Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 88-НС
Разград, 16.09.2022

ОТНОСНО: Формиране и утвърждаване единните номера на образуваните подвижни избирателни секции на територията на община Разград

Постъпила е Заповед № 1143/16.09.2022 г. на Кмета на Община Разград, заведена с придружително писмо под вх. № 116/16.09.2022 г. при РИК – Разград, с която е образувал 3 (три) броя избирателни секции за гласуване на избиратели с трайни увреждания с подвижна избирателна кутия на територията на община Разград за произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г., като със същата е утвърдил номерацията, обхвата и адреса им.

В правомощията на районната избирателна комисия е да формира и утвърди единните номера на избирателните секции в изборния район, съгласно чл. 72, ал. 1, т. 6 от ИК.

Във връзка с горното и на основание чл.72, ал.1, т.1 и т.6 от ИК и Заповед № 1143/16.09.2022 г. на кмета на Община Разград, РИК-Разград

РЕШИ:

ФОРМИРА и УТВЪРЖДАВА единните номера на образуваните подвижни избирателни секции за гласуване на избиратели с трайни увреждания с подвижна избирателна кутия на територията на община Разград в изборите за народни представители на 2 октомври 2022г., както следва:

Обхват

Адрес на помещението

182600069

територията на с. Дянково, община Разград

Административната сграда на кметство Дянково: с. Дянково, ул. „Лудогорие“ № 20А

182600069

територията на гр. Разград и населените места Балкански, Благоево, Гецово, Дряновец, Киченица, Липник, Мортагоново, Недоклан, Осенец, Островче, Побит камък, Пороище, Просторно, Радинград, Раковски, Стражец, Топчии, Ушинци и Черковна

Административната сграда на Община Разград: гр. Разград, бул. „Бели Лом“ № 37А, ет. 11

182600070

територията на с. Ясеновец, община Разград

Административната сграда на кметство Ясеновец: с. Ясеновец, ул. „Бузлуджа“ № 1

 

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Хубан Евгениев Соколов

Секретар: Нергин Хюсеинов Хамдиев

* Публикувано на 16.09.2022 в 20:29 часа

Календар

Решения

  • № 131-НС / 28.09.2022

    относно: Назначаване на състава на СИК № 181400039, „МБАЛ – Исперих“ ЕООД, гр. Исперих, в изборите за народни представители на 02 октомври 2022

  • № 130-НС / 28.09.2022

    относно: Назначаване на състава на СИК № 182600072, МБАЛ „Св. Иван Рилски“ АД, гр. Разград, в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 129-НС / 28.09.2022

    относно: Привличане на специалисти – технически сътрудници към РИК - Разград.

всички решения