Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 72-НС
Разград, 13.09.2022

ОТНОСНО: Промени в състава на секционни избирателни комисии на територията на Осемнадесети изборен район – Разградски от квотата на Коалиция „БСП за България“, при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

Постъпили са заявления от Коалиция “БСП за България“, с вх. № № 65/05.09.2022 г. 72/07.09.2022 г. и 95/13.09.2022г., с които са направени предложения за изменения в съставите на секционни избирателни комисии на територията на Осемнадесети изборен район – Разградски. 

РИК – Разград не разполага с оперативна самостоятелност по преценка на така отправените предложения, поради което същите следва да бъдат приети.

На основание чл.72, ал.1, т.1 и т.4 от ИК и заявления с вх. № № 65/05.09.2022 г., 72/07.09.2022 г. и 95/13.09.2022г. от Коалиция „БСП за България“, РИК-Разград

РЕШИ:

1.ОСВОБОЖДАВА членове на секционни избирателни комисии и НАЗНАЧАВА нови на територията на Осемнадесети изборен район – Разградски, в съответствие с представените заявления от Коалиция “БСП за България“, както следва:

  1.1. Включва в списъка на резервните членове лицето – Иванка Цонева Неделчева.

  1.2. В СИК № 181700015, с. Студенец, община Лозница освобождава Марийка Енчева Петрова и назначава Петър Спасов Петров на длъжността „член“.

  1.3. В СИК № 182600038, гр. Разград освобождава Николай Стефанов Вътев и назначава Павлина Тодорова Николаева на длъжността „председател“.

  1.4. В СИК № 182600013, с. Осенец, община Разград освобождава Гинка Неделчева Стоянова и назначава Иванка Цонева Неделчева на длъжността „член“.

2.АНУЛИРА удостоверенията на освободените членове и ИЗДАВА нови на новоназначените такива.

 

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Хубан Евгениев Соколов

Зам. председател: Жоро Михайлов Чобанов

* Публикувано на 13.09.2022 в 18:50 часа

Календар

Решения

  • № 131-НС / 28.09.2022

    относно: Назначаване на състава на СИК № 181400039, „МБАЛ – Исперих“ ЕООД, гр. Исперих, в изборите за народни представители на 02 октомври 2022

  • № 130-НС / 28.09.2022

    относно: Назначаване на състава на СИК № 182600072, МБАЛ „Св. Иван Рилски“ АД, гр. Разград, в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 129-НС / 28.09.2022

    относно: Привличане на специалисти – технически сътрудници към РИК - Разград.

всички решения