Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 09-НС
Разград, 13.08.2022

ОТНОСНО: Начина и реда за формиране на номерата на удостоверенията за регистрация на инициативните комитети – Приложение № 58-НС от Решение №1202-НС от 04 август 2022 г. на ЦИК

В задължение на районна избирателна комисия е след регистрация на инициативен комитет да издаде Удостоверение за това съобразно Приложение № 58-НС от Решение № 1202-НС от 04 август 2022 г.  на ЦИК.

Във връзка с горното и на основание чл.72, ал.1, т.1 от ИК, РИК-Разград,

РЕШИ:

Номерата на Удостоверенията на инициативните комитети, регистрирани в РИК-Разград за участие в изборите за народни представители за Народно събрание на 02 октомври 2022 г., се състоят от две числа, разделени с тире, както следва:

А-В, където:

А – е поредният номер на издаденото удостоверение.

В – е поредният номер, с който съответният инициативен комитет е отбелязан във Входящия регистър - Приложение № 56-НС от изборните книжа, утвърдени с Решение № 1202-НС от 04 август 2022 г. на ЦИК.

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Хубан Евгениев Соколов

Секретар: Нергин Хюсеинов Хамдиев

* Публикувано на 13.08.2022 в 15:47 часа

Календар

Решения

  • № 131-НС / 28.09.2022

    относно: Назначаване на състава на СИК № 181400039, „МБАЛ – Исперих“ ЕООД, гр. Исперих, в изборите за народни представители на 02 октомври 2022

  • № 130-НС / 28.09.2022

    относно: Назначаване на състава на СИК № 182600072, МБАЛ „Св. Иван Рилски“ АД, гр. Разград, в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 129-НС / 28.09.2022

    относно: Привличане на специалисти – технически сътрудници към РИК - Разград.

всички решения