Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 87-НС
Разград, 16.09.2022

ОТНОСНО: Формиране и утвърждаване единните номера на образуваните подвижни избирателни секции на територията на община Кубрат

Постъпила е Заповед № 701/16.09.2022 г. на Кмета на Община Кубрат, заведена с придружително писмо под вх. № 114/16.09.2022 г. при РИК – Разград, с която е образувал 10 (десет) броя избирателни секции за гласуване на избиратели с трайни увреждания с подвижна избирателна кутия на територията на община Кубрат за произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г., като със същата е утвърдил номерацията и адреса им.

В правомощията на районната избирателна комисия е да формира и утвърди единните номера на избирателните секции в изборния район, съгласно чл. 72, ал. 1, т. 6 от ИК.

Във връзка с горното и на основание чл.72, ал.1, т.1 и т.6 от ИК и Заповед № 701/16.09.2022 г. на кмета на Община Кубрат, РИК-Разград

РЕШИ:

ФОРМИРА и УТВЪРЖДАВА единните номера на образуваните подвижни избирателни секции за гласуване на избиратели с трайни увреждания с подвижна избирателна кутия на територията на община Кубрат в изборите за народни представители на 2 октомври 2022г., както следва:

Населено място

Адрес

181600031

с. Беловец

гр. Кубрат, сградата на СУ „Христо Ботев“

181600032

с. Бисерци

гр. Кубрат, сградата на СУ „Христо Ботев“

181600033

с. Божурово

гр. Кубрат, сградата на СУ „Христо Ботев“

181600034

с. Горичево

гр. Кубрат, сградата на СУ „Христо Ботев“

181600035

с. Звънарци

гр. Кубрат, сградата на СУ „Христо Ботев“

181600036

гр. Кубрат

гр. Кубрат, сградата на СУ „Христо Ботев“

181600037

с. Мъдрево

гр. Кубрат, сградата на СУ „Христо Ботев“

181600038

с. Севар

гр. Кубрат, сградата на СУ „Христо Ботев“

181600039

с. Сеслав

гр. Кубрат, сградата на СУ „Христо Ботев“

181600040

с. Тертер

гр. Кубрат, сградата на СУ „Христо Ботев“

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Хубан Евгениев Соколов

Секретар: Нергин Хюсеинов Хамдиев

* Публикувано на 16.09.2022 в 20:28 часа

Календар

Решения

  • № 131-НС / 28.09.2022

    относно: Назначаване на състава на СИК № 181400039, „МБАЛ – Исперих“ ЕООД, гр. Исперих, в изборите за народни представители на 02 октомври 2022

  • № 130-НС / 28.09.2022

    относно: Назначаване на състава на СИК № 182600072, МБАЛ „Св. Иван Рилски“ АД, гр. Разград, в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 129-НС / 28.09.2022

    относно: Привличане на специалисти – технически сътрудници към РИК - Разград.

всички решения