Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 73-НС
Разград, 13.09.2022

ОТНОСНО: Промени в състав на секционна избирателна комисия на територията на Осемнадесети изборен район – Разградски от квотата на Коалиция „Продължаваме промяната“, при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

Постъпило е заявление от Коалиция “Продължаваме промяната“, с вх. № 82/09.09.2022 г., с което е направено предложение за изменение в състава на секционна избирателна комисия на територията на Осемнадесети изборен район – Разградски. 

РИК – Разград не разполага с оперативна самостоятелност по преценка на така отправеното предложение, поради което същото следва да бъде прието.

На основание чл.72, ал.1, т.1 и т.4 от ИК и заявление с вх. № 82/09.09.2022 г. от Коалиция “Продължаваме промяната“, РИК-Разград

РЕШИ:

1.ОСВОБОЖДАВА член на секционна избирателна комисия и НАЗНАЧАВА нов на територията на Осемнадесети изборен район – Разградски, в съответствие с представеното заявление от Коалиция “Продължаваме промяната“, както следва:

  1.1. Включва в списъка на резервните членове лицето – Габриела Деянова Вангелова.

  1.2. В СИК № 182600013, с. Осенец, община Разград освобождава Павлина Тодорова Вангелова и назначава Габриела Деянова Вангелова на длъжността „член“.

2.АНУЛИРА удостоверението на освободения член и ИЗДАВА ново на новоназначения такъв.

 

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Хубан Евгениев Соколов

Зам. председател: Жоро Михайлов Чобанов

* Публикувано на 13.09.2022 в 18:51 часа

Календар

Решения

  • № 131-НС / 28.09.2022

    относно: Назначаване на състава на СИК № 181400039, „МБАЛ – Исперих“ ЕООД, гр. Исперих, в изборите за народни представители на 02 октомври 2022

  • № 130-НС / 28.09.2022

    относно: Назначаване на състава на СИК № 182600072, МБАЛ „Св. Иван Рилски“ АД, гр. Разград, в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 129-НС / 28.09.2022

    относно: Привличане на специалисти – технически сътрудници към РИК - Разград.

всички решения