

ДБО

6

Дона Иванова Радева

член

БСП за България

7

Белчо  Минков Димитров

член

Има такъв народ

8

Мирела Христова Милева

член

Възраждане

9

Иванка Димитрова Иванова

член

Продължаваме промяната

СИК №181700002 с. Веселина, ул. "Христо Ботев"№ 46

Име, презиме и фамилия

Длъжност в СИК

Партия/ коалиция

1

Гюлсевен Мехмедали Сабри

председател

ДПС

2

Мая Атанасова Бобчева

зам.председател

Продължаваме промяната

3

Ахмед Ибрямов Ахмедов

секретар

ГЕРБ-СДС

4

Сюлейля Шюкри Басри

член

ГЕРБ-СДС

5

Стефан Георгиев Райков

член

БСП за България

6

Фатме Йълмаз Касим

член

ДБО

7

Сашо Борисов Наков

член

Има такъв народ

8

Айше Ибрахимова Реджеб

член

Възраждане

9

Снежанка Драганова Костова

член

Продължаваме промяната

СИК №181700003 с. Гороцвет, ул. "Искър" №13

Име, презиме и фамилия

Длъжност в СИК

Партия/ коалиция

1

Хюсние Бехчетова Алиева

председател

ГЕРБ-СДС

2

Сунай Хълми Хасан

зам.председател

Продължаваме промяната

3

Бончо Досев Петров

секретар

БСП за България

4

Юмют Абдрахимов Ибрахимов

член

ДПС

5

Зенун Неджати Якуб

член

ДБО

6

Стилияна Иванова Георгиева

член

Възраждане

7

Иван Желязков Атанасов

член

Има такъв народ

СИК №181700004 с. Градина, ул. "Н. Й. Вапцаров" №37

Име, презиме и фамилия

Длъжност в СИК

Партия/ коалиция

1

Бахтюгюл Исмет Юзеир

председател

ДПС

2

Христо Недев Колев

зам.председател

Продължаваме промяната

3

Станка Бонева Маринова

секретар

ГЕРБ-СДС

4

Данчо Стоянов Йорданов

член

БСП за България

5

Христо Генчев Любенов

член

ДБО

6

Лилянка Йорданова Иванова

член

Има такъв народ

7

Сийка Иванова Американова

член

Възраждане

СИК №181700005 с. Каменар, ул. "Тодювци" № 33

Име, презиме и фамилия

Длъжност в СИК

Партия/ коалиция

1

Недрет Шериф Рафи

председател

ДБО

2

Росица Нанева Нешева

зам.председател

БСП за България

3

Теодор Ангелов Ангелов

секретар

Продължаваме промяната

4

Джейлян Ерол Фикрет

член

ДПС

5

Нейчо Симеонов Гигов

член

Има такъв народ

6

Ерсин Сезгинов Алиев

член

ГЕРБ-СДС

7

Георги Лазаров Гълъбов

член

Възраждане

СИК №181700006 с. Крояч, ул. "Централна "№ 9

Име, презиме и фамилия

Длъжност в СИК

Партия/ коалиция

1

Решиде Мусова Дурльова

председател

ГЕРБ-СДС

2

Галя Стоянова Димитрова

зам.председател

Има такъв народ

3

Светла Михайлова Конова

секретар

Продължаваме промяната

4

Сюлбие Себайдинова Насуф

член

ДПС

5

Мария Стоянова Тренчева

член

БСП за България

6

Димитринка Стоименова Станчева

член

ДБО

7

Данка Генева Илиева

член

ГЕРБ-СДС

СИК №181700007 гр. Лозница, ул. "Дружба" №15

Име, презиме и фамилия

Длъжност в СИК

Партия/ коалиция

1

Венета Пенчева Костадинова

председател

Има такъв народ

2

Гюлбахар Абтулова Хамидова

зам.председател

ДПС

3

Виолета Крумова Симеонова

секретар

БСП за България

4

Катя Стоянова Лазарова

член

ДБО

5

Тодор Митев Бонев

член

Продължаваме промяната

6

Венцислав Ананиев Велев

член

Възраждане

7

Наталия Радославова Иванова

член

ГЕРБ-СДС

8

Бояна Аспарухова Цонева

член

ГЕРБ-СДС

9

Свилен Иванов Събев

член

Продължаваме промяната

СИК №181700008 гр. Лозница, ул. "Дружба" №21

Име, презиме и фамилия

Длъжност в СИК

Партия/ коалиция

1

Туркие Ахмедова Кунгьова

председател

ГЕРБ-СДС

2

Надежда Иванова Дочева

зам.председател

Продължаваме промяната

3

Божидарка Петрова Петрова

секретар

Има такъв народ

4

Айше Мазлум Керим

член

ДПС

5

Пламен Петров Минчев

член

Продължаваме промяната

6

Маргарита Христова Минкова

член

БСП за България

7

Силвия Вергилова Мизурска

член

ГЕРБ-СДС

8

Георги Стоев Генов

член

ДБО

9

Мая Петрова Пенчева

член

Възраждане

СИК №181700009 гр. Лозница, ул. "Дружба" № 31

Име, презиме и фамилия

Длъжност в СИК

Партия/ коалиция

1

Мира Ивелинова Велкова

председател

БСП за България

2

Анелия Атанасова Стефанова

зам.председател

ГЕРБ-СДС

3

Пламена Събева Христова

секретар

Продължаваме промяната

4

Зюлфие Мехмедова Хюсеинова

член

ДПС

5

Юлия Стоянова Христова

член

Има такъв народ

6

Светла Станчева Стоянова

член

ДБО

7

Кристина Илиева Стефанова

член

Продължаваме промяната

8

Петя Милкова Михайлова

член

Възраждане

9

Гюлшен Назиф Шабанова

член

ГЕРБ-СДС

СИК №181700010 с. Ловско,  ул. "Стара планина" №6

Име, презиме и фамилия

Длъжност в СИК

Партия/ коалиция

1

Христина Атанасова Христова-Исмаилова

председател

ГЕРБ-СДС

2

Айшен Беянч Язаджиева

зам.председател

ДПС

3

Галина Славова Радева

секретар

Продължаваме промяната

4

Андон Георгиев Тренчев

член

БСП за България

5

Росица Пенкова Христова

член

Има такъв народ

6

Роза Давидкова Тотева

член

ДБО

7

Кристина Тодорова Велкова

член

Възраждане

8

Красимир Емилов Щерев

член

Продължаваме промяната

9

Кръстинка Маринова Йонкова

член

ГЕРБ-СДС

СИК №181700011 с.Манастирци, ул.Ал.Стамболийски“22

Име, презиме и фамилия

Длъжност в СИК

Партия/ коалиция

1

Неджибе Усаинова Дурали

председател

ГЕРБ-СДС

2

Андон Йорданов Мичев

зам.председател

БСП за България

3

Йорданка Живкова Бобчева

секретар

Продължаваме промяната

4

Анифе Алиева Дживгова

член

ДПС

5

ГЪЛАБИНА ИВАНОВА КРЪСТЕВА

член

Има такъв народ

6

Даниела Тодорова Бонева

член

ДБО

7

Раим Сезгин Раим

член

Възраждане

СИК №181700012 с. Манастирско, ул. "Бели лом" №20

Име, презиме и фамилия

Длъжност в СИК

Партия/ коалиция

1

Емел Исмаилова Османова

председател

ДПС

2

Мустафа Алиев Джамбазов

зам.председател

ГЕРБ-СДС

3

Милка Гешева Цочева

секретар

Продължаваме промяната

4

Росен Сергеев Стоичков

член

Има такъв народ

5

Румянка Дянкова Конова

член

БСП за България

6

Латинка Борисова Иванова

член

ДБО

7

Искрен Сашов Маринов

член

Възраждане

СИК №181700013 с. Сейдол, ул. "Г. С. Раковски" №18А

Име, презиме и фамилия

Длъжност в СИК

Партия/ коалиция

1

Виргиния Вилхелмова Хашимова

председател

ДБО

2

Салиха Мехмедова Дурльова

зам.председател

ГЕРБ-СДС

3

Емил Събев Щерев

секретар

Продължаваме промяната

4

Станимир Петков Стоилов

член

Има такъв народ

5

Сали Мустафа Мустафа

член

ДПС

6

Гинка Атанасова Гецова

член

Възраждане

7

Стоян Димитров Петров

член

БСП за България

СИК №181700014 с. Синя Вода, ул. "Ст. Караджа" №14

Име, презиме и фамилия

Длъжност в СИК

Партия/ коалиция

1

Нина Иванова Въчева

председател

ГЕРБ-СДС

2

Мехрибан Махмуд Ахмед

зам.председател

ДПС

3

Емилия Енчева Радева

секретар

Има такъв народ

4

Анифе Мусова Джамбазова

член

ГЕРБ-СДС

5

Марийка Енчева Петрова

член

БСП за България

6

Бойка Иванова Цонева

член

ДБО

7

Галина Стойчева Стоичкова

член

Продължаваме промяната

8

Севинч Хамдиева Бекирова

член

Възраждане

9

Димитър Колев Димитров

член

Продължаваме промяната

СИК №181700015 с. Студенец , ул."Странджа"№ 18

Име, презиме и фамилия

Длъжност в СИК

Партия/ коалиция

1

Стефани Стоянова Стоилова

председател

Продължаваме промяната

2

Пламен Любенов Настинов

зам.председател

ДБО

3

Сейхан Мехмедов Ниязиев

секретар

ГЕРБ-СДС

4

Мевлидие Назиф Хасан

член

ДПС

5

Марийка Енчева Петрова

член

БСП за България

6

Евгения Николова Павлова

член

Има такъв народ

7

Надка Стефанова Григорова

член

Възраждане

СИК №181700016 с. Трапище, ул. "Христо Ботев" № 27 

Име, презиме и фамилия

Длъжност в СИК

Партия/ коалиция

1

Васил Георгиев Василев

председател

Възраждане

2

Анифе Муса Джемал

зам.председател

ГЕРБ-СДС

3

Муса Велиев Дурльов

секретар

БСП за България

4

Икбале Шевкъева Исмаилова

член

ДПС

5

Станислав Валев Стефанов

член

Има такъв народ

6

Ширин Хасан Емин-Гариб

член

ДБО

7

Валентина Руменова Александрова

член

Продължаваме промяната

8

Албена Мирчева Илиева

член

Продължаваме промяната

9

Билянт Мехмедов Мустафов

член

Възраждане

СИК №181700017 с. Тръбач , ул. "Венелин" №16 

Име, презиме и фамилия

Длъжност в СИК

Партия/ коалиция

1

Исмаил Исмаилов Мемишев

председател

ДПС

2

Леонета Никифорова Атанасова

зам.председател

Има такъв народ

3

Костадин Тодоров Николов

секретар

Продължаваме промяната

4

Марийка Асенова Станева

член

БСП за България

5

Росица Върбанова Ботева

член

ДБО

6

Невена Денева Апостолова

член

Възраждане

7

Муса Алиев Кадънчев

член

ГЕРБ-СДС

СИК №181700018 с. Чудомир, ул. "Лудогорие" №16

Име, презиме и фамилия

Длъжност в СИК

Партия/ коалиция

1

Али Мусов Кадънчев

председател

ГЕРБ-СДС

2

Гюрсел Реджеб Гариб

зам.председател

Продължаваме промяната

3

Анифе Расимова Алиева

секретар

ДПС

4

Иван Димитров Тренков

член

Има такъв народ

5

Марийка Георгиева Начкова

член

БСП за България

6

Илия Станчев Илиев

член

ДБО

7

Бинка Драганова Младенова

член

Възраждане

СИК №181700019 с. Ловско, ул."Ст.планина"№8, Дом за пълнолетни лица с физически увреждания

Име, презиме и фамилия

Длъжност в СИК

Партия/ коалиция

1

Мустафа Ахмедов Джамбазов

председател

ГЕРБ-СДС

2

Полина Анастасова Анастасова

зам.председател

Продължаваме промяната

3

Надежда Манева Калинова

секретар

ДБО

4

Гюлтен Рашид Илияз

член

ДПС

5

Димка Светославова Петрова

член

Има такъв народ

6

Надежда Георгиева Недялкова

член

БСП за България

7

Емил Димитров Митов

член

Продължаваме промяната

СИК №181700020 с. Крояч,  ул. "Апшерон" №2, Център за настаняване от семеен тип на пълнолетни лица с физически увреждания

Име, презиме и фамилия

Длъжност в СИК

Партия/ коалиция

1

Цветелина Галинова Тодорова

председател

Възраждане

2

Димитринка Кръстева Цветанова

зам.председател

БСП за България

3

Христина Радославова Йорданова

секретар

Продължаваме промяната

4

Никола Илиев Николов

член

Има такъв народ

5

Ана Димитрова Ненова

член

ГЕРБ-СДС

6

Кадрие Нуриева Мустафова

член

ДПС

7

Николай Тодоров Тотев

член

ДБО

2.Издава удостоверения на назначените членовете на СИК на територията на община Лозница.

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Хубан Евгениев Соколов

Секретар: Нергин Хюсеинов Хамдиев

* Публикувано на 01.09.2022 в 20:06 часа

Календар

Решения

  • № 131-НС / 28.09.2022

    относно: Назначаване на състава на СИК № 181400039, „МБАЛ – Исперих“ ЕООД, гр. Исперих, в изборите за народни представители на 02 октомври 2022

  • № 130-НС / 28.09.2022

    относно: Назначаване на състава на СИК № 182600072, МБАЛ „Св. Иван Рилски“ АД, гр. Разград, в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 129-НС / 28.09.2022

    относно: Привличане на специалисти – технически сътрудници към РИК - Разград.

всички решения