Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 75-НС
Разград, 13.09.2022

ОТНОСНО: Разглеждане на жалба от ПП „ГЕРБ“ относно нарушение на ИК по време на предизборната кампания

Постъпила е жалба с вх. № 96/13.09.2022 г., заведена в Регистъра на жалбите и сигналите подадени до РИК – Разград, депозирана от ПП „ГЕРБ“ в 15:12 часа.

В жалбата се твърди, че в средствата за масово осведомяване (електронен сайт 24/7 от 09.09.2022 г. и вестник „Екип 7“ от 12.09.2022 г.) в предизборната хроника е публикувана информация, че на 08.09.2022 г. Председателят на Коалиция „БСП за България“ – Корнелия Нинова, както и водачите на кандидатски листи на Коалицията в Русе, Шумен, Варна, Търговище и Разград са провели предизборна среща на територията на Бизнес зона „Перистър“ в гр. Разград, като са се срещали както с инвеститор, така и с ръководството на зоната. На публикуваните снимки ясно се вижда, че мероприятието е в административната сграда на бизнес зоната, т.е. на територията на общинското предприятие. Сочи се, че съгласно чл. 182, ал. 1 от ИК, не се допуска предизборна агитация в държавни и общински учреждения, институции, държавни и общински предприятия и в търговски дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала. Молят след запознаване и обсъждане на фактите и обстоятелствата, комисията да се произнесе, съгласно дадените й законови правомощия, включително за реализиране на съответната административнонаказателна отговорност.

Комисията извърши служебна проверка, като се запозна с публикуваните статии в електронната медия „Разград 24/7“ и вестник „Екип 7“. И двете статии касаят посещението на лидера на БСП в Бизнес зона „Перистър“ и срещите й с представители на местна фирма, ръководството на Община Разград и на общинското предприятие.

Съгласно § 1, т. 17 от Допълнителните разпоредби на ИК, "предизборна агитация" е призив за подкрепа или за неподкрепа на кандидат, партия, коалиция или инициативен комитет при участие в избори. Наименованието и символите на партия и коалиция, поставени върху предмети, в които не се съдържа призив за подкрепа, не се смятат за агитация по смисъла на кодекса. В публикуваните две статии не се съдържа информация и призив за подкрепа на кандидат, партия или коалиция при участие в изборите.

С оглед гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 20 от ИК, РИК-Разград

РЕШИ:

ОСТАВЯ жалба с вх. № 96/13.09.2022 г., заведена в Регистъра на жалбите и сигналите подадени до РИК – Разград, в 15:12 часа от ПП „ГЕРБ“, без УВАЖАЕНИЕ, като НЕОСНОВАТЕЛНА.

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Хубан Евгениев Соколов

Зам. председател: Жоро Михайлов Чобанов

* Публикувано на 13.09.2022 в 19:40 часа

Календар

Решения

  • № 131-НС / 28.09.2022

    относно: Назначаване на състава на СИК № 181400039, „МБАЛ – Исперих“ ЕООД, гр. Исперих, в изборите за народни представители на 02 октомври 2022

  • № 130-НС / 28.09.2022

    относно: Назначаване на състава на СИК № 182600072, МБАЛ „Св. Иван Рилски“ АД, гр. Разград, в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 129-НС / 28.09.2022

    относно: Привличане на специалисти – технически сътрудници към РИК - Разград.

всички решения