Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 74-НС
Разград, 13.09.2022

ОТНОСНО: Промени в състав на секционна избирателна комисия на територията на Осемнадесети изборен район – Разградски от квотата на Политическа партия “Има такъв народ“, при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

Постъпило е заявление от Политическа партия “Има такъв народ“, с вх. № 97/13.09.2022 г., с което е направено предложение за допълване списъка с резервните членове и изменение в състава на секционни избирателни комисии на територията на Осемнадесети изборен район – Разградски. 

РИК – Разград не разполага с оперативна самостоятелност по преценка на така отправеното предложение, поради което същото следва да бъде прието.

На основание чл.72, ал.1, т.1 и т.4 от ИК и заявление с вх. № 97/13.09.2022 г. от Политическа партия “Има такъв народ“, РИК-Разград

РЕШИ:

1.ОСВОБОЖДАВА член на секционна избирателна комисия и НАЗНАЧАВА нов на територията на Осемнадесети изборен район – Разградски, в съответствие с представеното заявление от Политическа партия “Има такъв народ“, както следва:

  1.1. Включва в списъка на резервните членове лицата – Пламен Енчев Петков и Росица Николова Венкова.

  1.2. В СИК № 182600029, с. Ясеновец, община Разград освобождава Искрен Здравков Иванов и назначава Пламен Енчев Петков на длъжността „член“.

  1.3 В СИК № 182600051, гр. Разград., община Разград освобождава Айсел Нерми Билял и назначава Росица Николова Венкова на длъжността „член“.

2.АНУЛИРА удостоверението на освободените членове и ИЗДАВА нови на новоназначените такива.

 

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Хубан Евгениев Соколов

Зам. председател: Жоро Михайлов Чобанов

* Публикувано на 13.09.2022 в 18:52 часа

Календар

Решения

  • № 131-НС / 28.09.2022

    относно: Назначаване на състава на СИК № 181400039, „МБАЛ – Исперих“ ЕООД, гр. Исперих, в изборите за народни представители на 02 октомври 2022

  • № 130-НС / 28.09.2022

    относно: Назначаване на състава на СИК № 182600072, МБАЛ „Св. Иван Рилски“ АД, гр. Разград, в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 129-НС / 28.09.2022

    относно: Привличане на специалисти – технически сътрудници към РИК - Разград.

всички решения