Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 85-НС
Разград, 16.09.2022

ОТНОСНО: Формиране и утвърждаване единните номера на образуваните подвижни избирателни секции на територията на община Исперих

Постъпила е Заповед № 642/16.09.2022 г. на Кмета на Община Исперих, заведена с придружително писмо под вх. № 109/16.09.2022 г. при РИК – Разград, с която е образувал 2 (два) броя избирателни секции за гласуване на избиратели с трайни увреждания с подвижна избирателна кутия на територията на община Исперих за произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г., като със същата е утвърдил номерацията и адреса им.

В правомощията на районната избирателна комисия е да формира и утвърди единните номера на избирателните секции в изборния район, съгласно чл. 72, ал. 1, т. 6 от ИК.

Във връзка с горното и на основание чл.72, ал.1, т.1 и т.6 от ИК и Заповед № 642/16.09.2022 г. на кмета на Община Исперих, РИК-Разград

РЕШИ:

ФОРМИРА и УТВЪРЖДАВА единните номера на образуваните подвижни избирателни секции за гласуване на избиратели с трайни увреждания с подвижна избирателна кутия на територията на община Исперих в изборите за народни представители на 2 октомври 2022г., както следва:

Населено място

Адрес

181400037

гр. Исперих

гр. Исперих, ул.“Васил Левски“ № 70 /сградата на общинска администрация/

181400038

с.Лъвино

с. Лъвино, ул.“Шести септември“ № 14 - Кметство

 

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Хубан Евгениев Соколов

Секретар: Нергин Хюсеинов Хамдиев

* Публикувано на 16.09.2022 в 20:26 часа

Календар

Решения

  • № 191-НС / 03.10.2022

    относно: Обявяване на резултатите от гласуването в 18-ти МИР Разградски

  • № 190-НС / 02.10.2022

    относно: Жалба с вх. № 368/02.10.2022 г. от коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНА“, касаеща нарушение в изборния ден, постъпила в 15.36 ч.

  • № 189-НС / 02.10.2022

    относно: Жалба с вх. № 372/02.10.2022 г. от ПП „ГЕРБ“, касаеща констатирано нарушение по смисъла на ИК, постъпила в 18:20 ч.

всички решения