Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 67-НС
Разград, 01.09.2022

ОТНОСНО: Назначаване на съставите на СИК в община Исперих в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

Постъпило е писмо с вх. № 51/01.09.2022г. от кмета на община Исперих, с което уведомява комисията, че на проведените консултации на 25.08.2022 г. е постигнато съгласие между участвалите представители на партиите и коалициите, по отношение на съставите на секционните избирателни комисии на територията на община Исперих. 

С писмото е представено Предложение за съставите на СИК в община Исперих, за произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г., заедно със списък на резервните членове, както и документите по чл. 91, ал. 8, т. 2, 3 и 4 от ИК.

Направеното предложение за съставите на СИК от кмета на Община Исперих е в съответствие с разпоредбите на чл. 92, ал.1, 3 и 6 от ИК.

Разпределението на места в СИК и техните ръководства между партиите и коалициите е в съответствие с Решение № 27-НС от 19.08.2022г. на РИК – Разград.

РИК – Разград не констатира нередности в представените документи.

На основание чл.72, ал.1, т.4 във връзка с чл.91, ал.11 във връзка с ал.8 от ИК, Предложение постъпило с писмо вх. № 51/01.09.2022г. от кмета на община Исперих, Решение № 1281-НС от 16 август 2022 г. на ЦИК, Решение № 19-НС от 19.08.2022 г. на РИК – Разград и Решение № 27-НС от 19.08.2022 г. на РИК – Разград, РИК Разград

РЕШИ:

1.Назначава съставите на СИК в община Исперих в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г., както следва:

Секция 181400001 - Белинци   Ул. "Васил Левски" № 13 /читалище/

Име, презиме и фамилия

Длъжност

Партия

1

Шенер Таиб Шюкри

Председател

ГЕРБ-СДС

2

Христина Василева Георгиева

Зам. председател

Има такъв народ

3

Пламен Спасов Спасов

Секретар

Продължаваме промяната

4

Ердинч Реджеб Мехмед

член

ДПС

5

Хасан Шефкъ Мюмюн

член

ГЕРБ-СДС

6

Янко Симеонов Троянов

член

БСП за България

7

Илиян Георгиев Илиев

член

ВЪЗРАЖДАНЕ

8

Радослав Ангелов Митрев

член

Продължаваме промяната

9

Сузана Александрова Емилова

член

Демократична България-обединение

Секция 181400002 - Бърдоква   Ул. " Хан Крум " № 14 / кметство /

Име, презиме и фамилия

Длъжност

Партия

1

Людмила Минчева Стоянова

Председател

БСП за България

2

Павел Крумов Крумов

Зам. председател

Продължаваме промяната

3

Парашкева Димитрова Ковачева

Секретар

ГЕРБ-СДС

4

Бейхан Сабри Халил

член

ДПС

5

Гергана Димитрова Дилкова

член

Има такъв народ

6

Орхан Кабил Мехмед

член

Демократична България-обединение

7

Венета Станчева Илиева

член

ВЪЗРАЖДАНЕ

Секция 181400003 - Вазово   Ул. " Ал.Стамболийски " № 18       / училище /

Име, презиме и фамилия

Длъжност

Партия

1

Розалина Николова Янкова-Димитрова

Председател

Демократична България-обединение

2

Билсер Бехадин Исмаил

Зам. председател

ГЕРБ-СДС

3

Дарина Тодорова Спиридонова

Секретар

Има такъв народ

4

Пламен Александров Йотов

член

Продължаваме промяната

5

Пламен Георгиев Цолов

член

Продължаваме промяната

6

Несрин Осман Али

член

ДПС

7

Александър Ангелов Илиев

член

БСП за България

8

Белгин Фикри Шукри

член

ГЕРБ-СДС

9

Ивелина Иванова Иванова

член

ВЪЗРАЖДАНЕ

Секция 181400004 - Голям Поровец   Ул. " П. Банков " № 58 / читалище/

Име, презиме и фамилия

Длъжност

Партия

1

Татяна Минева Иванова

Председател

ГЕРБ-СДС

2

Пламен Йорданов Узунски

Зам. председател

Продължаваме промяната

3

Владимир Ивов Иванов

Секретар

Демократична България-обединение

4

Соня Стойчева Петкова

член

ВЪЗРАЖДАНЕ

5

Галина Георгиева Иванова

член

ГЕРБ-СДС

6

Венета Руменова Иванова

член

Има такъв народ

7

Райко Георгиев Йорданов

член

Продължаваме промяната

8

Еленка Цветкова Христова

член

БСП за България

9

Айсел Юмерова Алиева

член

ДПС

Секция 181400005 - Духовец   Ул.Н.И.Вапцаров" № 44 / кметство/

Име, презиме и фамилия

Длъжност

Партия

1

Пламен Иванов Първанов

Председател

Продължаваме промяната

2

Кристина Симеонова Иванова

Зам. председател

ВЪЗРАЖДАНЕ

3

Татяна Петрова Ангелова

Секретар

БСП за България

4

Георги Драгошинов Георгиев

член

Има такъв народ

5

Даниел Иванов Николов

член

ГЕРБ-СДС

6

Росен Димитров Димитров

член

Продължаваме промяната

7

Росен Митев Станков

член

Продължаваме промяната

8

Джавет Осман Феим

член

ДПС

9

Гергана Илиева Минчева

член

Демократична България-обединение

Секция 181400006 - Делчево  Ул." Лудогорие " № 7   / кметство /

Име, презиме и фамилия

Длъжност

Партия

1

Ганка Петкова Ганчева

Председател

ВЪЗРАЖДАНЕ

2

Наталия Иванова Ганева

Зам. председател

Има такъв народ

3

Радослав Желев Демирев

Секретар

Продължаваме промяната

4

Добромир Денциславов Нанев

член

Демократична България-обединение

5

Айчън Асенов Минков

член

ГЕРБ-СДС

6

Ферад Наджи Ибрям

член

ДПС

7

Шабан Летифов Хаджиев

член

Продължаваме промяната

8

Юлиян Сотиров Бунев

член

Продължаваме промяната

9

Велка Николова Ангелова

член

БСП за България

Секция 181400007 - Исперих   Ул. 6-ти септември № 41 А

Име, презиме и фамилия

Длъжност

Партия

1

Нуртен Хасанова Абтулова

Председател

ДПС

2

Даниела Павлова Илиева-Иванова

Зам. председател

ГЕРБ-СДС

3

Пламена Петрова Петкова

Секретар

Има такъв народ

4

Богдан Николов Ванев

член

Продължаваме промяната

5

Божидар Станков Божилов

член

Продължаваме промяната

6

Венета Благоева Георгиева

член

БСП за България

7

Васка Иванова Фарфарова-Николова

член

ГЕРБ-СДС

8

Кремена Божидарова Колева

член

Демократична България-обединение

9

Борислав Атанасов Георгиев

член

ВЪЗРАЖДАНЕ

Секция 181400008 - Исперих - Ул. " Хан Аспарух " № 11 /Гимназия "В.Левски/

Име, презиме и фамилия

Длъжност

Партия

1

Катя Николова Бочева

Председател

БСП за България

2

Росица Кръстева Цонева-Иванова

Зам. председател

ГЕРБ-СДС

3

Шенай Сали Махмуд

Секретар

ДПС

4

Йорданка Христова Монова-Пенчева

член

Има такъв народ

5

Крум Георгиев Крумов

член

ВЪЗРАЖДАНЕ

6

Боряна Павлинова Николова

член

Демократична България-обединение

7

Виолета Георгиева Иванова

член

ГЕРБ-СДС

8

Ганчо Иванов Лулчев

член

Продължаваме промяната

9

Владислав Митков Митков

член

Продължаваме промяната

Секция 181400009 - Исперих   Ул. Чумерна 6   ЦДГ -№5

Име, презиме и фамилия

Длъжност

Партия

1

Салиха Басри Османова

Председател

ГЕРБ-СДС

2

Милан Красимиров Георгиев

Зам. председател

Демократична България-обединение

3

Драгомир Маргаритов Драганов

Секретар

Продължаваме промяната

4

Николинка Иванова Колева

член

Има такъв народ

5

Цанка Пенева Димитрова

член

ГЕРБ-СДС

6

Юмюгюл Меджидова велиева

член

ДПС

7

Катя Станчева Крайчева

член

БСП за България

8

Иванка Любомирова Симеонова

член

ВЪЗРАЖДАНЕ

9

Евгения Цветкова Костадинова

член

Продължаваме промяната

Секция 181400010 - Исперих   Ул. " В. Левски" № 78 /у-ще " В. Априлов "/

Име, презиме и фамилия

Длъжност

Партия

1

Енита Иванова Василева

Председател

БСП за България

2

Славка Атанасова Вълева

Зам. председател

ГЕРБ-СДС

3

Сейде Ибрахим Ахмед

Секретар

ДПС

4

Евтим Николов Иванов

член

Продължаваме промяната

5

Станчо Василев Иванов

член

ГЕРБ-СДС

6

Вича Стоилова Минева

член

Има такъв народ

7

Тонка Георгиева Барбукова-Кисьова

член

ВЪЗРАЖДАНЕ

8

Елина Георгиева Георгиева

член

Демократична България-обединение

9

Есил Бюлент Бейлюл

член

ДПС

Секция 181400011 - Исперих  Ул.В.Левски №70 /Художествена галерия - зала1/

Име, презиме и фамилия

Длъжност

Партия

1

Надка Маринова Вълева

Председател

ГЕРБ-СДС

2

Живко Симеонов Чорбаджийски

Зам. председател

Продължаваме промяната

3

Елиф Рейхан Садка

Секретар

Демократична България-обединение

4

Запрян Тодоров Бърдуков

член

Продължаваме промяната

5

Марин Иванов Димитров

член

ГЕРБ-СДС

6

Величка Атанасова Петрова

член

БСП за България

7

Сюзан Метин Али

член

ДПС

8

Галина Димитрова Начева

член

ВЪЗРАЖДАНЕ

9

Радка Генчева Малчева

член

Има такъв народ

Секция 181400012 - Исперих   Ул. " Васил Левски " № 71 /читалище /

Име, презиме и фамилия

Длъжност

Партия

1

Николинка Стефанова Петрова

Председател

Има такъв народ

2

Мерал Зифула Закир

Зам. председател

ДПС

3

Венета Валентинова Цвяткова

Секретар

БСП за България

4

Зоя Кирилова Илиева

член

Продължаваме промяната

5

Василка Цветкова Йорданова

член

ГЕРБ-СДС

6

Елена Йорданова Василева

член

Демократична България-обединение

7

Борислава Цветалинова Цекова

член

Демократична България-обединение

8

Руси Григоров Господинов

член

ВЪЗРАЖДАНЕ

9

Зюлфи Зюлфиев Карасалихов

член

Продължаваме промяната

Секция 181400013 - Исперих - Ул."Лудогорие" №90 /у-ще " Хр.Ботев"-ново/

Име, презиме и фамилия

Длъжност

Партия

1

Пенка Енчева Енева-Габровска

Председател

ГЕРБ-СДС

2

Ернан Себайдин Ибрям

Зам. председател

Демократична България-обединение

3

Йоана Валентинова Йоткова

Секретар

Продължаваме промяната

4

Дария Иванова Стоянова

член

Има такъв народ

5

Христомир Василев Христов

член

ГЕРБ-СДС

6

Нуртен Небби Мехмед

член

ДПС

7

Райка Христова Гатева

член

БСП за България

8

Александър Генов Драганов

член

ВЪЗРАЖДАНЕ

9

Росица Стоянова Христова

член

ГЕРБ-СДС

Секция 181400014 - Исперих   Ул. " Бачо Киро" № 1 /ист. музей -вход от към футб.комплекс/

Име, презиме и фамилия

Длъжност

Партия

1

Деляна Димитрова Христова

Председател

Демократична България-обединение

2

Лъчезар Димитров Горелков

Зам. председател

Продължаваме промяната

3

Полина Георгиева Маринчева

Секретар

ГЕРБ-СДС

4

Любен Атанасов Русинов

член

Продължаваме промяната

5

Фериде Реджеб Хюсеин

член

ГЕРБ-СДС

6

Емилия Иванова Германова

член

БСП за България

7

Илияна Хубавенова Илиева

член

ВЪЗРАЖДАНЕ

8

Сениха Емин Хасан

член

ДПС

9

Светлин Тодоров Стоянов

член

Има такъв народ

Секция 181400015 - Исперих   Ул. "В.Левски" №71 / исторически музей – изложбена зала /

Име, презиме и фамилия

Длъжност

Партия

1

Мария Георгиева Стоянова

Председател

ГЕРБ-СДС

2

Мариана Любчова Кьосева

Зам. председател

Продължаваме промяната

3

Шенай Шевал Исмаил

Секретар

ДПС

4

Марио Иванов Савов

член

Продължаваме промяната

5

Марияна Георгиева Нанкова

член

ГЕРБ-СДС

6

Милена Христова Чолева

член

БСП за България

7

Злати Иванов Златев

член

ВЪЗРАЖДАНЕ

8

Йоана Теодорова Димитрова

член

Демократична България-обединение

9

Стоян Георгиев Петров

член

Има такъв народ

Секция 181400016 - Исперих   Ул. "Цар Освободител" №6 /истор. музей/

Име, презиме и фамилия

Длъжност

Партия

1

Румяна Петкова Иванова

Председател

БСП за България

2

Иван Георгиев Маринчев

Зам. председател

ГЕРБ-СДС

3

Милена Атанасова Георгиева

Секретар

Продължаваме промяната

4

Радка Радева Стефанова

член

Има такъв народ

5

Радка Николаева Славова

член

ГЕРБ-СДС

6

Реджеп Реджепов Цирев

член

Продължаваме промяната

7

Орлин Алеков Йосифов

член

ДПС

8

Красимир Пенчев Иванов

член

ВЪЗРАЖДАНЕ

9

Десислава Тодорова Иванова

член

Демократична България-обединение

Секция 181400017 - Йонково  Ул. "В.Тинчев" №57 /читалище/

Име, презиме и фамилия

Длъжност

Партия

1

Себиле Мейби Мехмед

Председател

ДПС

2

Бейти Сали Али

Зам. председател

ГЕРБ-СДС

3

Радостин Георгиев Атанасов

Секретар

Продължаваме промяната

4

Станислав Конов Спиридонов

член

Има такъв народ

5

Сунай Сюлейман Али

член

ГЕРБ-СДС

6

Веселин Веселинов Драев

член

Демократична България-обединение

7

Дилек Юмер Ибрахим

член

ДПС

8

Маринка Петрова Проданова

член

БСП за България

9

Полина Христова Георгиева

член

ВЪЗРАЖДАНЕ

Секция 181400018 - Малко Йонково  Ул. "Мусала" № 25 /спирка /

Име, презиме и фамилия

Длъжност

Партия

1

Петър Тодоров Цуцуманов

Председател

Продължаваме промяната

2

Недялка Дончева Димитрова

Зам. председател

БСП за България

3

Калина Димитрова Иванова

Секретар

ГЕРБ-СДС

4

Елис Ердинч Тейфък

член

Има такъв народ

5

Надие Ниязи Мустафа

член

ГЕРБ-СДС

6

Веселин Банчев Цонев

член

Демократична България-обединение

7

Февзие Акиф Мехмед

член

ДПС

8

Григор Русев Господинов

член

ВЪЗРАЖДАНЕ

9

Райна Николова Герова

член

Продължаваме промяната

Секция 181400019 - Китанчево   Ул. " Хан Аспарух " № 34 / читалище /

Име, презиме и фамилия

Длъжност

Партия

1

Христо Георгиев Георгиев

Председател

Продължаваме промяната

2

Абибе Шефкетова Асанова

Зам. председател

ВЪЗРАЖДАНЕ

3

Мергюл Хасан Мехмед

Секретар

ДПС

4

Наталия Петрова Василева

член

Има такъв народ

5

Айхан Исмаил Ахмед

член

ГЕРБ-СДС

6

Станимир Борисов Илиев

член

Демократична България-обединение

7

Венцислава Георгиева Димитрова

член

БСП за България

8

Георги Атанасов Георгиев

член

ГЕРБ-СДС

9

Филип Кръстев Пенов

член

Продължаваме промяната

Секция 181400020 - Китанчево  Ул. " Хан Аспарух " № 53 / училище /

Име, презиме и фамилия

Длъжност

Партия

1

Чавдар Митков Генков

Председател

Продължаваме промяната

2

Мария Тодорова Добрева

Зам. председател

ГЕРБ-СДС

3

Хюсние Мустафа Шериф

Секретар

ДПС

4

Янко Андреев Мандраджийски

член

Продължаваме промяната

5

Емине Хайредин Ахмед

член

ГЕРБ-СДС

6

Назифе Нихат Хюсеин

член

БСП за България

7

Наделина Руменова Мичорова

член

Демократична България-обединение

8

Камелия Николова Петрова

член

ВЪЗРАЖДАНЕ

9

Кирил Евгениев Киров

член

Има такъв народ

Секция 181400021 - Конево  Ул. " Баба Парашкева " № 31 / читалище /

Име, презиме и фамилия

Длъжност

Партия

1

Ивайла Илиева Иванова

Председател

Демократична България-обединение

2

Стефан Валентинов Велков

Зам. председател

Има такъв народ

3

Александър Вельов Николов

Секретар

Продължаваме промяната

4

Атанаска Христова Кръстева

член

ВЪЗРАЖДАНЕ

5

Маринка Димова Боева

член

ГЕРБ-СДС

6

Радко Спиридонов Димитров

член

ДПС

7

Вълко Георгиев Вълков

член

БСП за България

Секция 181400022 - Къпиновци Ул."Лудогорие" № 52/ бивша сграда на Детска градина/

Име, презиме и фамилия

Длъжност

Партия

1

Антон Димитров Христов

Председател

БСП за България

2

Здравко Величков Шехов

Зам. председател

Продължаваме промяната

3

Нилифер Мехмед Ахмед

Секретар

ДПС

4

Стоян Милков Стоянов

член

Има такъв народ

5

Айхан Недим Закир

член

ГЕРБ-СДС

6

Димитър Шишманов Иванов

член

Демократична България-обединение

7

Миглена Петкова Господинова

член

ВЪЗРАЖДАНЕ

Секция 181400023 - Лудогорци    Ул."Вихрен"№ 31  /училище /

Име, презиме и фамилия

Длъжност

Партия

1

Меличкан Орхан Мухарем

Председател

ДПС

2

Сейде Басри Мехмед

Зам. председател

ГЕРБ-СДС

3

Захари Станимиров Захариев

Секретар

Продължаваме промяната

4

Галина Василева Георгиева

член

Има такъв народ

5

Емине Расим Мехмедова

член

ГЕРБ-СДС

6

Звездалин Величков Ангелов

член

Продължаваме промяната

7

Здравко Атанасов Хаджиев

член

Продължаваме промяната

8

Йорданка Събева Стефанова

член

ВЪЗРАЖДАНЕ

9

Стоян Георгиев Недков

член

БСП за България

Секция 181400024 - Лъвино - Ул. "Шести септември" № 12 / читалище /

Име, презиме и фамилия

Длъжност

Партия

1

Недка Петрова Йорданова

Председател

Има такъв народ

2

Веселина Младенова Патрикова

Зам. председател

ГЕРБ-СДС

3

Емил Петков Киров

Секретар

Продължаваме промяната

4

Ивайло Семков Семков

член

Продължаваме промяната

5

Зейнун Ибрям Мустафа

член

ГЕРБ-СДС

6

Димитрина Григорова Димитрова

член

ВЪЗРАЖДАНЕ

7

Георги Николаев Михайлов

член

Демократична България-обединение

8

Стайко Димитров Стайков

член

БСП за България

9

Нурсевен Бирол Бахри

член

ДПС

Секция 181400025 - Лъвино - Ул. " Царевец " № 1,/бивша ДГ "Славейче"/

Име, презиме и фамилия

Длъжност

Партия

1

Ганиме Себайдин Аляйдин

Председател

ДПС

2

Евгени Тошев Петков

Зам. председател

Продължаваме промяната

3

Нели Иванова Дечева

Секретар

БСП за България

4

Иван Димитров Иванов

член

Има такъв народ

5

Севдие Сали Мехмед

член

ГЕРБ-СДС

6

Здравко Сергеев Терекиев

член

Продължаваме промяната

7

ЗдравкоСтоянов Котенов

член

Продължаваме промяната

8

Петко Кънчев Петков

член

ВЪЗРАЖДАНЕ

9

Генадий Пламенов Николов

член

Демократична България-обединение

Секция 181400026 - Драгомъж Ул. " Ив. Кръстев " № 12 / кметство /

Име, презиме и фамилия

Длъжност

Партия

1

Теодора Божкова Рабачева

Председател

ГЕРБ-СДС

2

Йордан Любомиров Дунеловски

Зам. председател

Продължаваме промяната

3

Джейхан Ергин Юсеин

Секретар

ДПС

4

Стефан Димитров Казаков

член

Има такъв народ

5

Станка Маринова Петрова

член

Демократична България-обединение

6

Мария Колева Петкова

член

ВЪЗРАЖДАНЕ

7

Иванко Асенов Манолов

член

БСП за България

Секция 181400027 - Малък Поровец Ул. "Васил Левски" № 6/читалище /

Име, презиме и фамилия

Длъжност

Партия

1

Костадин Александров Алексиев

Председател

Продължаваме промяната

2

Габриела Георгиева Минчева

Зам. председател

ВЪЗРАЖДАНЕ

3

Станислава Пенева Богданова

Секретар

БСП за България

4

Хелена Георгиева Воденичарова

член

Има такъв народ

5

Павлина Иванова Тонева

член

ГЕРБ-СДС

6

Леман Ахмед Мехмед

член

ДПС

7

Стилияна Георгиева Георгиева

член

Демократична България-обединение

Секция 181400028 - Подайва - Ул. "9-ти септември" № 28 /читалище-тото пункт/

Име, презиме и фамилия

Длъжност

Партия

1

Седат Джеват Хамид

Председател

ГЕРБ-СДС

2

Кузо Димитров Тасев

Зам. председател

Продължаваме промяната

3

Кенан Заид Кадир

Секретар

ДПС

4

Пенко Ненов Пенков

член

Има такъв народ

5

Сюлейман Бейхан Заид

член

ГЕРБ-СДС

6

Любомир Димитров Славов

член

Продължаваме промяната

7

Метин Реджеб Хюсеин

член

Демократична България-обединение

8

Татяна Веселинова Петрова

член

БСП за България

9

Дейвид Илиянов Георгиев

член

ВЪЗРАЖДАНЕ

Секция 181400029 - Подайва - Ул. " Васил Тинчев " № 5/ училище /

Име, презиме и фамилия

Длъжност

Партия

1

Елфиде Али Фаик

Председател

ДПС

2

Джемил Кемил Селим

Зам. председател

ГЕРБ-СДС

3

Павел Евгениев Дачев

Секретар

Продължаваме промяната

4

Павлинка Велчева Пенкова

член

Има такъв народ

5

Орлин Севелинов Карафеизов

член

Продължаваме промяната

6

Юмер Нури Хабил

член

Демократична България-обединение

7

Милчо Иванов Цветков

член

БСП за България

8

Сюлейман Ахмедов Ебазеров

член

ГЕРБ-СДС

9

Милка Здравкова Илиева

член

ВЪЗРАЖДАНЕ

Секция 181400030 - Печеница Ул. " Добруджа " № 9 / ЦДГ „Васил Левски" /

Име, презиме и фамилия

Длъжност

Партия

1

Августин Атанасов Аврамов

Председател

ВЪЗРАЖДАНЕ

2

Николай Иванов Обецанов

Зам. председател

Продължаваме промяната

3

Маринка Стефанова Георгиева

Секретар

Демократична България-обединение

4

Анатолий Стоянов Атанасов

член

Има такъв народ

5

Бюлент Ибрям Ефраим

член

ГЕРБ-СДС

6

Айсел Дургут Сабри

член

ДПС

7

Кристиян Иванов Дочев

член

БСП за България

Секция 181400031 - Райнино Ул. " Райна княгиня " № 2 /читалище/

Име, презиме и фамилия

Длъжност

Партия

1

Радостина Добромирова Мичева

Председател

ГЕРБ-СДС

2

Росен Олегов Китанов

Зам. председател

Продължаваме промяната

3

Милен Петранов Русев

Секретар

Има такъв народ

4

Десислава Николаева Димитрова

член

Демократична България-обединение

5

Бончо Тодоров Бончев

член

ВЪЗРАЖДАНЕ

6

Бирсен Осман Мехмед

член

ДПС

7

Миглена Иванова Цанева

член

БСП за България

Секция 181400032 - Свещари Ул. " Демокрация " № 40 /читалище /

Име, презиме и фамилия

Длъжност

Партия

1

Памела Венциславова Мичева

Председател

ГЕРБ-СДС

2

Светлана Костадинова Георгиева

Зам. председател

Продължаваме промяната

3

Виктория Радославова Тодорова

Секретар

БСП за България

4

Цветан Стефанов Миленов

член

Има такъв народ

5

Хюлея Юзджан Исуфова

член

ГЕРБ-СДС

6

Джансаран Метин Хасан

член

ДПС

7

Румен Петков Матеев

член

Продължаваме промяната

8

Петко Хараламбиев Хараланов

член

ВЪЗРАЖДАНЕ

9

Десислава Пенчева Илиева

член

Демократична България-обединение

Секция 181400033 - Старо Селище Ул. " Христо Ботев " № 6 / читалище /

Име, презиме и фамилия

Длъжност

Партия

1

Гюлейвер Османова Куйджуклу

Председател

ГЕРБ-СДС

2

Стойчо Петков Ганчев

Зам. председател

ВЪЗРАЖДАНЕ

3

Таня Георгиева Ангелова

Секретар

Продължаваме промяната

4

Аксения Иванова Иванова

член

Има такъв народ

5

Христо Радойчев Станоев

член

Продължаваме промяната

6

Нериман Руфад Хасан

член

ДПС

7

Цветан Георгиев Костадинов

член

Продължаваме промяната

8

Божидарка Христова Даскалова

член

БСП за България

9

Атанаска Цветанова Тодорова

член

Демократична България-обединение

Секция 181400034 - Средоселци Ул. " Светлина " № 24    / кметство /

Име, презиме и фамилия

Длъжност

Партия

1

Кирил Евлогиев Георгиев

Председател

БСП за България

2

Таня Иванова Иванова

Зам. председател

Продължаваме промяната

3

Цветалина Николова Маркова

Секретар

ГЕРБ-СДС

4

Ивелин Иванов Маринов

член

Има такъв народ

5

Евдокия Йорданова Йорданова

член

Демократична България-обединение

6

Денис Гюнур Фикрет

член

ДПС

7

Димитър Добромиров Димитров

член

ВЪЗРАЖДАНЕ

Секция 181400035 - Тодорово Ул. " Васил Левски " № 30 / училище /

Име, презиме и фамилия

Длъжност

Партия

1

Симона Христова Бончева

Председател

ГЕРБ-СДС

2

Бейсим Бейзатов Бейтулов

Зам. председател

ДПС

3

Юлий Георгиев Данаилов

Секретар

Продължаваме промяната

4

Ганка Николова Станева

член

Има такъв народ

5

Идриз Ахмед Хасан

член

ГЕРБ-СДС

6

Нора Радева Стефанова

член

БСП за България

7

Явор Георгиев Логодажки

член

Продължаваме промяната

8

Дамян Ангелов Иванов

член

Демократична България-обединение

9

Невян Маринов Начев

член

ВЪЗРАЖДАНЕ

Секция 181400036 - Яким Груево Ул. " Етър" 2 / читалище /

Име, презиме и фамилия

Длъжност

Партия

1

Никола Сашев Тодоров

Председател

Има такъв народ

2

Селиме Ердинч Хасан

Зам. председател

ГЕРБ-СДС

3

Янко Андонов Василев

Секретар

Продължаваме промяната

4

Атче Федаил Али

член

ДПС

5

Павел Атанасов Иванов

член

ВЪЗРАЖДАНЕ

6

Благовест Василев Банчев

член

БСП за България

7

Диана Ванкова Герджикова

член

Демократична България-обединение

2.Издава удостоверения на назначените членовете на СИК на територията на община Исперих.

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Хубан Евгениев Соколов

Секретар: Нергин Хюсеинов Хамдиев

* Публикувано на 01.09.2022 в 20:16 часа

Календар

Решения

  • № 131-НС / 28.09.2022

    относно: Назначаване на състава на СИК № 181400039, „МБАЛ – Исперих“ ЕООД, гр. Исперих, в изборите за народни представители на 02 октомври 2022

  • № 130-НС / 28.09.2022

    относно: Назначаване на състава на СИК № 182600072, МБАЛ „Св. Иван Рилски“ АД, гр. Разград, в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 129-НС / 28.09.2022

    относно: Привличане на специалисти – технически сътрудници към РИК - Разград.

всички решения