Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 84-НС
Разград, 16.09.2022

ОТНОСНО: Промени в състави на секционни избирателни комисии на територията на Осемнадесети изборен район – Разградски от квотата на Коалиция „ГЕРБ - СДС“, при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

Постъпило е заявление от Коалиция “ГЕРБ - СДС“, с вх. № 112/16.09.2022 г., с което са направени предложения за изменения в съставите на секционни избирателни комисии на територията на Осемнадесети изборен район – Разградски. 

РИК – Разград не разполага с оперативна самостоятелност по преценка на така отправените предложения, поради което същите следва да бъдат приети.

На основание чл.72, ал.1, т.1 и т.4 от ИК и заявление с вх. № 112/16.09.2022 г. от Коалиция „ГЕРБ - СДС“, РИК-Разград

РЕШИ:

1.ОСВОБОЖДАВА членове на секционни избирателни комисии и НАЗНАЧАВА нови на територията на Осемнадесети изборен район – Разградски, в съответствие с представеното заявление от Коалиция “ГЕРБ - СДС“, както следва:

  1.1. Включва в списъка на резервните членове лицата – Джахиде Фикрет Мустафа и Бонка Петкова Стрезова.

  1.2. В СИК № 181100004, с. Веселец, община Завет освобождава Нейзен Рейхан Реджеб и назначава Джахиде Фикрет Мустафа на длъжността „член“.

  1.3. В СИК № 181100010, с. Острово, община Завет освобождава Пенка Кунчева Георгиева и назначава Мирослава Иванова Христова на длъжността „секретар“.

  1.4. В СИК № 181100013, с. Прелез, община Завет освобождава Мирослава Иванова Христова и назначава Пенка Кунчева Георгиева на длъжността „член“.

  1.5. В СИК № 181100013, с. Прелез, община Завет освобождава Сейнур Бейти Керим и назначава Бонка Петкова Стрезова на длъжността „член“.

2.АНУЛИРА удостоверенията на освободените членове и ИЗДАВА нови на новоназначените такива.

 

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Хубан Евгениев Соколов

Секретар: Нергин Хюсеинов Хамдиев

* Публикувано на 16.09.2022 в 20:25 часа

Календар

Решения

  • № 131-НС / 28.09.2022

    относно: Назначаване на състава на СИК № 181400039, „МБАЛ – Исперих“ ЕООД, гр. Исперих, в изборите за народни представители на 02 октомври 2022

  • № 130-НС / 28.09.2022

    относно: Назначаване на състава на СИК № 182600072, МБАЛ „Св. Иван Рилски“ АД, гр. Разград, в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 129-НС / 28.09.2022

    относно: Привличане на специалисти – технически сътрудници към РИК - Разград.

всички решения