Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 86-НС
Разград, 16.09.2022

ОТНОСНО: Формиране и утвърждаване единните номера на образуваните подвижни избирателни секции на територията на община Цар Калоян

Постъпила е Заповед № 642/16.09.2022 г. на Кмета на Община Цар Калоян, заведена с придружително писмо под вх. № 109/16.09.2022 г. при РИК – Разград, с която е образувал 2 (два) броя избирателни секции за гласуване на избиратели с трайни увреждания с подвижна избирателна кутия на територията на община Цар Калоян за произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г., като със същата е утвърдил номерацията и адреса им.

В правомощията на районната избирателна комисия е да формира и утвърди единните номера на избирателните секции в изборния район, съгласно чл. 72, ал. 1, т. 6 от ИК.

Във връзка с горното и на основание чл.72, ал.1, т.1 и т.6 от ИК и Заповед № 229/16.09.2022 г. на кмета на Община Цар Калоян, РИК-Разград

РЕШИ:

ФОРМИРА и УТВЪРЖДАВА единните номера на образуваните подвижни избирателни секции за гласуване на избиратели с трайни увреждания с подвижна избирателна кутия на територията на община Цар Калоян в изборите за народни представители на 2 октомври 2022г., както следва:

Населено място

Адрес

183600010

гр. Цар Калоян, ул. „Освобождение“, СУ „Христо Ботев“

Територията на гр. Цар Калоян и кметство Костанденец

183600011

с. Езерче, ул. „Д. Дебелянов“ № 1, ОУ „Св. Паисий Хилендарски“

Територията на кметство Езерче

 

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Хубан Евгениев Соколов

Секретар: Нергин Хюсеинов Хамдиев

* Публикувано на 16.09.2022 в 20:27 часа

Календар

Решения

  • № 131-НС / 28.09.2022

    относно: Назначаване на състава на СИК № 181400039, „МБАЛ – Исперих“ ЕООД, гр. Исперих, в изборите за народни представители на 02 октомври 2022

  • № 130-НС / 28.09.2022

    относно: Назначаване на състава на СИК № 182600072, МБАЛ „Св. Иван Рилски“ АД, гр. Разград, в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 129-НС / 28.09.2022

    относно: Привличане на специалисти – технически сътрудници към РИК - Разград.

всички решения