Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 08-НС
Разград, 13.08.2022

ОТНОСНО: Утвърждаване на образец на Опис за предаване от РИК-Разград на териториално звено на Главна дирекция на „ГРАО“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Списъка на избирателите, подкрепящи регистрацията на независим кандидат за участие в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

В правомощията на районна избирателна комисия са действията по регистрирането на инициативните комитети за участие в изборите.

Със свое Решение № 1209-НС от 04 август 2022 г., ЦИК е определила реда за проверка на списъците с избиратели, подкрепящи участието на независимите кандидати в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г., съгласно който ред районната избирателна комисия следва да предаде на  териториалното звено на Главна дирекция на „ГРАО“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството по опис приетия от нея списък на избирателите по чл.257, ал.2 от ИК. Реквизитите на Описът са определени в т.11.1 от горецитираното решение на ЦИК.

Във връзка с изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.1 от ИК и т.11.1. от Решение № 1209-НС от 04 август 2022 г. на ЦИК, РИК-Разград,

 РЕШИ:

Утвърждава образец на Опис за предаване от РИК-Разград на териториалното звено на Главна дирекция на  „ГРАО“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройство списъка на избирателите, подкрепящи регистрацията на независим кандидат за участие в изборите за народни представители за Народно събрание на 02 октомври 2022 г. – Приложение към настоящото Решение.

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Хубан Евгениев Соколов

Секретар: Нергин Хюсеинов Хамдиев

* Публикувано на 13.08.2022 в 15:45 часа

Календар

Решения

  • № 115-НС / 23.09.2022

    относно: Формиране и утвърждаване единния номер на образуваната СИК на територията на „МБАЛ-Исперих“ гр. Разград.

  • № 114-НС / 23.09.2022

    относно: Сигнал с вх. № 165/23.09.2022г. от Коалиция „БСП за България“, постъпил в 09:29 часа

  • № 113-НС / 23.09.2022

    относно: Сигнал с вх. № 164/23.09.2022г. от Коалиция „БСП за България“, постъпил в 09:29 часа

всички решения