Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 90-НС
Разград, 21.09.2022

ОТНОСНО: Поправка на техническа грешка в Решение № 88-НС/16.09.2022 г. на РИК-Разград, относно формиране и утвърждаване единни номера на образувани подвижни избирателни секции на територията на Община Разград

В Решение № 88-НС/16.09.2022 г. на РИК-Разград, относно формиране и утвърждаване единните номера на образуваните подвижни избирателни секции за гласуване на избиратели с трайни увреждания с подвижна избирателна кутия на територията на община Разград в изборите за народни представители на 2 октомври 2022г., е допусната техническа грешка в изписването на номерата на две от подвижните секционни избирателни комисии. Вместо № № „182600070“ и „182600071“ са посочени „182600069“ и „182600070“.

На основание чл.72, ал.1, т.1 от ИК, РИК-Разград

РЕШИ:

ДОПУСКА поправка на техническа грешка в Решение № 88-НС/16.09.2022 г. на РИК-Разград, като следва:

Вместо:

Обхват

Адрес на помещението

182600069

територията на с. Дянково, община Разград

Административната сграда на кметство Дянково: с. Дянково, ул. „Лудогорие“ № 20А

182600069

територията на гр. Разград и населените места Балкански, Благоево, Гецово, Дряновец, Киченица, Липник, Мортагоново, Недоклан, Осенец, Островче, Побит камък, Пороище, Просторно, Радинград, Раковски, Стражец, Топчии, Ушинци и Черковна

Административната сграда на Община Разград: гр. Разград, бул. „Бели Лом“ № 37А, ет. 11

182600070

територията на с. Ясеновец, община Разград

Административната сграда на кметство Ясеновец: с. Ясеновец, ул. „Бузлуджа“ № 1

 

 

 

 

Да се чете:

 

Обхват

Адрес на помещението

182600069

територията на с. Дянково, община Разград

Административната сграда на кметство Дянково: с. Дянково, ул. „Лудогорие“ № 20А

182600070

територията на гр. Разград и населените места Балкански, Благоево, Гецово, Дряновец, Киченица, Липник, Мортагоново, Недоклан, Осенец, Островче, Побит камък, Пороище, Просторно, Радинград, Раковски, Стражец, Топчии, Ушинци и Черковна

Административната сграда на Община Разград: гр. Разград, бул. „Бели Лом“ № 37А, ет. 11

182600071

територията на с. Ясеновец, община Разград

Административната сграда на кметство Ясеновец: с. Ясеновец, ул. „Бузлуджа“ № 1

 

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Хубан Евгениев Соколов

Секретар: Нергин Хюсеинов Хамдиев

* Публикувано на 21.09.2022 в 20:16 часа

Календар

Решения

  • № 131-НС / 28.09.2022

    относно: Назначаване на състава на СИК № 181400039, „МБАЛ – Исперих“ ЕООД, гр. Исперих, в изборите за народни представители на 02 октомври 2022

  • № 130-НС / 28.09.2022

    относно: Назначаване на състава на СИК № 182600072, МБАЛ „Св. Иван Рилски“ АД, гр. Разград, в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 129-НС / 28.09.2022

    относно: Привличане на специалисти – технически сътрудници към РИК - Разград.

всички решения