Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 68-НС
Разград, 01.09.2022

ОТНОСНО: Заличаване на кандидат, регистриран в кандидатската листа партия „КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА“ за народни представители на 02 октомври 2022 г.

Постъпило е Заявление от Людмила Йорданова Димитрова – регистриран кандидат за народен представител под № 1 в кандидатската листа на партия „КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА“ в Осемнадесети изборен район – Разградски. Същото е заведено под вх. № 53/01.09.2022г. във входящия регистър при РИК – Разград, с което е отправено искане да бъде заличена регистрацията й като кандидат за народен представител в Осемнадесети изборен район – Разградски от кандидатската листа на партия „КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА“, в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

В резултат на извършена проверка, комисията установи, че със свое Решение № 46-НС от 29.08.2022 г., е регистрирала кандидатската листа на партия „КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА“ в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г., като под номер 1 /едно/ е посочена Людмила Йорданова Димитрова. Издадено й е Удостоверение с № 14-1-НС / 29.08.2022г. за регистриран като кандидат за народен представител в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

Лицето е заявило свое потестативно право, което следва да бъде уважено.

До крайният срок за регистрация на друг кандидат – 17:00 часа на 01.09.2022 г., Партия „КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА“ не направи предложение за замяна на отказалия се.

С оглед гореизложеното и на основание по чл.72. ал.1, т.9, предложение второ във връзка с чл.258, ал.5 изречение второ от ИК,  РИК – Разград

РЕШИ:

 1. ЗАЛИЧАВА направената с Решение № 46-НС от 29.08.2022 г. на  РИК-Разград регистрация на кандидата за народен представител Людмила Йорданова Димитрова, с ЕГН ………………,  регистрирана под номер 1 /едно/ в кандидатската листа на партия „КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА“ 
 1. АНУЛИРА издаденото й Удостоверение с № 14-1-НС / 29.08.2022г.

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Хубан Евгениев Соколов

Секретар: Нергин Хюсеинов Хамдиев

* Публикувано на 01.09.2022 в 20:17 часа

Календар

Решения

 • № 131-НС / 28.09.2022

  относно: Назначаване на състава на СИК № 181400039, „МБАЛ – Исперих“ ЕООД, гр. Исперих, в изборите за народни представители на 02 октомври 2022

 • № 130-НС / 28.09.2022

  относно: Назначаване на състава на СИК № 182600072, МБАЛ „Св. Иван Рилски“ АД, гр. Разград, в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

 • № 129-НС / 28.09.2022

  относно: Привличане на специалисти – технически сътрудници към РИК - Разград.

всички решения