Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 69-НС
Разград, 05.09.2022

ОТНОСНО: Назначаване на съставите на СИК в община Разград в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

Постъпило е писмо с вх. № 48/31.08.2022г. от секретаря на община Разград, с което уведомява комисията, че на проведените консултации на 26.08.2022 г. е постигнато съгласие между участвалите представители на партиите и коалициите, по отношение на съставите на секционните избирателни комисии на територията на община Разград. 

С писмото е представено Предложение за съставите на СИК в община Разград, за произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г., заедно със списък на резервните членове, както и документите по чл. 91, ал. 8, т. 2, 3 и 4.

Направеното предложение за съставите на СИК от кмета на Община Разград е в съответствие с разпоредбите на чл. 92, ал.1, 3 и 6 от ИК.

Разпределението на места в СИК и техните ръководства между партиите и коалициите е в съответствие с Решение № 30-НС от 19.08.2022г. на РИК – Разград.

РИК – Разград не констатира нередности в представените документи.

На основание чл.72, ал.1, т.4 във връзка с чл.91, ал.11 във връзка с ал.8 от ИК, Предложение постъпило с писмо вх. № 48/31.08.2022г. от кмета на община Разград, Решение № 1281-НС от 16 август 2022 г. на ЦИК, Решение № 22-НС от 19.08.2022 г. на РИК – Разград и Решение № 30-НС от 19.08.2022г. на РИК – Разград, РИК Разград

РЕШИ:

1.Назначава съставите на СИК в община Разград в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г., както следва:

Единен № на СИК 182600001 с. Балкански-НЧ „Просвета”, ул. „Росица” № 5

Трите имена

Длъжност

ПП/КП

1

Милена Стойчева Стоянова

Председател

ГЕРБ-СДС

2

Христо Трифонов Терзиев

Зам. председател

Продължаваме промяната

3

Севда Бюлент Ибрямова

Секретар

ДПС

4

Жени Атанасова Димова

Член

Има такъв народ

5

Стефани Христова Божанова

Член

БСП за България

6

Доси Обрешков Ганчев

Член

Демократична България-обединение

7

Невен Ангелов Ангелов

Член

Възраждане

       
       

Единен № на СИК 182600002 с. Благоево-Сградата на бивше ОУ, ул. „Христо Ботев” № 45

Трите имена

Длъжност

ПП/КП

1

Павлина Мичева Цончева

Председател

Демократична България-обединение

2

Руско Ангелов Димитров

Зам. председател

ГЕРБ-СДС

3

Радослав Божидаров Илиев

Секретар

Продължаваме промяната

4

Искрен Здравков Иванов

Член

Има такъв народ

5

Гергана Руменова Драгнева

Член

БСП за България

6

Наджибе Мусова Бозева

Член

ДПС

7

Даниела Георгиева Александрова

Член

Възраждане

       
       

Единен № на СИК 182600003 с. Гецово - Клуб на пенсионера, ул. „Патриарх Евтимий“ № 11

Трите имена

Длъжност

ПП/КП

1

Десислава Миленова Мирчева-Димитрова

Председател

Има такъв народ

2

Снежина Радева Радева

Зам. председател

Продължаваме промяната

3

Красимира Тодорова Христова

Секретар

ГЕРБ-СДС

4

Иван Николов Досев

Член

Продължаваме промяната

5

Росица Господинова Белчева

Член

ГЕРБ-СДС

6

Беатриса Любчева Петкова

Член

БСП за България

7

Гюлвер Мехмедова Юмер

Член

ДПС

8

Милена Цонева Станева

Член

Демократична България-обединение

9

Стоян Петров Русев

Член

Възраждане

       
       

Единен № на СИК 182600004 с. Гецово - Клуб на пенсионера, ул. „Младост“ № 2

Трите имена

Длъжност

ПП/КП

1

 Милен Милков Станчев

Председател

Продължаваме промяната

2

Недялка Димитрова Георгиева

Зам. председател

Демократична България-обединение

3

Полина Василева Димитрова

Секретар

ГЕРБ-СДС

4

Дачо Господинов Дацков

Член

Продължаваме промяната

5

Милка Тодорова Стоянова

Член

БСП за България

6

Сениха Хасанова Билялова

Член

ДПС

7

Светла Петрова Иванова

Член

ГЕРБ-СДС

8

Диана Илиева Минкова

Член

Има такъв народ

9

Илка Ангелова Георгиева

Член

Възраждане

       
       

Единен № на СИК 182600005 с. Дряновец - НЧ "Напредък-1895", ул. "Христо Ботев" № 4

Трите имена

Длъжност

ПП/КП

1

Живко Йорданов Бобчев

Председател

Демократична България-обединение

2

Силвия Веселинова Матеева

Зам. председател

Има такъв народ

3

Цветослав Веселинов Иванов

Секретар

Продължаваме промяната

4

Янко Петров Павлов

Член

Продължаваме промяната

5

Валя Иванова Вълчева

Член

Продължаваме промяната

6

Банчо Господинов Тодоров

Член

БСП за България

7

Нурхан Айдънов Ибрямов

Член

ДПС

8

Божидарка Иванова Цветкова

Член

ГЕРБ-СДС

9

Надежда Донева Радева

Член

Възраждане

       
       

Единен № на СИК 192600006 с. Дянково - НЧ „Просвещение”, ул. „Осми март” № 2

Трите имена

Длъжност

ПП/КП

1

Емине Бейти Хасан

Председател

ДПС

2

Теодор Пламенов Петров

Зам. председател

Продължаваме промяната

3

Христина Пламенова Иванова

Секретар

ГЕРБ-СДС

4

Мехмед Мехмедов Мехмедов

Член

Продължаваме промяната

5

Радка Василева Пенчева

Член

БСП за България

6

Бранимир Иванов Бонев

Член

Демократична България-обединение

7

Светослав Веселинов Кьосев

Член

ГЕРБ-СДС

8

Калин Йорданов Костадинов

Член

Има такъв народ

9

Галин Георгиев Георгиев

Член

Възраждане

       
       

Единен № на СИК 182600007 с. Дянково -ОУ „Отец Паисий”, ул. „Марица” № 10

Трите имена

Длъжност

ПП/КП

1

Красимир Пенев Коцев

Председател

ГЕРБ-СДС

2

Христо Симеонов Маринов

Зам. председател

Продължаваме промяната

3

Айше Сали Керим-Мехмед

Секретар

ДПС

4

Илиян Николаев Димитров

Член

Продължаваме промяната

5

Сюзан Джелилова Илиева

Член

БСП за България

6

Иван Йорданов Боев

Член

Демократична България-обединение

7

Сенур Мехмед Ефраим

Член

ГЕРБ-СДС

8

Веселка Цонкова Ангелова

Член

Има такъв народ

9

Иванка Цонева Суванджиева

Член

Възраждане

       
       

Единен № на СИК 182600008 с. Дянково - ОУ „Отец Паисий”, ул. „Марица” № 10

Трите имена

Длъжност

ПП/КП

1

Садифе Хюсеин Хасанова

Председател

ДПС

2

Сезен Исмет Мехмед

Зам. председател

ГЕРБ-СДС

3

Фахри Бекир Фелети

Секретар

Продължаваме промяната

4

Тодор Александров Петров

Член

Продължаваме промяната

5

Татяна Василева Дилова

Член

БСП за България

6

Павел Добринов Николов

Член

Демократична България-обединение

7

Гюлбенур Нурулла Мустафа

Член

ГЕРБ-СДС

8

Валентин Цветанов Стойнов

Член

Има такъв народ

9

Стефка Ненова Пеева

Член

Възраждане

       
       

Единен № на СИК 182600009 с. Киченица - Ритуална зала, ул. „Кирил и Методий” № 29

Трите имена

Длъжност

ПП/КП

1

Емил Миланов Евтимов

Председател

ДПС

2

Росица Костова Павлова

Зам. председател

Продължаваме промяната

3

Нехрун Зевжетов Хюсеинов

Секретар

ГЕРБ-СДС

4

Стойчо Йорданов Иванов

Член

Продължаваме промяната

5

Николай Евгениев Ненов

Член

БСП за България

6

Миглена Стоянова Цвяткова

Член

Демократична България-обединение

7

Садифе Мехмед Джеватова

Член

ГЕРБ-СДС

8

Пламен Горанов Станев

Член

Има такъв народ

9

Николай Георгиев Минчев

Член

Възраждане

       
       

Единен № на СИК 182600010 с. Липник - Ритуална зала, ул. „Бачо Киро” № 28

Трите имена

Длъжност

ПП/КП

1

Стойчо Илиев Зирев

Председател

Продължаваме промяната

2

Фериде Мухарем Тасим

Зам. председател

ДПС

3

Нели Стоянова Колева

Секретар

Има такъв народ

4

Амдие Мустафа Шинде

Член

Продължаваме промяната

5

Иван Тодоров Стойков

Член

БСП за България

6

Ренета Николова Цанкова

Член

Демократична България-обединение

7

Свилен Любенов Витанов

Член

ГЕРБ-СДС

8

Милена Владимирова Иванова

Член

ГЕРБ-СДС

9

Дениз Юксел Исмаил

Член

Възраждане

       
       

Единен № на СИК 182600011 с. Мортагоново -Ритуална зала, ул. „Девети септември” № 43

Трите имена

Длъжност

ПП/КП

1

Назмие Ремзи Исмаилова

Председател

ДПС

2

Стоянка Станчева Пантева

Зам. председател

ГЕРБ-СДС

3

Абди Салих Абдула

Секретар

Продължаваме промяната

4

Дилян Вътов Диков

Член

Продължаваме промяната

5

Ивелина Анкова Иванова

Член

БСП за България

6

Анатолий Руменов Младенов

Член

Демократична България-обединение

7

Мехмед Мехмедов Басриев

Член

ГЕРБ-СДС

8

Мехмед Джелял Ислям

Член

Има такъв народ

9

Светлина Димитрова Тончева

Член

Възраждане

       
       

Единен № на СИК 182600012 с. Недоклан -  НЧ „Съзнание”, ул. „България” № 4

Трите имена

Длъжност

ПП/КП

1

Георги Енчев Райков

Председател

Има такъв народ

2

Лазар Георгиев Друнчилов

Зам. председател

Продължаваме промяната

3

Фатме Мехмедова Мустафова

Секретар

ДПС

4

Любен Димитров Тодоров

Член

ГЕРБ-СДС

5

Галин Радев Тиханов

Член

БСП за България

6

Диян Вълчев Денев

Член

Демократична България-обединение

7

Цветалина Ясенова Янкова

Член

Възраждане

       
       

Единен № на СИК 182600013 с. Осенец - ОУ „д-р Петър Берон“, ул. „Стефан Радков” № 77

Трите имена

Длъжност

ПП/КП

1

Васил Иванов Василев

Председател

ГЕРБ-СДС

2

Петранка Гроздева Йорданова

Зам. председател

Има такъв народ

3

Пламена Цончева Станчева

Секретар

Продължаваме промяната

4

Павлина Тодорова Вангелова

Член

Продължаваме промяната

5

Гинка Неделчева Стоянова

Член

БСП за България

6

Светлан Цонев Иванов

Член

Демократична България-обединение

7

Бахрие Зюлкюфова Ибрахимова

Член

ДПС

8

Здравка Русева Обретенова

Член

ГЕРБ-СДС

9

Владимир Иванов Петков

Член

Възраждане

       
       

Единен № на СИК 182600014 с. Островче  - Зала в кметството, ул. „Георги Сава Раковски” № 4

Трите имена

Длъжност

ПП/КП

1

Нурай Исмаилов Нуриев

Председател

ДПС

2

Георги Стефанов Бонев

Зам. председател

Продължаваме промяната

3

Катя Иванова Лапатова

Секретар

ГЕРБ-СДС

4

Десислава Спаскова Харизанова

Член

Има такъв народ

5

Цена Коцева Трифонова

Член

БСП за България

6

Дарин Росенов Страхилов

Член

Демократична България-обединение

7

Венета Николаева Стоянова

Член

Възраждане

       
       

Единен № на СИК 182600015 с. Побит камък - НЧ „Самообразование 1894”, ул. „Трети март” № 60

Трите имена

Длъжност

ПП/КП

1

Иванка Тодорова Петкова

Председател

БСП за България

2

Лъчезар Първанов Лазаров

Зам. председател

Демократична България-обединение

3

Николета Цветанова Цонева

Секретар

Продължаваме промяната

4

Мирослава Иванова Петрова

Член

ГЕРБ-СДС

5

Айгюн Мехмедов Белберов

Член

ДПС

6

Ромина Иванилова Първанова

Член

Има такъв народ

7

Стефка Петрова Кръстева

Член

Възраждане

       
       

Единен № на СИК 182600016 с. Пороище - НЧ „Просвета”, ул. „Райна Княгиня” №18

Трите имена

Длъжност

ПП/КП

1

Венелин Пенев Петров

Председател

Продължаваме промяната

2

Стефан Колев Колев

Зам. председател

Има такъв народ

3

Ганка Цонева Пенева

Секретар

Демократична България-обединение

4

Диана Николова Тодорова

Член

ГЕРБ-СДС

5

Анелия Цанкова Джебарова

Член

БСП за България

6

Атилла Ибраим Ариф

Член

ДПС

7

Ивайло Евгениев Генов

Член

Възраждане

       
       

Единен № на СИК 172600017 с. Просторно -  Зала в кметството, ул. „Стара планина” № 1

Трите имена

Длъжност

ПП/КП

1

Христо Радев Христов

Председател

Продължаваме промяната

2

Ганка Енчева Иванова

Зам. председател

Демократична България-обединение

3

Василка Николова Калева

Секретар

ГЕРБ-СДС

4

Павлин Иванов Донев

Член

Има такъв народ

5

Антон Николаев Балтов

Член

БСП за България

6

Серхан Сабри Шукри

Член

ДПС

7

Дарин Илиянов Илиев

Член

Възраждане

       
       

Единен № на СИК 182600018 с. Радинград - НЧ „Наука 1929”, ул. „Бузлуджа” № 35

Трите имена

Длъжност

ПП/КП

1

Донка Филипова Ганчева

Председател

БСП за България

2

Виждан Ниязиева Мюзекярова

Зам. председател

ДПС

3

Иванка Дочева Дачева

Секретар

Има такъв народ

4

Костадинка Георгиева Москова

Член

Продължаваме промяната

5

Цветомир Йорданов Петков

Член

Демократична България-обединение

6

Айля Юмерова Кърджалиева

Член

ГЕРБ-СДС

7

Христо Иванов Христов

Член

Възраждане

       
       

Единен № на СИК 182600019 с. Раковски - ДГ № 2 „Пролет”, ул. „Първи май” № 13

Трите имена

Длъжност

ПП/КП

1

Юлиян Димитров Йорданов

Председател

ГЕРБ-СДС

2

Нергис Ердинч Скендер-Манав

Зам. председател

ДПС

3

Латинка Атанасова Драгоева-Бегова

Секретар

Продължаваме промяната

4

Марина Радева Андреева

Член

Продължаваме промяната

5

Иванка Йовчева Тодорова

Член

БСП за България

6

Маргарита Димитрова Стоянова

Член

Демократична България-обединение

7

Фатме Ибрахим Ахмед

Член

ГЕРБ-СДС

8

Николай Веселинов Велев

Член

Има такъв народ

9

Десислава Светлинова Дечева

Член

Възраждане

       
       

Единен № на СИК 182600020 с. Раковски - Клуб на пенсионера, ул. „Стара планина” № 4

Трите имена

Длъжност

ПП/КП

1

Елис Салиева Фейзиева

Председател

ДПС

2

Кръстьо Запринов Минеков

Зам. председател

Продължаваме промяната

3

Йонка Генова Тодорова

Секретар

ГЕРБ-СДС

4

Веселин Пенев Вълчев

Член

Продължаваме промяната

5

Донка Симеонова Иванова

Член

БСП за България

6

Христо Георгиев Цветков

Член

Демократична България-обединение

7

Йордан Стойчев Йорданов

Член

ГЕРБ-СДС

8

Божидар Иванов Русев

Член

Има такъв народ

9

Жулиета Георгиева Илиева

Член

Възраждане

       
       

Единен № на СИК 182600021 с. Раковски - ОУ „Г. С. Раковски”, ул. „ Георги Сава Раковски” № 69

Трите имена

Длъжност

ПП/КП

1

Серьожа Георгиев Серафимов

Председател

Демократична България-обединение

2

Налян Мехмедова Хасанова

Зам. председател

ДПС

3

Шехназ Мухаремова Мустафова

Секретар

Продължаваме промяната

4

Любка Василева Шишкова

Член

Продължаваме промяната

5

Пламен Цветанов Цветанов

Член

Продължаваме промяната

6

Семра Съдкъева Ибрямова

Член

БСП за България

7

Сейхан Юсуф Хасан

Член

ГЕРБ-СДС

8

Славена Ивайлова Георгиева

Член

Има такъв народ

9

Донка Стойкова Цонева

Член

Възраждане

       
       

Единен № на СИК 182600022 с. Стражец - ОУ „Елин Пелин”, ул. „Орел” № 9

Трите имена

Длъжност

ПП/КП

1

Ахмед Халим Ахмед

Председател

ДПС

2

Димитър Тодоров Маринов

Зам. председател

Продължаваме промяната

3

Самуил Данаилов Цонев

Секретар

Демократична България-обединение

4

Йовка Цветанова Енчева

Член

Продължаваме промяната

5

Петко Атанасов Пеловски

Член

Продължаваме промяната

6

Тодор Цонев Тодоров

Член

БСП за България

7

Айгюл Мехмедова Ахмедова

Член

ГЕРБ-СДС

8

Златка Делчева Йорданова

Член

Има такъв народ

9

Киранка Маркова Тодорова

Член

Възраждане

       
       

Единен № на СИК 182600023 с. Стражец - ДГ „Пролет”, ул. „Средец” № 13

Трите имена

Длъжност

ПП/КП

1

 Иваничка Енчева Гутева

Председател

Продължаваме промяната

2

Седа Бедри Идириз

Зам. председател

ДПС

3

Яница Петрова Стефанова

Секретар

Има такъв народ

4

Фанка Калушкова Стефанова

Член

Продължаваме промяната

5

Петър Емилов Янев

Член

Продължаваме промяната

6

Светлана Гошева Иванова

Член

БСП за България

7

Свилен Христов Милев

Член

Демократична България-обединение

8

Полина Христова Първанова

Член

ГЕРБ-СДС

9

Мердан Себайдинов Мустафов

Член

Възраждане

       
       

Единен № на СИК 182600024 с. Топчии - НЧ „Просвета 1895”, ул. „Добри Чинтулов” № 1

Трите имена

Длъжност

ПП/КП

1

Галина Димитрова Йорданова

Председател

Има такъв народ

2

Снежанка Николова Стойкова

Зам. председател

Продължаваме промяната

3

Росица Христова Маринова

Секретар

ГЕРБ-СДС

4

Гюнгюляр Салиева Белберова

Член

ДПС

5

Христина Христова Карастоянова

Член

БСП за България

6

Младен Минчев Мичев

Член

Демократична България-обединение

7

Йордан Райчев Йорданов

Член

Възраждане

       
       

Единен № на СИК 182600025 с. Ушинци - НЧ „Нов живот”, ул. „Бузлуджа” № 1

Трите имена

Длъжност

ПП/КП

1

Георги Иванов Василев

Председател

ГЕРБ-СДС

2

Мехмед Бейтулов Хасанов

Зам. председател

Продължаваме промяната

3

Цветалина Неделчева Димитрова

Секретар

Демократична България-обединение

4

Назмие Османова Шабанова

Член

ДПС

5

Иво Пенчев Иванов

Член

БСП за България

6

Нелко Минев Ботев

Член

Има такъв народ

7

Велик Георгиев Дунчев

Член

Възраждане

       
       

Единен № на СИК 182600026 с. Черковна - Клуб на пенсионера, ул. „Трети март” № 13А

Трите имена

Длъжност

ПП/КП

1

Никола Тодоров Тодоров

Председател

ГЕРБ-СДС

2

Николай Георгиев Кочанов

Зам. председател

Продължаваме промяната

3

Гинка Асенова Райкова

Секретар

Има такъв народ

4

Мустафа Мехмедов Белберов

Член

ДПС

5

Пенка Стефанова Петрова

Член

БСП за България

6

Бонка Неделчева Стойчева

Член

Демократична България-обединение

7

Марин Лъчезаров Радославов

Член

Възраждане

       
       

Единен № на СИК 182600027 с. Ясеновец - ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, ул. „Кирил и Методий” № 1

Трите имена

Длъжност

ПП/КП

1

Ерджан Басри Мустафа

Председател

ГЕРБ-СДС

2

Любомир Тодоров Тодоров

Зам. председател

Продължаваме промяната

3

Павлин Ненков Иванов

Секретар

Демократична България-обединение

4

Хараламби Димитров Хараланов

Член

Продължаваме промяната

5

Афизе Мехмедова Мехмедова

Член

БСП за България

6

Зафер Сали Нутфула

Член

ДПС

7

Бюлент Айдънов Мустафов

Член

ДПС

8

Стефан Здравков Кулов

Член

Има такъв народ

9

Георги Димов Локмаджиев

Член

Възраждане

       
       

Единен № на СИК 182600028 с. Ясеновец - ДГ № 2 „Дора Габе“, ул. „Недю Лицов” № 6

Трите имена

Длъжност

ПП/КП

1

Джелял Кемалов Мустафов

Председател

ДПС

2

Стайко Матеев Божаков

Зам. председател

Продължаваме промяната

3

Светлин Емилов Максимов

Секретар

ГЕРБ-СДС

4

Спаска Стоянова  Камбурова

Член

Продължаваме промяната

5

Снежана Ненкова Симеонова

Член

БСП за България

6

Месуд Хасан Максуд

Член

Демократична България-обединение

7

Мехмед Джеват Мустафа

Член

ГЕРБ-СДС

8

Еленка Ненчева Иванова

Член

Има такъв народ

9

Диян Йорданов Йорданов

Член

Възраждане

       
       

Единен № на СИК 182600029 с. Ясеновец -  ДГ № 2 „Дора Габе“ - филиал, ул. „Дунав” № 35

Трите имена

Длъжност

ПП/КП

1

Ергин Исмаилов Ахмедов

Председател

ГЕРБ-СДС

2

Нурай Идиризова Сакалова

Зам. председател

ДПС

3

Стоян Димитров Стоянов

Секретар

Продължаваме промяната

4

Таню Михов Дечев

Член

Продължаваме промяната

5

Евгения Младенова Бояджиева

Член

БСП за България

6

Севилджан Себин Басри

Член

Демократична България-обединение

7

Неджиля Самиева Чаушева

Член

ГЕРБ-СДС

8

Искрен Здравков Иванов

Член

Има такъв народ

9

Иваничка Димитрова Колева

Член

Възраждане

       
       

Единен № на СИК 182600030 гр. Разград - ПГИ „Робер Шуман” , ул. „Камчия” № 1

Трите имена

Длъжност

ПП/КП

1

Николай Атанасов Иванов

Председател

Възраждане

2

Робърт Матеев Янков

Зам. председател

Демократична България-обединение

3

Диана Анастасова Димитрова-Василева

Секретар

БСП за България

4

ТЕОДОРА  ГАЛИНОВА  ВАНГЕЛОВА

Член

Продължаваме промяната

5

Тодор Йорданов Алексиев

Член

Продължаваме промяната

6

Искра Стоянова Иванова

Член

Продължаваме промяната

7

Мирослав Атанасов Кръстев

Член

Има такъв народ

8

Мехрибан Хюсеин Мехмед

Член

ДПС

9

Йорданка Минкова Стоилова

Член

ГЕРБ-СДС

       
       

Единен № на СИК 182600031 гр. Разград - ПГИ „Робер Шуман” , ул. „Камчия” № 1

Трите имена

Длъжност

ПП/КП

1

Деяна Иванова Колева

Председател

Продължаваме промяната

2

Невяна Костадинова Пеева

Зам. председател

Възраждане

3

Меглена Петкова Митева

Секретар

ГЕРБ-СДС

4

Александър Филипов Филипов

Член

Продължаваме промяната

5

Теодора Веселинова Василева

Член

БСП за България

6

Цвятко Иванов Цветков

Член

Демократична България-обединение

7

Бедиха Шефкед Ахмед

Член

ДПС

8

Полина Иванова Иванова

Член

ГЕРБ-СДС

9

Румянка Недялкова Атанасова

Член

Има такъв народ

       
       

Единен № на СИК 182600032 гр. Разград - ОУ „Никола Икономов”, ул.„Вардар” № 9

Трите имена

Длъжност

ПП/КП

1

Севим Селяхидин Гафур

Председател

ДПС

2

Диана Енчева Георгиева

Зам. председател

ГЕРБ-СДС

3

Даниела Тодорова Неделчева

Секретар

Продължаваме промяната

4

Тодор Андреев Пичуров

Член

Продължаваме промяната

5

Диана Ангелова Петкова

Член

БСП за България

6

Силвия Димитрова Маринова

Член

Демократична България-обединение

7

Стефка Иванова Христозова

Член

ГЕРБ-СДС

8

Мартина Маринова Христова

Член

Има такъв народ

9

Петя Александрова Петрова

Член

Възраждане

       
       

Единен № на СИК 182600033 гр. Разград - ОУ „Никола Икономов”, ул.„Вардар” № 9

Трите имена

Длъжност

ПП/КП

1

Ани Драгомирова Ганева

Председател

Продължаваме промяната

2

Радослав Благомиров Тодоров

Зам. председател

Възраждане

3

Айше Ниази Челеби

Секретар

ДПС

4

Ваня Руменова Атанасова

Член

Продължаваме промяната

5

Недка Веселинова Дюлгерова

Член

БСП за България

6

Валентина Валентинова Диканарова

Член

Демократична България-обединение

7

Маринка Димитрова Белчева

Член

ГЕРБ-СДС

8

Даниела Стоянова Неофитова

Член

ГЕРБ-СДС

9

Илкнур Мехмед Иляз

Член

Има такъв народ

       
       

Единен № на СИК 182600034 гр. Разград - ОУ „Васил Левски”, бул. „Княз Борис” № 62

Трите имена

Длъжност

ПП/КП

1

Искра Живкова Стоянова

Председател

Продължаваме промяната

2

Пламенка Димитрова Тодорова

Зам. председател

ГЕРБ-СДС

3

Юркие Мустафа Мустафа

Секретар

ДПС

4

Пенка Киранова Николова

Член

Продължаваме промяната

5

Мирослав Василев Петров

Член

БСП за България

6

Ангел Ламбев Вачев

Член

Демократична България-обединение

7

Нели Илиева Илиева

Член

ГЕРБ-СДС

8

Борислав Павелов Гърков

Член

Има такъв народ

9

Станислава Тодорова Радева

Член

Възраждане

       
       

Единен № на СИК 182600035 гр. Разград - ОУ „Васил Левски”, бул. „Княз Борис” № 62

Трите имена

Длъжност

ПП/КП

1

Нина Стоянова Шишева

Председател

Продължаваме промяната

2

МАРИАНА  ДОНЧЕВА  БОГОСЛОВОВА

Зам. председател

ГЕРБ-СДС

3

Мариана Николаева Янкова

Секретар

Възраждане

4

Станислава Младенова Христова

Член

Продължаваме промяната

5

Веска Иванова Колева

Член

БСП за България

6

Татяна Кунчева Василева

Член

Демократична България-обединение

7

Алие Абтула Мустафа

Член

ДПС

8

Ивелина Цонева Василева

Член

ГЕРБ-СДС

9

Даяна Николова Николова

Член

Има такъв народ

       
       

Единен № на СИК 182600036 гр. Разград - ОУ „Васил Левски”, бул. „Княз Борис” № 62

Трите имена

Длъжност

ПП/КП

1

Невена Митева Йорданова

Председател

Демократична България-обединение

2

Васил Димитров Петров

Зам. председател

Продължаваме промяната

3

Теменуга Колева Иванова

Секретар

ГЕРБ-СДС

4

Александра Ганчева Стоянова

Член

Продължаваме промяната

5

Юлия Неделчева Дюлгерова

Член

БСП за България

6

Хатидже Ахмедова Хаккъ

Член

ДПС

7

Снежана Манолова Раданова

Член

ГЕРБ-СДС

8

Деянка Александрова Минева

Член

Има такъв народ

9

Татяна Димитрова Йованов

Член

Възраждане

       
       

Единен № на СИК 182600037 гр. Разград - ОУ „Васил Левски”, бул. „Княз Борис” № 62

Трите имена

Длъжност

ПП/КП

1

Тодор Димов Бакалов

Председател

Продължаваме промяната

2

Васил Денев Денев

Зам. председател

ГЕРБ-СДС

3

Елена Енева Дечкова

Секретар

БСП за България

4

Янко Михалов Николов

Член

Продължаваме промяната

5

Росица Лъчезарова Милева

Член

Демократична България-обединение

6

Хюсеин Реджебов Фаиков

Член

ДПС

7

Никола Петров Игнатов

Член

ГЕРБ-СДС

8

Николай Маринов Атанасов

Член

Има такъв народ

9

Петър Методиев Петров

Член

Възраждане

       
       

Единен № на СИК 182600038 гр. Разград - ОУ „Васил Левски”, бул. „Княз Борис” № 62

Трите имена

Длъжност

ПП/КП

1

Николай Стефанов Вътев

Председател

БСП за България

2

Светла Михайлова Петрова

Зам. председател

Възраждане

3

Даниела Свиленова Русева

Секретар

Продължаваме промяната

4

Петко Борисов Близнашки

Член

Продължаваме промяната

5

Албена Неделчева Цонева

Член

Демократична България-обединение

6

Къймет Бейти Кара

Член

ДПС

7

Росица Райкова Недева

Член

ГЕРБ-СДС

8

Георги Ангелов Ангелов

Член

ГЕРБ-СДС

9

Димитър Цонев Димитров

Член

Има такъв народ

       
       

Единен № на СИК 182600039 гр. Разград - ОУ „Отец Паисий”, ул.„Отец Паисий” № 6

Трите имена

Длъжност

ПП/КП

1

Оксана Йовчева Христова

Председател

ГЕРБ-СДС

2

Албена Стефанова Тодорова

Зам. председател

БСП за България

3

Йозлем Мохарем Ибрахим

Секретар

ДПС

4

Димитър Ивов Пенчев

Член

Продължаваме промяната

5

Теодора Цветомирова Цонева

Член

Продължаваме промяната

6

Милена Енчева Стоянова

Член

Демократична България-обединение

7

Маргарита Йорданова Георгиева

Член

ГЕРБ-СДС

8

Анелия Ивайлова Аврамова

Член

Има такъв народ

9

Пламен Стефанов Русев

Член

Възраждане

       
       

Единен № на СИК 182600040 гр. Разград - ОУ „Отец Паисий”, ул.„Отец Паисий” № 6

Трите имена

Длъжност

ПП/КП

1

Йоанна Георгиева Димитрова

Председател

Има такъв народ

2

Жана Георгиева Узунова

Зам. председател

ГЕРБ-СДС

3

Катя Георгиева Неделчева

Секретар

Продължаваме промяната

4

Гергана Колева Митева

Член

Продължаваме промяната

5

Даниела Данаилова Данаилова

Член

БСП за България

6

Дамяна Стоянова Терзиева

Член

Демократична България-обединение

7

Назике Басри Шефкъева

Член

ДПС

8

Габриела Върбанова Стефанова-Тодорова

Член

ГЕРБ-СДС

9

Драгомира Стоянова Димова

Член

Възраждане

       
       

Единен № на СИК 182600041 гр. Разград - ДГ № 11 „Детелина”, ул. „Абритус” № 21

Трите имена

Длъжност

ПП/КП

1

Даниела Стефанова Пенчева

Председател

БСП за България

2

Вайде Ибраимова Абдраимова

Зам. председател

ДПС

3

Инджихан Февзи Исмаил

Секретар

Продължаваме промяната

4

Радослав Пламенов Радев

Член

Продължаваме промяната

5

Людмил Недков Ценов

Член

Продължаваме промяната

6

Даниела Неделчева Куманова-Дилова

Член

Демократична България-обединение

7

Кремена Цонева Йорданова

Член

ГЕРБ-СДС

8

Красимира Иванова Христова

Член

Има такъв народ

9

Мергюл Кязимова Салиева

Член

Възраждане

       
       

Единен № на СИК 182600042 гр. Разград - ДГ № 11 „Детелина”, ул. „Абритус” № 21

Трите имена

Длъжност

ПП/КП

1

Иванка Раданова Маринова

Председател

Има такъв народ

2

Цветанка Богословова Маринова

Зам. председател

ГЕРБ-СДС

3

Стоянка Ангелова Николова

Секретар

БСП за България

4

Надежда Савова Згуровска

Член

Продължаваме промяната

5

Найден Петков Петков

Член

Продължаваме промяната

6

Виолета Александрова Гатева

Член

Демократична България-обединение

7

Азел Ибраим Абдураим

Член

ДПС

8

Иван Тодоров Иванов

Член

ГЕРБ-СДС

9

Атанаска Георгиева Иванова

Член

Възраждане

       
       

Единен № на СИК 182600043 гр. Разград - ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф”- стария МУЦ, ул. „Н. Й. Вапцаров” № 10

Трите имена

Длъжност

ПП/КП

1

Веска Минчева Николова

Председател

ГЕРБ-СДС

2

Даниела Стефанова Дочева

Зам. председател

БСП за България

3

Петя Александрова Петрова

Секретар

Продължаваме промяната

4

Владислава Иванова Петкова

Член

Продължаваме промяната

5

Петранка Василева Митева

Член

Демократична България-обединение

6

Сезджан Салим Ебазер

Член

ДПС

7

Светлана Станкова Георгиева

Член

ГЕРБ-СДС

8

Христиана Илкова Илиева

Член

Има такъв народ

9

Нели Петрова Гогушева

Член

Възраждане

       
       

Единен № на СИК 182600044 гр. Разград - ОУ „Н.Й.Вапцаров”, ул. „Н. Й. Вапцаров” № 10

Трите имена

Длъжност

ПП/КП

1

Илкнур Ридванова Юнузова

Председател

Възраждане

2

Стоянка Иванова Кирилова

Зам. председател

ГЕРБ-СДС

3

Десислава Николова Иванова

Секретар

Продължаваме промяната

4

Силвена Дякова Христова

Член

Продължаваме промяната

5

Наталия Любенова Стоянова

Член

БСП за България

6

Емилия Гошева Михайлова-Спасова

Член

Демократична България-обединение

7

Али Бекир Хюсеин

Член

ДПС

8

Павлин Александров Станчев

Член

ГЕРБ-СДС

9

Таня Цветанова Савова

Член

Има такъв народ

       
       

Единен № на СИК 182600045 гр. Разград - ДЯ „Звездици”, ул. „Цар Симеон” № 8

Трите имена

Длъжност

ПП/КП

1

Диана Димитрова Неделчева

Председател

БСП за България

2

Ваня Василева Денева

Зам. председател

ГЕРБ-СДС

3

Калин Анатолиев Кънев

Секретар

Продължаваме промяната

4

Неделчо Радоев Радев

Член

Продължаваме промяната

5

Виолина Здравкова Петкова

Член

Демократична България-обединение

6

Емел Ердинч Реджеб

Член

ДПС

7

Гинка Димова Маджарова

Член

ГЕРБ-СДС

8

Ванеса Даниелова Димитрова

Член

Има такъв народ

9

Нели Иванова Локмаджиева

Член

Възраждане

       
       

Единен № на СИК 182600046 гр. Разград - ДЯ „Звездици”, ул. „Цар Симеон” № 8

Трите имена

Длъжност

ПП/КП

1

Момчил Нешков Нешков

Председател

Продължаваме промяната

2

Мерлин Антонова Николаева

Зам. председател

ДПС

3

Милка Димитрова Кръстева

Секретар

ГЕРБ-СДС

4

Петър Димитров Петров

Член

Продължаваме промяната

5

Миглена Станчева Иванова

Член

БСП за България

6

Галя Алексиева Великова

Член

Демократична България-обединение

7

Велко Атанасов Димитров

Член

ГЕРБ-СДС

8

Хриска Тодорова Илиева

Член

Има такъв народ

9

Росица Драгойчева Йорданова

Член

Възраждане

       
       

Единен № на СИК 182600047 гр. Разград - ЦПЛР - ЦРД, ул. „Грънчарска” № 5

Трите имена

Длъжност

ПП/КП

1

Ценка Минчева Стефанова

Председател

Възраждане

2

Садифе Исметова Ахмед

Зам. председател

ГЕРБ-СДС

3

Ана Неделчева Атанасова

Секретар

Продължаваме промяната

4

Милко Асенов Асенов

Член

Продължаваме промяната

5

Десислава Тодорова Пеева

Член

БСП за България

6

Кремена Ненчева Станчева

Член

Демократична България-обединение

7

Джунейт Ремзиев Салиев

Член

ДПС

8

Анифе Велиева Алиева

Член

ГЕРБ-СДС

9

Гергана Илиева Корева

Член

Има такъв народ

       
       

Единен № на СИК 182600048 гр. Разград - ДГ № 12 „Зорница”, ул. „Марица” № 33

Трите имена

Длъжност

ПП/КП

1

Гануша Младенова Стоянова

Председател

БСП за България

2

Николай Петков Петков

Зам. председател

Продължаваме промяната

3

Нела Димитрова Кънева

Секретар

ГЕРБ-СДС

4

НИКОЛАЙ ИВАНОВ ВЕЛИНОВ

Член

Продължаваме промяната

5

Диана Александрова Божанова

Член

Демократична България-обединение

6

Айтен Исмаилова Чапкънова

Член

ДПС

7

Матьо Иванов Коцев

Член

ГЕРБ-СДС

8

Жана Станчева Костадинова

Член

Има такъв народ

9

Християн Тодоров Христов

Член

Възраждане

       
       

Единен № на СИК 182600049 гр. Разград - ЦПЛР-ЦУТНТ, ул. „Трапезица” № 1

Трите имена

Длъжност

ПП/КП

1

Ивелина Димитрова Христова

Председател

Възраждане

2

Росица Цончева Попова

Зам. председател

ГЕРБ-СДС

3

Ива Богомилова Гъркова

Секретар

Има такъв народ

4

Елица Евгениева Енчева

Член

Продължаваме промяната

5

Едже Адем Хюсеин

Член

Продължаваме промяната

6

Павлина Петрова Петрова

Член

БСП за България

7

Сребрина Димитрова Петкова

Член

Демократична България-обединение

8

Зайде Шюкрю Хасан

Член

ДПС

9

Марияна Атанасова Колева

Член

ГЕРБ-СДС

       
       

Единен № на СИК 182600050 гр. Разград - СУ „Христо Ботев”, ул.„Дъбрава” № 2

Трите имена

Длъжност

ПП/КП

1

Даниела Илиева Тиханова

Председател

БСП за България

2

Пламена Йорданова Златева

Зам. председател

Възраждане

3

Петранка Стоянова Христова

Секретар

ГЕРБ-СДС

4

Илияна Иванова Чавдарова

Член

Продължаваме промяната

5

Иванка Колюва Неделчева

Член

Продължаваме промяната

6

Стоянка Иванова Стайкова

Член

Демократична България-обединение

7

Себахте Кямил Шевкъ

Член

ДПС

8

Ивайло Димитров Иванов

Член

ГЕРБ-СДС

9

Радостина Славомирова Христова

Член

Има такъв народ

       
       

Единен № на СИК 182600051 гр. Разград СУ „Христо Ботев”, ул.„Дъбрава” № 2

Трите имена

Длъжност

ПП/КП

1

Петко Митев Пенков

Председател

Продължаваме промяната

2

Величка Лазарова Димитрова

Зам. председател

БСП за България

3

Николинка Минчева Иванова

Секретар

ГЕРБ-СДС

4

Атанаска Димитрова Димитрова

Член

Продължаваме промяната

5

Евгения Петева Петкова

Член

Демократична България-обединение

6

Айсел Нерми Билял

Член

ДПС

7

Анита Стойчева Димитрова

Член

ГЕРБ-СДС

8

Айсел Нерми Билял

Член

Има такъв народ

9

Ивелина Любомирова Ангелова

Член

Възраждане

       
       

Единен № на СИК 182600052 гр. Разград - СУ „Христо Ботев”, ул.„Дъбрава” № 2

Трите имена

Длъжност

ПП/КП

1

Цонка Йорданова Рашкова

Председател

ГЕРБ-СДС

2

Петя Николова Иванчева

Зам. председател

БСП за България

3

Свилен Христов Милев

Секретар

Продължаваме промяната

4

Сергей Юриев Чираков

Член

Продължаваме промяната

5

Веселина Йорданова Йорданова

Член

Демократична България-обединение

6

Кадрие Максудова Халилова

Член

ДПС

7

Петър Красимиров Петров

Член

ГЕРБ-СДС

8

Надя Йорданова Петрова

Член

Има такъв народ

9

Ваня Костадинова Костадинова

Член

Възраждане

       
       

Единен № на СИК 182600053 гр. Разград - ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф” - стария МУЦ, ул. „Н.Й.Вапцаров” № 10

Трите имена

Длъжност

ПП/КП

1

Росица Цончева Попова

Председател

Продължаваме промяната

2

Пролетеса Иванова Дончева

Зам. председател

БСП за България

3

Севим Ислямова Куванова

Секретар

ДПС

4

Мюшюде Ибрямова Мустафова

Член

Продължаваме промяната

5

Милен Петров Арабаджиев

Член

Демократична България-обединение

6

Татяна Господинова Москова

Член

ГЕРБ-СДС

7

Диана Здравкова Станчева

Член

ГЕРБ-СДС

8

Петър Колев Петров

Член

Има такъв народ

9

Ирена Димитрова Георгиева

Член

Възраждане

       
       

Единен № на СИК 182600054 гр. Разград - ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф” - стария МУЦ, ул. „Н.Й.Вапцаров” № 10

Трите имена

Длъжност

ПП/КП

1

Илиана Христова Тоцева

Председател

ГЕРБ-СДС

2

Джунейт Ергюн Дервиш

Зам. председател

ДПС

3

Ралица Асенова Радилева

Секретар

БСП за България

4

Мустафа Османов Мустафов

Член

Продължаваме промяната

5

Лидия Стефанова Гъркова

Член

Продължаваме промяната

6

Людмила Живкова Желязкова

Член

Демократична България-обединение

7

Ана Илиева Захаринова-Станчева

Член

ГЕРБ-СДС

8

Пламен Йорданов Петков

Член

Има такъв народ

9

Фанка Калушкова Стефанова

Член

Възраждане

       
       

Единен № на СИК 182600055 гр. Разград - ОУ „Н.Й.Вапцаров”, ул.„Н.Й.Вапцаров” № 10

Трите имена

Длъжност

ПП/КП

1

Мария Лазарова Петрова

Председател

ГЕРБ-СДС

2

Велислава Николаева Бобева

Зам. председател

БСП за България

3

Росица Лъчезарова Милева

Секретар

Продължаваме промяната

4

Антоанета Йорданова Недкова

Член

Продължаваме промяната

5

Мариета Станимирова Недялкова

Член

Демократична България-обединение

6

Зейнеб Ерджан Ебазер

Член

ДПС

7

Иван Василев Панков

Член

ГЕРБ-СДС

8

Магдалена Михайлова Огнянова

Член

Има такъв народ

9

Димитър Любомиров Янакиев

Член

Възраждане

       
       

Единен № на СИК 182600056 гр. Разград - ДГ № 8 „Райна Княгиня”, бул. „Южен булевард”   №48Б

Трите имена

Длъжност

ПП/КП

1

Росина Валентинова Великова

Председател

Продължаваме промяната

2

Диана Пенева Славова

Зам. председател

ГЕРБ-СДС

3

Джемиле Мехмедова Махмудова-Шериф

Секретар

ДПС

4

Зекерие Рейхан Реджеб

Член

Продължаваме промяната

5

Христо Петров Червенски

Член

БСП за България

6

Росица Атанасова Мотева

Член

Демократична България-обединение

7

Герасим Тодоров Стоянов

Член

ГЕРБ-СДС

8

Йозлям Метин Насуф

Член

Има такъв народ

9

Евгени Ивайлов Генов

Член

Възраждане

       
       

Единен № на СИК 182600057 гр. Разград - ДГ № 8 „Райна Княгиня”, бул. „Южен булевард”   №48Б

Трите имена

Длъжност

ПП/КП

1

Радосвета Петкова Иванова

Председател

ГЕРБ-СДС

2

Насуф Хюсеин Насуф

Зам. председател

Има такъв народ

3

Семра Фуат Али

Секретар

Продължаваме промяната

4

Красимир Радославов Кутев

Член

Продължаваме промяната

5

Росица Любенова Йорданова

Член

БСП за България

6

Георги Симеонов Мотев

Член

Демократична България-обединение

7

Пакизе Етем Туран

Член

ДПС

8

Мартина Тинкова Гецова

Член

ГЕРБ-СДС

9

Ралица Николова Иванова

Член

Възраждане

       
       

Единен № на СИК 182600058 гр. Разград - ОУ „И. С. Тургенев”,  ж.к. „Орел”

Трите имена

Длъжност

ПП/КП

1

Лидия Младенова Станчева

Председател

Демократична България-обединение

2

Сузана Асенова Алекова

Зам. председател

ДПС

3

Зорница Евгениева Якимова

Секретар

ГЕРБ-СДС

4

Георги Веселинов Георгиев

Член

Продължаваме промяната

5

Симеон Иванов Пенчев

Член

Продължаваме промяната

6

Лилия Николаева Колева

Член

БСП за България

7

Стоянка Станчева Пантева

Член

ГЕРБ-СДС

8

Даниела Петрова Стоянова

Член

Има такъв народ

9

Искра Николаева Иванова

Член

Възраждане

       
       

Единен № на СИК 182600059 гр. Разград - ОУ „И. С. Тургенев”,  ж.к. „Орел”

Трите имена

Длъжност

ПП/КП

1

Даниела Неделчева Пенева

Председател

Продължаваме промяната

2

Събина Бонева Димитрова

Зам. председател

ГЕРБ-СДС

3

Павлина Цанкова Атанасова

Секретар

БСП за България

4

Минка Иванова Колева

Член

Демократична България-обединение

5

Калиптен Кенанова Исмаил

Член

ДПС

6

Мейда Илджанова Фикриева

Член

ДПС

7

Пенка Димитрова Парашкевова

Член

ГЕРБ-СДС

8

Румяна Трайчева Иванова

Член

Има такъв народ

9

Радостин Денчев Цонев

Член

Възраждане

       
       

Единен № на СИК 182600060 гр. Разград - ОУ „И. С. Тургенев”,  ж.к. „Орел”

Трите имена

Длъжност

ПП/КП

1

Софка Василева Лалова

Председател

ГЕРБ-СДС

2

Красимир Георгиев Василев

Зам. председател

Продължаваме промяната

3

Кадрие Исмаилова Мустафова

Секретар

ДПС

4

Пиринка Методиева Вутева

Член

Продължаваме промяната

5

Ива Стоянова Петрова

Член

БСП за България

6

Атанас Симеонов Желязков

Член

Демократична България-обединение

7

Стоянка Иванова Минкова

Член

Има такъв народ

8

Севдалина Борисова Стефанова

Член

ГЕРБ-СДС

9

Иван Весков Чинков

Член

Възраждане

       
       

Единен № на СИК 182600061 гр. Разград - ДЯ „Слънчево детство”, ж.к. „Орел”

Трите имена

Длъжност

ПП/КП

1

Невин Федаилова Тусчу

Председател

ДПС

2

Мустафа Ибрахим Горелски

Зам. председател

Продължаваме промяната

3

Таня Асенова Манолова

Секретар

ГЕРБ-СДС

4

Стефан Николов Стефанов

Член

Продължаваме промяната

5

Светлина Савова Ганева

Член

БСП за България

6

Габриела Радостинова Иванова

Член

Демократична България-обединение

7

Светлана Коцева Коцева

Член

ГЕРБ-СДС

8

Бюшра Ердинч Иляз

Член

Има такъв народ

9

Анета Велчева Тодорова

Член

Възраждане

       
       

Единен № на СИК 182600062 гр. Разград - ОУ „И. С. Тургенев”,  ж.к. „Орел”

Трите имена

Длъжност

ПП/КП

1

Калина Маринова Йорданова

Председател

ГЕРБ-СДС

2

Стефан Христов  Минчевски

Зам. председател

Продължаваме промяната

3

Фирдес Шюкрю Ефраим

Секретар

ДПС

4

Николай Павлинов Петров

Член

Продължаваме промяната

5

Себат Басри Тусчу

Член

БСП за България

6

Христо Георгиев Георгиев

Член

Демократична България-обединение

7

Йордан Руменов Йорданов

Член

ГЕРБ-СДС

8

Женя Пламенова Иванова

Член

Има такъв народ

9

Теодора Петрова Димитрова

Член

Възраждане

       
       

Единен № на СИК 182600063 гр. Разград - ОУ „И. С. Тургенев”,  ж.к. „Орел”

Трите имена

Длъжност

ПП/КП

1

Албена Николаева Йорданова

Председател

Продължаваме промяната

2

Росица Цонева Йорданова

Зам. председател

ГЕРБ-СДС

3

Искра Йорданова Иванова

Секретар

БСП за България

4

Светлана Николаева Маринова

Член

Продължаваме промяната

5

Павлина Великова Петрова

Член

Демократична България-обединение

6

Нехиде Ебазер Вели

Член

ДПС

7

Алипи Ташинов Алеков

Член

ДПС

8

Бейсин Исмаил Ахмед

Член

Има такъв народ

9

Тодорка Георгиева Захариева

Член

Възраждане

       
       

Единен № на СИК 182600064 гр. Разград - ДЯ „Слънчево детство”, ж.к. „Орел”

Трите имена

Длъжност

ПП/КП

1

Младенка Василева Ботева

Председател

ГЕРБ-СДС

2

Емил Стоилов Енчев

Зам. председател

Възраждане

3

Севдагюл Шабан Садък

Секретар

БСП за България

4

Наталия Веселинова Гигова

Член

Продължаваме промяната

5

Александър Василев Ладжов

Член

Продължаваме промяната

6

Калина Георгиева Начева

Член

Демократична България-обединение

7

Фатме Айдънова Хамди

Член

ДПС

8

Кичка Димитрова Ангелова

Член

ГЕРБ-СДС

9

Галина Иванова Кирева

Член

Има такъв народ

       
       

Единен № на СИК 182600065 гр. Разград - ДЯ „Слънчево детство”, ж.к. „Орел”

Трите имена

Длъжност

ПП/КП

1

Асен Иванов Асенов

Председател

Продължаваме промяната

2

Янислава Йорданова Янкова

Зам. председател

Демократична България-обединение

3

Невбер Али Али

Секретар

ГЕРБ-СДС

4

Байрям Реджепов Ходжев

Член

Продължаваме промяната

5

Галина Минчева Неделчева

Член

БСП за България

6

Седа Седатова Бейрамова

Член

ДПС

7

Димана Захариева Йорданова

Член

ГЕРБ-СДС

8

Джемиле Бейханова Исмаил

Член

Има такъв народ

9

Стоянка Георгиева Великова

Член

Възраждане

       
       

Единен № на СИК 182600066 гр. Разград - ж. п. гара Разград – клуб

Трите имена

Длъжност

ПП/КП

1

Галина Минева Атанасова

Председател

Продължаваме промяната

2

Лъчезар Андреев Лазаров

Зам. председател

БСП за България

3

Невен Петров Станчев

Секретар

Има такъв народ

4

Йордан Иванов Златев

Член

Демократична България-обединение

5

Гюлюмсер Невзатова Осман

Член

ДПС

6

Ренгинар Кямил Ахмедова

Член

ГЕРБ-СДС

7

Радостин Теодоров Тицов

Член

Възраждане

       
       

Единен № на СИК 182600067 гр. Разград - Дом за стари хора, ул.„Хаджи Димитър” № 30

Трите имена

Длъжност

ПП/КП

1

Даринка Белчева Ангелова

Председател

ГЕРБ-СДС

2

Наталия Денева Георгиева

Зам. председател

БСП за България

3

Пламен Петров Аврамов

Секретар

Продължаваме промяната

4

Христина Илиева Игнатова

Член

Демократична България-обединение

5

Нигяр Ержанова Махмуд

Член

ДПС

6

Илияна Тодорова Генова

Член

Има такъв народ

7

Илиан Георгиев Иванов

Член

Възраждане

       
       

Единен № на СИК 182600068 гр. Разград - Дом за пълнолетни лица с деменция, ул. „Хаджи Димитър” № 17

Трите имена

Длъжност

ПП/КП

1

Кремена Миланова Кочанова

Председател

Продължаваме промяната

2

Маргарита Пенева Белчева

Зам. председател

Има такъв народ

3

Нермин Хайрединова Феимова

Секретар

БСП за България

4

Хюсню Ахмед Хюсеин

Член

Демократична България-обединение

5

Невбер Ахмедова Мустафова

Член

ДПС

6

Надежда Пеева Донева

Член

ГЕРБ-СДС

7

Бългорослава Софиева Николова

Член

Възраждане

2.Издава удостоверения на назначените членовете на СИК на територията на община Разград.

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Хубан Евгениев Соколов

Секретар: Нергин Хюсеинов Хамдиев

* Публикувано на 05.09.2022 в 18:49 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 191-НС / 03.10.2022

  относно: Обявяване на резултатите от гласуването в 18-ти МИР Разградски

 • № 190-НС / 02.10.2022

  относно: Жалба с вх. № 368/02.10.2022 г. от коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНА“, касаеща нарушение в изборния ден, постъпила в 15.36 ч.

 • № 189-НС / 02.10.2022

  относно: Жалба с вх. № 372/02.10.2022 г. от ПП „ГЕРБ“, касаеща констатирано нарушение по смисъла на ИК, постъпила в 18:20 ч.

всички решения